Puheenvuoro: ”Poliittinen suhmurointi jyräsi kirurgian asiantuntijat sairaaloiden työnjaossa”

Essoten ja Sosterin yhteisenä kirugian selvitysmiehenä lyhyen aikaa toiminut professori Hannu Paajanen kertoo, miten kaikki hänen mielestään tapahtui. Paajanen myös kertoo, mitä sai selville selvitysmiehenä.

Mikkelin Essoten ja Savonlinnan Sosterin kirurgian työnjaossa pitäisi etusijalla olla kaikkien kirurgisten potilaiden tasapuolinen ja hyvä hoito.

Tekonivelkirurgiasta on tullut nolo kiista sairaaloiden välille, vaikka se käsittää vain noin 5-10 prosenttia kirurgian leikkaustoiminnasta.

Keskittämiskeskusteluissa ovat jääneet tyystin huomioimatta mm. syöpäpotilaat, muut tukielinsairaudet ja onnettomuudet.

Esimerkiksi Mikkelin keskussairaalaan (väestö 100 000) tulee joka päivä leikattavaksi lonkka- tai rannemurtuma ja lähes joka viikko vakavan liikenneonnettomuuden uhri.

Noin 60—80 prosentissa kirurgian hoitotapahtuma ei edes vaadi leikkaushoitoa vaan useiden kirurgian erikoisalojen kokemusta ja ammattitaitoa, joita Essote tarjosi tuloksetta Sosterille.

Mahdollinen Coxan tulo Savonlinnaan aiheuttaa takuuvarmasti muun tärkeän kirurgian häviämisen paikkakunnalta.

Kirurgian työnjakoa palkattiin selvittämään kolme maamme kirurgian huippu-asiantuntijaa (dosentti Petri Juvonen, professorit Hannu Paajanen ja Reijo Haapiainen), mutta Sosteri viittasi kintaalla selvitysraportteihin ja pitää edelleen kiinni Savonlinnaan perustettavasta tekonivelkirurgian osaamiskeskuksesta.

Mahdollinen Coxan tulo Savonlinnaan aiheuttaa takuuvarmasti muun tärkeän kirurgian häviämisen paikkakunnalta.

Allekirjoittanut palkattiin alkuvuodesta tekemään sairaaloiden työnjaosta selvitys yhteisen ylilääkärin nimikkeellä, vaikka Sosteri oli näköjään jo päätöksensä tehnyt.

Tehtävä jäi lyhyeksi, koska poliittinen suhmurointi jyräsi kirurgian asiantuntemuksen.

Aloitin vaativan työn keräämällä tietoa puhelinhaastatteluilla (mm. Coxan, KYS:in, K-S ks:n ortopedit), rekistereistä (mm. https://www.slideshare.net/THLfi/lonkan-ja-polven-tekoniveltilastot-2016) ja vertailemalla tekonivelkirurgian määriä, infektioita, uusintaleikkauksia ja hintoja molemmissa sairaaloissa.

Molempien kaupunkien tulisi laittaa rahat aivan muualle kuin kirurgian leikkaushoitoon, esimerkiksi tukea vanhusten kotisairaanhoitoa, laitoshoitoa ja digitaalisia etäpalveluja mieluummin kuin haaveilla kirurgian huippuyksiköstä.

Selvitystyö osoitti, että Essoten laatu ja kustannukset tekonivelkirurgiassa olivat huomattavasti paremmat kuin Sosterin. Essotessa tekonivelleikkaus maksoi 6 800 euroa ja Sosterissa 10 000 euroa.

Sosterissa uusintaleikkauksia oli polven tekonivelissä kaksinkertainen ja lonkan tekonivelissä jopa nelinkertainen määrä Essoteen verrattuna. Uusintaleikkausten vähäinen määrä on ehkä tärkein laadun mittari teknonivelleikkauksissa.

Myös sairaala-infektioita oli Savonlinnan tekoniveleikkauksissa neljä kertaa enemmän kuin Mikkelissä.

Sosiaali- ja terveysmenot Sosterissa ovat maan suurimmat THL:n mukaan, 3 853 euroa/asukas v. 2015 ja Mikkelissäkin 3 432 euroa/asukas. Maan keskiarvo oli 3 264 euroa/asukas.

Molempien sairaaloiden alueella väestö vähenee vuodessa 2 000 asukkaalla.

Kirurgisten hoitopalvelujen järjestämisessä on nähtävä 5—10 vuoden päähän.

Molempien kaupunkien tulisi laittaa rahat aivan muualle kuin kirurgian leikkaushoitoon, esimerkiksi tukea vanhusten kotisairaanhoitoa, laitoshoitoa ja digitaalisia etäpalveluja mieluummin kuin haaveilla kirurgian huippuyksiköstä.

On myös epävarmaa, että saako Savonlinna Coxan tytäryhtiönä leikattua asetuksen määräämät, 600 tekoniveltä vuodessa, kun ympärillä olevat sairaalat tehostavat toimintaansa ja pitävät kiinni potilaistaan.

Selvitystyötämme (Paajanen/Haapiainen) ei koskaan julkaistu eikä edes annettu mahdollisuutta kertoa tuloksia Savonlinnan seudun veronmaksajille.

