Kaupallinen yhteistyö | Savonlinnan Seudun Työterveys

Savonlinnalaisella työterveyshuollolla on arvot kohdallaan

Samanlaiset arvot, paikallisuus ja palvelujen laatu ratkaisivat, kun vanhusten hoivapalveluita tuottava Iltakoti Oy valitsi Savonlinnan Seudun Työterveyden kumppanikseen.

Työterveyshuolto keskittyy koko ajan enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Se on sekä yrityksen että työntekijän etu, tietävät Iltakodin toimitusjohtaja Jari Leskinen sekä Savonlinnan Seudun Työterveyden toiminnanjohtaja Maarit Leskinen (oik.) ja Iltakodin oma vastuuhoitaja, työterveyshoitaja Minna Makkonen.
Työterveyshuolto keskittyy koko ajan enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Se on sekä yrityksen että työntekijän etu, tietävät Iltakodin toimitusjohtaja Jari Leskinen sekä Savonlinnan Seudun Työterveyden toiminnanjohtaja Maarit Leskinen (oik.) ja Iltakodin oma vastuuhoitaja, työterveyshoitaja Minna Makkonen.

Laaja työterveyshuolto paikallisten ammattilaisten toteuttamana, liikunta- ja kulttuurisetelit, talon tarjoamat fysikaaliset hoidot, säännölliset työhyvinvointia mittaavat tutkimukset, terveysturva- ja vapaa-ajan vakuutukset, ennakoiva varhaisen välittämisen toimintamalli yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Kun Savonlinnan seudulla vanhusten hoivapalveluita tarjoavan Iltakoti Oy:n toimitusjohtaja Jari Leskinen listaa, kuinka yrityksessä huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, alkaa kuulijaa lähes hengästyttää. Satsaukset henkilöstön hyvinvointiin ovat mittavia, mutta toimitusjohtajan mukaan käytännössä välttämättömiä.

– Hoivatyö on nykyisin entistä kuormittavampaa sekä fyysisesti että henkisesti. Jotta osaavat työntekijämme jaksavat tehdä sitä, on heidän jaksamisestaan ja terveydestään huolehdittava mahdollisimman monipuolisesti.

Inhimillisen hyvinvoinnin lisäksi kyse on yritykselle taloudellisesti järkevästä investoinnista.

– Jokainen sairauspoissaolo on meille kiistatta euromääräisesti mitattuna kallis, sillä jokaisen ammattilaisen tilalle on hankittava aina sijainen. Mieluummin satsaamme ennakkoon hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn, Jari Leskinen huomauttaa.

savonlinnan_seudun_tyoterveys-2-verkkoon.jpg

Oikeat arvot kohtaavat

Iltakodille tärkein yhteistyökumppani työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on Savonlinnan Seudun Työterveys ry, jolta yritys hankkii laajat työterveyshuollon palvelut henkilöstölleen.

Sen myötä Iltakodilla on muun muassa oma nimetty työterveyshoitaja, joka huolehtii säännöllisistä työpaikkakäynneistä, työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta ja työntekijöiden terveystarkastuksista.

Yhteistyö on ollut joustavaa ja mutkatonta, ja palvelut erittäin hyvin saatavilla. — Jari Leskinen

Jari Leskisen mukaan paikallinen toimija oli helppo valita muutama vuosi sitten kumppaniksi monestakin syystä: kilpailukykyisen hinnan, vahvan paikallistuntemuksen ja ammattitaidon lisäksi valinnassa painoi paljon se, että yhdistyksen arvopohja on samanlainen kuin Iltakodilla.

Savonlinnan seudun työterveys on yhdistys, joka tuottaa kaikki työterveyshuollon palvelut asiakkailleen omakustannehintaan. Jokainen asiakasyritys on myös yhdistyksen jäsen.

– Yhteistyö on ollut joustavaa ja mutkatonta, ja palvelut erittäin hyvin saatavilla. Tiedämme hyvin, missä milloinkin mennään, Jari Leskinen arvioi.

savonlinnan_seudun_tyoterveys-5-verkkoon.jpg

Ennaltaehkäisystä kannattavampaa

Yhdistysmuotoinen toimija pystyy ottamaan huomioon asiakkaidensa tarpeet hyvin, sillä yhteistyö on kaiken lähtökohta, vahvistaa Savonlinnan Seudun Työterveyden toiminnanjohtaja Maarit Leskinen.

– Olemme asiakkaiden lähellä ja heitä varten. Palvelut suunnitellaan aidosti yhdessä, eikä niitä tuoteta voitontavoittelun vuoksi vaan siksi, että ne antaisivat mahdollisimman suurta arvoa suoraan asiakasyritykselle.

Yhteistyö ja avoimuus ulottuvat Leskisen mukaan niin arkeen kuin hallintoon: esimerkiksi yhdistyksen hallituksen muodostavat jäsenyritysten edustajat, joten asiakkaat ovat mukana keskeisessä päätöksenteossa.

Olemme asiakkaiden lähellä ja heitä varten. — Maarit Leskinen

Tiiviin kumppanuuden merkitys asiakasyritysten ja työterveyshuollon välillä korostuu Maarit Leskisen mukaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Syynä on ennen kaikkea se, että työterveyshuolto painottuu aiempaa selvemmin sairauksien ennaltaehkäisyyn ja työkykyisyyden ylläpitoon.

– Katseita käännetään yhä enemmän ennakoivaan työhön sairaanhoitoa unohtamatta. Tähän ohjataan myös valtiollisella tasolla, sillä jo ensi vuodesta alkaen valtio korvaa ensisijaisesti ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon liittyviä kuluja. Pitkäjänteinen ja yhteisesti suunniteltu työterveyshuolto on siten yrityksille entistä kannattavampaa.


Savonlinnan Seudun Työterveys ry

* Savonlinnan Seudun Työterveys palvelee yli 3500 työterveyshuollon asiakasta.

* Yhdistys on perustettu vuonna 2003 ja sen jäseniä ja omistajia ovat asiakasyritykset. Yhdistys tuottaa kaikki työterveyshuollon palvelut omakustannushintaan eli yhdistys ei ole voittoa tavoitteleva.

* Yhdistyksellä on toimipisteet Savonlinnassa ja Kerimäellä sekä Punkaharjulla sijaitsevan asiakasyrityksen tiloissa.

* Savonlinnan Seudun Työterveys on työterveyshuoltoon erikoistunut organisaatio, jonka koko henkilöstö on saanut työterveyshuollon erikoistumiskoulutuksen.

* Palveluihin kuuluvat työterveyslääkäreiden, -hoitajien, terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan vastaanotot sekä työterveysfysioterapeutin, -psykologin ja muiden erityisasiantuntijoiden palvelut, joita käytetään työterveystyössä asiakasyrityksen kanssa.

* Asiakasyrityksen työterveyshuollosta vastaa aina moniammatillinen tiimi, johon kuuluu yritykselle nimetty työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, -fysioterapeutti ja -psykologi.

www.ssttr.fi

Savonlinnan-seudun-Tyoterveys-logo-verkkoon.jpg