Muistokirjoitus: Maunu Paajanen

Muistokirjoitus: Maunu Paajanen

Kulttuurin vahva puolestapuhuja kouluneuvos, rehtori Maunu Paajanen on poissa.

Savonlinnan Taidelukion pitkäaikainen rehtori, filosofian maisteri ja kouluneuvos Maunu Antti Paajanen kuoli 85-vuotiaana 8.9.2020. Hän oli syntynyt 19.8.1935 Kerimäellä, missä hän asui myös eläkeaikansa lapsuudenkodissaan Uutelassa.

Maunu tunnetaan taiteen ja kulttuurin vahvana puolestapuhujana ja toimijana. Taidelukion lisäksi hänellä oli Savonlinnassa merkittävä panos mm. Musiikkiopiston, Orkesteriyhdistyksen, Linnalan Setlementin, Opiskelija-Asunnot Oy:n ja Balettijuhlien hallinnoissa. Myös seurakunnan toiminta oli sydäntä lähellä. Voimaa hän sai taiteesta ja kulttuurista.

Kannatusyhdistys perusti vuonna 1967 Taidelukion, johon Maunu tuli pian opettamaan saksan kieltä ja uskontoa ja hänen vaimonsa Oili psykologiaa ja ruotsin kieltä. Pieneen kouluun syntyi perhemäinen ympäristö, jossa eri puolilta Suomea tulleille nuorille opetettiin lukioaineita ja kuvataiteita sekä ohjattiin elämän taidoissa. Rehtoriksi Maunu valittiin vuonna 1978. Kannatusyhdistyksen lukiosta koulu siirtyi osaksi Savonlinnan kaupungin kouluverkkoa vuonna 1979. Samana vuonna yhteistyössä Musiikkiopiston rehtorin, professori Pentti Savolaisen kanssa perustettiin Taidelukioon musiikkilinja. Rehtorina ja koulun kehittäjänä Maunu työskenteli työuransa loppuun heinäkuuhun 1997.

Arvostavat ja kiitolliset kollegat ja opiskelijat muistavat Maunun vastuuntuntoisena, ahkerana ja kannustavana ystävänä, joka teki rohkeita avauksia ja löysi keinot toimia tarkoituksenmukaisesti tavoitteita kohti. Monet kertovat tarinoita Maunulta saamastaan avusta.

Maunu oli työssään kehittäjä, kansainvälistäjä, pitkäjänteinen ja peräänantamaton neuvottelija ja sopija. Taidelukion rakenne kehittyi hänen rehtoraattinsa aikana. Koulun ovet olivat auki kansainvälisille vaihto-oppilaille. Koululla oli kumppaneita eri puolilla Eurooppaa ja eripituisia opinto- ja esiintymismatkoja tehtiin. Virikkeitä kehittämistyöhön haettiin aktiivisesti. Taidelukion toiminta jatkuu edelleen tältä perustalta. Savonlinnan kaupunki ja sen taide- ja kulttuuriyhteisöt saivat Maunun elämän ja työn aikana valtavasti uusia ajatuksia, kontakteja, erityisasiantuntijuutta ja voimauttavaa energiaa.

Maunu eli lähes 59 vuotta kestäneen avioliiton opiskeluajoista asti vierellä kulkeneen Oilin kanssa. Eläköidyttyään he ahkeroivat entistä tiiviimmin Uutelan laajassa puutarhassa ja olivat mukana kolmen poikansa ja viiden lapsenlapsensa vaiheissa. He osallistuivat edelleen kulttuuririentoihin. Oili kutoi ja Maunu teki puutöitä. He levittivät kasvivärjäyksen oppia järjestämällä kursseja ja julkaisemalla oppaan. Maunu kirjoitti historiikkeja sekä toimi edelleen yhteiskunnallisena vaikuttajana ja Taidelukion edunvalvojana. Oilin viimeisinä aikoina Maunu huolehti vaimostaan omaishoitajana.

Kiitollisina muistamme lämpimästi Maunua opettajakollegana, esimiehenä, yhteistyökumppanina, ystävänä ja viisaana neuvojana.