Ennustan, että Sosterin budjetti kasvaa edelleen, jos tekonivelkirurgian lisäksi ostetaan muun kirurgian perustoiminta ”keikkalääkärien” rahakkailla sopimuksilla. Kirurgin palkka virkatyönä on noin 6000 euroa kuukaudessa. Keikkaortopedi ottaa helposti 3 000 euroa/päivä, kun käy ”sivucoxassa” leikkaamassa 3-4 proteesia.

Mikkelissä on virassa 17 erikoislääkäriä (6 ortopedia), Savolinnassa 1—2, mutta siellä vierailee jo nyt 15—17 keikkakirurgia.

Lisäksi Sosterin ”tekonivelkeskuksessa” potilasturvallisuus voi olla riskialtista, ellei panosteta päivystykseen (kardiologia, tehohoito). Tampereen Coxan vieressä on 24/7 toimiva teho ja huippukardiologian yksikkö, kun tekonivelpotilas saa leikkauskomplikaationa vakavan verenvuodon, sydäninfarktin tai keuhkoveritulpan.

Kirurgian asiantuntijat (Juvonen, allekirjoittanut ja Haapiainen) antoivat kaksi mallia Essoten ja Sosterin yhteistyölle:

Ensimmäisessä (1) mallissa tekonivelkirurgia olisi keskitetty Mikkeliin ja vastaava määrä muita leikkauksia sekä 5—6 erikoislääkärin virkatyö Savonlinnaan.

Toisessa (2) mallissa olisi tekonivelkirurgia keskitetty Savonlinnaan ja Mikkeliin keskitetty Savonlinnasta päivystykset sekä asetuksen vaatimat leikkaukset.

Malli 1 olisi ollut maakunnan kirurgisen hoidon ja päivystyksen turvaamisen kannalta mielestäni ehdottomasti paras. Selvitystyötämme (Paajanen/Haapiainen) ei koskaan julkaistu eikä edes annettu mahdollisuutta kertoa tuloksia Savonlinnan seudun veronmaksajille.

Tämä on sitä kuuluisaa mediapeliä.

Lopuksi haluan oikaista virheet taannoisesta Launo Päivätien kolumnista (I-S 8.9.2018).

Missään vaiheessa tänä keväänä ei syntynyt ”sopua työnjaosta”.

Virkaanvalintani haastatteluissa kysyin suoraan hml/ll Panu Peitsarolta, että onko keskittämisasetuksen mukainen potilaiden hoitojako jo kulisseissa etukäteen päätetty? Sain häneltä kielteisen vastauksen.

Kun olin kaksi viikkoa tehnyt selvitystyötä ja antanut väliraportin, niin Peitsaro totesi, että ”voit lopettaa työsi tai kerromme julkisuudessa Lääkärikeskus Ikioman liitännäisyytesi”. Nämä olin toki työhönottohaastattelussa avoimesti jo kertonut ja sitä paitsi jokainen voi ne googlata internetistä.

Seuraavana päivänä tuotiin näyttävästi esiin sairaaloiden tiedotustilaisuuksissa ja paikkakunnan lehdissä, että ”Sosterin ja Essoten hallitukset ovat jo päättäneet, että tekonivelet leikataan Savonlinnassa”, vaikka en ollut kertaakaan päässyt esittämään selvitystäni Essoten ja Sosterin hallituksille saati valtuustojen puheenjohtajille. Tämä on sitä kuuluisaa mediapeliä.

Kun maanviljelijät, hammaslääkärit ym. amatöörit suhmuroivat kulisseissa ja kävelevät kirurgian ammattilaisten ohi päätöksenteossa, niin jälki on sen mukaista.

Mikkeliläinen Lääkärikeskus Ikioma tai Etelä-Savon työterveys ei todellakaan osallistu millään tavoin kirurgian hoidon keskittämisasetuksen (1326/2010; 45§) työnjakoon eikä siellä leikata asetuksen määrittämiä leikkauksia saati tekonivelkirurgiaa! Henkilöinä eivät myöskään yleislääkärit Pirkko ja Oskari Valtola, gynekologian el Seija Kuikka tai toimittaja Tapio Honkamaa osallistu kirurgian hoidon työnjakoon tai ”sukkulointiin”.

Sen sijaan jääviysongelma on koko ajan ollut Savonlinnan päässä — ei Ikiomassa. Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen istuu Kruunupuiston säätiössä ja Kruunupuisto Oy:n hallituksessa. Sosterin johtaja Panu Peitsaro istuu Kruunupuiston kuntouttamissäätiön hallituksessa.

Kruunupuistossa tultaneen jatkokuntouttamaan osa tekonivelpotilaista leikkauksen jälkeen. Heidän olisi pitänyt jäävätä itsensä kevään aikana koko tekonivelkeskustelusta.

Ikäväkseni voin vain todeta, että kun maanviljelijät, hammaslääkärit ym. amatöörit suhmuroivat kulisseissa ja kävelevät kirurgian ammattilaisten ohi päätöksenteossa, niin jälki on sen mukaista.

Toivottavasti kuitenkin saadaan lopulta järkevä ratkaisu sairaaloiden työnjakoon niin, että potilaiden hoito ei kärsi enää tästä negatiivisesta lehtikirjoittelusta.

Hannu Paajanen (entinen selvitysmies)

kirurgian professori, yleiskirurgian ja gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri

vt. ylilääkäri ESSOTE

lääketieteellinen johtaja Lääkärikeskus Ikioma