Puheenvuoro: Luomun kanssa pitää olla tarkkana kuin porkkana

Etelä-Savo on halunnut profiloitua luomumaakuntana. Alueellamme on mahdollisuus vahvaan luomuelintarvikkeiden tuotantoon.

Luomuelintarvikkeet ovat olleet nosteessa viime vuosien aikana ja kasvu näyttää jatkuvan. Etelä-Savo on halunnut profiloitua luomumaakuntana. Alueellamme on mahdollisuus vahvaan luomuelintarvikkeiden tuotantoon.
Ammattikeittiöissä luomuelintarvikkeiden päivittäinen käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Ekocentrian kokoamien tietojen mukaan jo miltei puolet keittiöistä haluaisi lisätä luomutuotteiden käyttöä. Valtioneuvoston esityksen mukaan ammattikeittiöissä käytettävistä elintarvikkeista tulisi viidennes olla luomua vuonna 2020.
Viime vuonna käytetyimpiä luomuelintarvikkeita olivat mm. piimä, kahvi, maito, hiutaleet ja tuore ruokaleipä, mutta halukkuutta keittiöissä olisi ottaa myös luomuvihanneksia ja -kasviksia enemmän käyttöön.

Asiakkaat ovat entistä enemmän kiinnostuneita tarjotun ruoan tiestä lautaselle. Se edellyttää keittiöiltä ja kaupalta panostusta luomutuotteisiin ja niiden käytöstä tiedottamiseen. Johtolankana on, että asiakasta ei saa huijata.
Luomuun liittyvä positiivinen imago houkuttaa käyttämään luomu-sanaa markkinoinnissa. Luomua saadaan kuitenkin vain valvotusta luomutuotannosta. Ei ole olemassa ”melkein luomua”. Mistä kuluttaja sitten tietää syövänsä luomutuotteita?
Kun luomua käytetään ammattikeittiöissä, harmillisen usein luomuelintarvikkeen käyttö jää asiakkaalle kertomatta tai se kerrotaan virheellisesti. Vuonna 2014 toteutusta Luomua vai ei-hankkeen kyselystä selvisi, että ammattikeittiöistä neljännes ei kerro asiakkaille luomutuotteiden käytöstä millään tavalla. Syy lienee usein se, ettei tiedetä miten ja mitä luomusta saa viestiä.

Luomun positiivinen imago ja luomuelintarvikkeista maksettava tavallisia tuotteita korkeampi hinta kiinnostavat myös ruokaväärentäjiä. Luomuelintarvikkeen aitouden todentamisessa ja ruokaväärennösten vähentämisessä oleellisin keino on lisätä toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja varmistaa tuotteiden luomuasiakirjat.
Valitettavasti monessa ammattikeittiössä ei osata vielä varmentaa luomutuotteita. Varmentamiseen käytetyt asiakirjaselvitys tai luomutodistus olivat vieraita noin 65 prosentille vastaajista Luomua vai ei-hankkeessa tehdyssä kyselyssä. Kyselyyn 108 vastanneesta noin 16 prosenttia ilmoitti, ettei luomutuotteiden aitoutta varmisteta millään tavalla.
Kun jokainen ruokaketjun toimija osaltaan tarkastaa, että hänen saamansa luomutuotteet ovat varmasti luomua ja toimija itse kuuluu luomuvalvontaa, luomu säilyy luomuna ruokaketjussa eikä muutu tavanomaiseksi tuotteeksi. Näin yritys voi tarjota kuluttajalle valvottuja luomutuotteita, joissa on luomumerkinnät kohdallaan ja luomutodistus voimassa.

Viestimättömyys luomusta ja varmentamiseen liittyvät puutteet koskee koko Suomea, ei pelkästään Etelä-Savoa. Siksi maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa valtakunnallista Viesti luomusta oikein -hanketta, jossa koulutetaan, tiedotetaan ja tuotetaan materiaalia oikeanlaisesta luomuviestinnästä.
Luomuun profiloituneena maakuntana Etelä-Savo voisi profiloitua myös oikeanlaisessa luomuviestinnässä. On syytä varmentaa luomu koko ruokaketjussa, liittyä tarvittaessa luomuvalvontaan ja kertoa luomun käytöstä ruokatarjoilussa oikein.

Taina Harmoinen
projektipäällikkö
Mari Järvenmäki
lehtori
Viesti luomusta oikein-hanke, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä