Muistokirjoitus: Matti Laamanen 1948—2018

Monialayrittäjä ja innovaattori Matti Veli Sakari Laamanen kuoli 19.12.2018 Savonlinnassa 70-vuotiaana. Hän oli syntynyt Kerimäen Anttolassa 12.9.1948. Mattia jäivät kaipaamaan puolison, kahden lapsen ja neljän lastenlapsen lisäksi laaja sukulais-, ystävä- ja tuttavapiiri.

Vaikka Matti oli ajattelultaan maailmankansalainen, hänen elinympäristönsä rakentui vahvasti Savonlinnan alueen ja erityisesti Kerimäen kehittämisen ympärille. Koti oli Sylkyn järven rannalla vuodesta 1975 lähtien. Matti kirjoitti ylioppilaaksi Savonlinnan Lyseon lukiosta ja oli sotilasarvoltaan reservin kapteeni.

Matti oli optimisti. Hän näki mahdollisuuksia ympärillään ja tarttui myös nopeasti toimeen niihin asioihin, joihin uskoi. Hänellä oli kyky tartuttaa innostuksensa myös muihin. Luontaista oli ajatella ”isosti” ja rohkeutta riitti haastaa itsensä ja muut koviin suorituksiin. Ajattelu ei rajoittunut vain Savonlinnaan tai Suomeen vaan paljon vaikutteita ja ideoita seuloutui globaalien kontaktien kautta. Yhteinen hyvä ja aikaansaaminen olivat hänelle tärkeämpiä kuin oman voiton pyynti. Aikaa riitti omien lasten ja näiden kaverien kanssa puuhaamiseen myös elämän ruuhkavuosina. Iän karttuessa hengelliset asiat saivat entistä enemmän sijaa sekä ajattelussa että toiminnassa.

Kaupallisten opintojen jälkeen kannuksien hankkiminen työelämässä alkoi Keskon liikkeenhoidon neuvojana 1969–71, jossa yhteydessä myös osaaminen ja kiinnostus ketjumaiseen yritystoimintaan kehittyivät. Toimittuaan kirjakauppiaana vuodesta 1971 alkaen, hän perusti Info-kirjakauppaketjun 1974 ja johti sen kehittymistä alan markkinajohtajaksi 1980-luvulla. Hän toimi samaan aikaan kirja-alan tukkukaupan, Kirjavälitys Oy:n, hallituksessa.

Info-ketjun kaupallinen toiminta laajeni myös tietotekniikkaan ja toimistotarvikekauppaan. Matti perusti Laskentakonsultit Oy:n v 1974 tuottamaan taloushallinnon palveluja yrittäjille. It-ratkaisujen kehittämiseen ja kauppaan hän perusti Tietomatti Oy:n vuonna 1975. Vaikka eri organisaatiolla olikin ammattijohtajat, Matin näkemys ohjasi voimakkaasti niiden kehittymistä. Matti vaikutti vahvasti Erikoiskaupan ketjujen yhteistyön käynnistämiseen Erikoisliikkeet ry:n muodossa vuonna 1981. Hän oli osakkaana ja hallituksen jäsenenä myös Savon Mediat Oy:ssä.

Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistyksen johtokunnan jäsenyys vuosina 1981–87 ja Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n hallituksen puheenjohtajuus 1987–88 tarjosi kulttuurista haastetta.

Kerimäen loma-asuntomessut vuonna 1983 syntyivät Matin aloitteen pohjalta ja organisoimana. Alue jalostui vuosien varrella Paradise Keriland lomakyläksi. Samaa palvelukokonaisuutta täydensi varsin kunnianhimoinen hanke palkata 1989 Ronald Fream suunnittelemaan Kerigolfin kenttä ja organisoida sen rakentaminen 1980–90-lukujen vaihteessa. Hän perusti alueelle myös Keritalli Oy:n. Nykyisen Kerimaan lomakylän kanssa Matti ei enää ollut tekemisissä. Savonia Festivals Oy:n kautta hän oli synnyttämässä miljoonapilkki tapahtumaa.

2000-luvulla hän jakoi osaamistaan ja ajatuksiaan oman yrityksensä, OMN Instituutin kautta. Mielenvirkeyttään ylläpitääkseen Matti osallistui lukuisiin täydennyskoulutuksiin, joista esimerkkinä 2011 suoritettu Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) tutkinto.

Aktiivisuus näkyi myös järjestötoiminnassa. Nuorkauppakamarin pj. hän oli 1975, senaattori hänestä tuli 1988. Kirja- ja paperikauppojenliiton hallitus, Vähittäiskaupan Keskusliiton hallitus, Savonlinnan Kauppaseuran hallitus, Savonlinnan Kauppakamariosaston hallitus, osallistumiset lukuisiin NRMAn ja DMAn kansainvälisiin seminaareihin USA:sa, EMCC Finland hallituksen puheenjohtajuus esimerkkeinä ammatillisista areenoista.
Anttolan seudun kyläyhdistyksen puheenjohtajuus, Savonlinnan Kylät ry:n hallituksen jäsenyys ja Laamasten–Redsvenien sukuseuran puheenjohtajuus kertoivat kiinnostuksesta läheisiin ja lähialueen toiminnan kehittämiseen.

Yhteiskuntavastuuta hän kantoi kokoomukselaisena Kerimäen kunnanvaltuustossa kaksi kautta ja elinkeinolautakunnan puheenjohtajana 10 vuotta. Hän käynnisti myös Itä-Savon Uusyrityskeskuksen ja oli sen toimitusjohtajana vuosina 1997–2003.

Hengellisyys oli osa Matin toimintaa ja arvomaailmaa. Hän kävi evankelistakoulutuksen v. 1996, kuului Kerimäen kirkkovaltuustoon kolme kautta ja osallistui seurakuntatyöhön erilaisten kokousten ja koulutusten muodossa. Hän oli aktiivinen keskustelija mm. Kristus yhdistää kokouksissa. Tärkeämpää hänelle oli kuitenkin tekeminen kuin julistaminen. Vuonna 2013 avatun Kristillisen päiväkodin mentorina toimiminen alkuaikoina kuvastaa hyvin hänen ajatteluaan. Hän oli mukana Savonlinnan Gideonit ry:n toiminnassa kuolemaansa saakka ja toimi sen puheenjohtajana seitsemän vuotta.

Matti kiteytti elämänohjeensa setänsä Hanneksen 103-vuotispäivien yhteydessä seuraavasti:

”Löydä asioista aina hyvät puolet.
Älä koskaan puhu pahaa muista.
Älä turhaan murehdi, kyllä Luoja hoitaa.
Kun heräät, niin kiitä Luojaa uudesta päivästä.
Arvosta muita kanssaihmisiä.”

Hannu Häyrinen

kirjoittaja on Matti Laamasen ystävä ja takavuosien työkaveri