Puheenvuoro: EU:n komission geopoliittinen Afrikka-strategia — Afrikassa kaupungistuminen etenee kovaa vauhtia, elinkeinorakenne on muutoksessa ja yritysten liiketoimintamahdollisuudet ovat kasvavia

Simo Tiainen
Simo Tiainen

Juuri työnsä aloittanut Euroopan komissio aikoo olla geopoliittinen komissio. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on korostanut vahvasti geopolitiikkaa ja EU:n ulkopolitiikan kasvavaa merkitystä komissionsa työssä. Uusi komissio aikoo keskustella EU:n ulkoisista toimista viikoittain, jotta toiminnasta tulee ”strategisempaa ja johdonmukaisempaa”.

Mitä linjaus geopoliittisesta komissiosta tarkoittaa? Geopolitiikalla tarkoitetaan yleisesti maantieteen vaikutusta politiikkaan. Geopolitiikalla viitataan usein myös kansalliseen etuun perustuvaan suurvaltapolitiikkaan, jossa kilpaillaan etupiireistä, kuten luonnonvaroista tai muista intresseistä. Tällaisessa kilvoittelussa yhden valtion voitto voi tarkoittaa toisen häviötä. Voi syntyä tilanteita, joissa ei piitata yhteisistä säännöistä ja arvoista tai yhteistyöstä, vaan toimitaan vain omien kansallisten intressien mukaisesti. Tämän ei pidä olla EU:n tie, vaan mukaan EU:n on perustettava ulkoinen toimintansa monenvälisyyteen ja keskinäiseen kumppanuuteen.

Merkittävä asia geopoliittisen komission työssä on uuden Afrikka-strategian laatiminen EU:lle. Afrikka kuuluu selkeästi uuden komission prioriteetteihin. Ei ole sattumaa, että von der Leyenin ensimmäinen EU:n ulkopuolelle tehty matka suuntautui Afrikkaan.

EU haluaa nostaa maanosan kaupan, kehityksen ja ulkopolitiikan strategiseksi kumppaniksi. Meille suomalaisille asian tuo läheisemmäksi se, että Afrikka-strategia kuuluu kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaari Jutta Urpilaisen vastuulle.

Miksi Afrikka on tärkeä EU:lle? Afrikka ja Eurooppa ovat lähinaapureita. Kehitys Afrikassa vaikuttaa vahvasti kehitykseen myös Euroopassa. Pahimmillaan vaikutukset voivat olla lisääntyvää epävakautta ja hallitsematonta muuttoliikettä, parhaimmillaan molempia hyödyttävää kasvavaa kaupankäyntiä, investointeja ja monipuolista yhteistyötä. Myös historialliset syyt sitovat monet Afrikan nykyisistä 54 maista vahvasti Eurooppaan.

Kehitys Afrikassa vaikuttaa vahvasti kehitykseen myös Euroopassa.

Afrikka on muutoksessa. Väestönkasvu maanosassa on nopeaa. Vuonna 2050 jopa 40 prosenttia maapallon ihmisistä on afrikkalaisia. Monien Afrikan maiden taloudet kasvavat nopeasti ja esimerkiksi Etiopia, Ruanda, Senegal ja Tansania kuuluvat jo maailman nopeimmin kasvavien talouksien joukkoon.

Kaupungistuminen etenee kovaa vauhtia, elinkeinorakenne on muutoksessa ja yritysten liiketoimintamahdollisuudet Afrikassa ovat kasvavia. Keskeinen kysymys on se, miten Afrikan maista kyettäisiin luomaan houkutteleva liiketoimintaympäristö eurooppalaisille ja myös suomalaisille yrityksille.

Afrikan tarjoamat poliittiset ja taloudelliset mahdollisuudet kiinnostavat EU:n lisäksi myös muita maita. Mahdollisuuksista Afrikassa kilpaillaan. Kumppanuutta Afrikan kanssa hakevat parhaillaan ainakin Kiina, Venäjä, Turkki, Intia ja Persianlahden maat. Myös Suomen hallitus on laatimassa parhaillaan omaa Afrikka-strategiaansa.

EU:n Afrikka-strategian lähtökohtana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen kuuluu keskeisiin tavoitteisiin. Niin ikään ruokaturvan saavuttaminen on keskeinen tavoite.

Huomattava määrä Afrikan köyhimpien maiden väestöstä kärsii tälläkin hetkellä riittävän ja laadukkaan ravinnon puutteesta. Tulevaisuudessa ruokaturva on kyettävä takaamaan nykyistä suuremmalle väestölle. Maatalouden kehittymisellä on siten aivan oleellinen merkitys Afrikan tulevaisuudelle. Myös maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan merkitys kasvaa.

Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitea (ETSK) hyväksyi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa annetaan evästyksiä komissiolle EU:n tulevaan Afrikka-strategiaan liittyen.

ETSK:n lausunnon keskeinen viesti on se, että EU:n ja Afrikan välisissä suhteissa on edettävä kohti uudenlaista mallia, jossa keskitytään yhä enemmän poliittiseen yhteistyöhön sekä kestäväpohjaisten investointien ja vakaan, vastuullisen ja osallistavan liiketoimintaympäristön edistämiseen.

ETSK kehottaa EU:ta siirtymään kehityspolitiikassaan avunannosta investointeihin -lähestymistapaan. EU:n kannattaa myös tukea sitä, että Afrikan maat voisivat edetä tavoitteessaan luoda koko maanosan kattava vapaakauppasopimus (AfCFTA) ja mahdollistaa siten Afrikan yhtenäismarkkinat. EU:n kauppapolitiikan rooli on myös tärkeässä asemassa. EU on Afrikan suurin kauppakumppani, ja EU:n kannattaa edelleen tiivistää tätä yhteistyötä ja luoda sille uusi sopimusperusta.

Simo Tiainen
Johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK)
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen