Kaupallinen yhteistyö | Järvi-Suomen Energia

Lue mitä mieltä mikkeliläiset ja savonlinnalaiset kansanedustajat ovat Järvi-Suomen Energian ehdotuksesta sähköveron porrastamisesta ja siten kuluttajien sähkölaskun pienentämisestä

Järvi-Suomen Energia oli mukana selvityksessä, jossa tutkittiin, voisiko sähköveron porrastuksella tasata sähkön siirtohintoja maaseutu- ja kaupunkiverkkojen välillä.Järvi-Suomen Energia asentaa parhaillaan Mikkelin
Otavassa keski- ja pienjänniteverkkoa maan alle yhteensä noin 60
kilometriä, ja verkkoon ne liitetään 21 uudella muuntajalla. Maakaapelointihankkeen kustannukset ovat 3,2 miljoonaa euroa.
Järvi-Suomen Energia asentaa parhaillaan Mikkelin Otavassa keski- ja pienjänniteverkkoa maan alle yhteensä noin 60 kilometriä, ja verkkoon ne liitetään 21 uudella muuntajalla. Maakaapelointihankkeen kustannukset ovat 3,2 miljoonaa euroa.

Erot sähkön siirtohinnoissa ovat kasvaneet valtakunnallisesti suuriksi. Yksi syy hintojen kasvuun löytyy vuoden 2013 sähkömarkkinalaista, joka vaatii kaikilta sähköverkkoyhtiöiltä toimitusvarmuutta. Sen saavuttaminen on valtava ja erittäin kallis työsarka, jossa muun muassa sähkölinjoja kaapeloidaan maan alle ja ilmajohtoverkkoja siirretään metsistä teiden varsille.

Suomen alueet ovat kuitenkin sähköverkon kaapeloinnin suhteen eri tilanteissa: pääkaupunkiseudun sähköyhtiön alueella 95 prosenttia sähkölinjoista on jo kaapeloitu, mutta maaseutuyhtiöillä yleensä vain 5 prosenttia.

Toimitusvarmuuden nostaminen on täten vaatinut joissakin alueellisissa sähköverkkoyhtiöissä suuria investointeja, ja niiden rahoittaminen on puolestaan nostanut näiden yhtiöiden sähkön siirron hintoja. Siirron hinta voi olla maaseudulla jopa kaksinkertainen verrattuna halvimpiin kaupunkiyhtiöihin.

Sähköveron alennus kohdistuisi muun muassa Etelä- ja Pohjois-Savoon

Järvi-Suomen Energia ja kolme muuta itäsuomalaista sähköyhtiötä teetti Pöyry Management Consulting Oy:llä tutkimuksen, miten siirron hintaan vaikuttaisi Ruotsissa käytössä olevan sähköveromallin soveltaminen Suomeen. Yhtiöt ovat pyytäneet työ- ja elinkeinoministeriöltä kannanottoa ehdotukseen.

Tutkimuksessa selvitettiin, onko mahdollista tasata sähkön siirtohintoja maaseutu- ja kaupunkiverkkojen välillä. Tarkastellussa mallissa maaseutuverkkojen sähköveroa laskettaisiin tuntuvasti (-37%) ja vastaavasti kaupunkiverkkojen asiakkaiden sähköveroa nostettaisiin hieman (+7%), mikä näkyisi sähkölaskujen loppusummassa.
Maantieteellisesti ehdotettu sähköveron alennus kohdistuisi pääsääntöisesti Etelä- ja Pohjois-Savon, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakuntiin.


Mitä sanovat Etelä-Savon kansanedustajat?

Järvi-Suomen Energia kysyi neljältä nykyiseltä Etelä-Savon kansanedustajilta, mitä mieltä he lainsäätäjinä olisivat sähköveron porrastamisesta. Eri puolueiden kansanedustajien vastaukset kysymysten jälkeen.

1. Toimitusvarman sähköverkon rakentamisen kustannukset per asiakas ovat kalliimpia maaseudulla kuin kaupungissa. Onko malli mielestäsi tasavertainen?


2. Mitä mieltä olet Järvi-Suomen Energian ehdottamasta sähköveron porrastamisesta, joka laskisi sähkönsiirtohintoja esimerkiksi Mikkelin ja Savonlinnan alueella? Voisiko se olla toteuttamiskelpoinen?

4.jpg

Kaj Turunen (kok.)

1. Toimitusvarmuuden parantaminen on sinänsä hyvä asia, mutta siitä aiheutuvien kustannusten jakautuminen hyvin epätasapainoisesti?—?niin sähköyhtiöiden kuin kuluttajienkin kesken—ei ole tasavertaista eikä oikeudenmukaista. Sähkö on välttämättömyyshyödyke, joka täytyy turvata kaikille, eikä siitä pidä rangaista, millä paikkakunnalla asuu tai yrittää.
2. Kustannusten jakaminen oikeudenmukaisemmin ei koskaan ole liian myöhäistä. Ehdotettu sähköveron porrastaminen on hyvinkin perusteltu pysyvästi, ja vähintään se olisi tehtävä vähintään määräaikaisena vuoteen 2033.

3.jpg

Heli Järvinen (vihr.)

1. Tällaisen kehityksen jatkuminen ei ole toivottava tilanne, koska sähkö on nykyään tuiki välttämätön hyödyke kaikille kansalaisille. Erot perustuvat harvaan asuttujen alueiden suurempiin verkon rakennus- ja ylläpitokustannuksiin. Jonkinlainen tasausjärjestelmä voisi olla tarpeen, jotta sähkön hinnat eivät ainakaan eriytyisi lisää.
2. Sähköveron porrastaminen on hieman hankala keino, eikä se välttämättä tasaisi siirtohintoja oikeudenmukaisesti. Se voisi olla jopa ongelmallinen yhdenvertaisuutta edellyttävän perustuslain näkökulmasta. Erilaisia keinoja ja niiden vaikutuksia voidaan kyllä selvittää.

2.jpg

Hanna Kosonen (kesk.)

1. Maaseudulla asuvat maksavat enemmän mm. teistä, jätehuollosta ja muista palveluista, joten olisi kohtuullista, että nykyistä mallia muutettaisiin tasavertaisempaan suuntaan esimerkiksi sähköveroa ja siten siirtohintaa muuttamalla.
2. Haasteena sähköveron porrastukselle voi olla EU:n sähkömarkkinadirektiivi, joka ei välttämättä salli tällaista mallia. Keskustalaiseen ajatteluun porrastaminen sopisi sen sijaan hyvin hinnoittelun tasaajana.

1.jpg

Satu Taavitsainen (sd.)

1—2. Sähkön hinnat ovat nousseet kohtuuttomiksi erityisesti siirtohintojen ja perusmaksujen osalta. Hinnat on saatava alenemaan. Pahoin pelkään, ettei Järvi-Suomen Energian ehdottama veromuutos siirtyisi hintoihin alentavasti. Pidän porrastusta myös verotuksen yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden välillä. Sen sijaan laissa on määriteltävä tarkemmin kohtuullinen voitto sähköyhtiöille, ja alennettava sitä, jolloin hintoja on laskettava.
Puuttuisin myös sähkönsiirtoyhtiöiden aggressiiviseen verosuunnitteluun. Caruna ja Elenia ovat maksimoineet voittojaan välttelemällä veroja. Lisäksi pienentäisin ihmisten sähkölaskuja kasvattamalla energiaremonteista saatavaa kotitalousvähennystä.

1.jpg

Järvi-Suomen Energia