Lähes joka kymmenes pässi kokee vetoa pässejä kohtaan, eikä se ole eläinkunnassa mikään harvinaisuus — ”Ihminen on ainoa homopelkoinen laji”

Homoseksuaalista käyttäytymistä on tavattu ainakin 1500 lajilla. Saman sukupuolen kosiskelu voi jopa auttaa eläintä lisääntymään.

Juha Rika

Eläinten välistä homoseksuaalista kanssakäymistä on raportoitu esimerkiksi kirahveilla.
Eläinten välistä homoseksuaalista kanssakäymistä on raportoitu esimerkiksi kirahveilla.

Uroskoira nousee toisen uroskoiran selkään ja alkaa suorittaa lemmentyötä. Tällaisen tapahtuman edessä moni koiranomistaja alkaa pohtia, onko hänen koiransa homo.

Saattaa ollakin — tai ehkä todennäköisemmin koira on kiinnostunut molemmista sukupuolista.

Kovin pienestä vähemmistöstä ei ole kyse, sillä samaa sukupuolta olevien väliset kosiomenot ja paritteleminen ovat eläinmaailmassa hyvin yleisiä. Eläinten välistä homoseksuaalista kanssakäymistä on raportoitu esimerkiksi japaninmakakeilla, pullokuonodelfiinillä, monilla ihmisapinalajeilla ja kirahveilla. Viimeksi mainituilla homoseksuaalinen käyttäytyminen on vieläpä hyvin yleistä.

— Kirahveilla 94 prosenttia akteista tapahtuu koiraiden välillä, kertoo evoluutiobiologian ja -psykologian dosentti Markus J. Rantala Turun yliopistosta.

Myös naaraiden välistä erotiikkaa esiintyy. Tästä tunnetuin esimerkki lienee Afrikan Kongossa esiintyvä ihmisapina bonobo. Lajin yksilöt hoitavat sosiaalisia suhteitaan seksin avulla, ja sekä naaraat että urokset parittelevat toistensa kanssa.

AOP

Bonoboyhdyskunnat ovat naaraiden johtamia, ja bonobonaaraat parittelevat mielellään sekä naaraiden että urosten kanssa. Tämä bonobo on kuvattu eläintarhassa Frankfurtissa.
Bonoboyhdyskunnat ovat naaraiden johtamia, ja bonobonaaraat parittelevat mielellään sekä naaraiden että urosten kanssa. Tämä bonobo on kuvattu eläintarhassa Frankfurtissa.

Ainakin 1 500 lajilla homoseksuaalista käyttäytymistä

Nisäkkäiden lisäksi homosuhteita harrastavat esimerkiksi linnut, sammakkoeläimet ja hyönteiset. Rantalan mukaan 1 500 lajilta on raportoitu homoseksuaalista käyttäytymistä. Lajien tarkkaa lukumäärää ei tiedä kukaan, sillä suurta osaa eliölajeja ei tässä mielessä ole tutkittu.

Tähän asti tehtyjen löydösten perusteella voidaan kuitenkin vetää joitakin johtopäätöksiä.

Kaikilta lajeilta, jotka lisääntyvät seksuaalisesti, tavataan homoseksuaalista käyttäytymistä. — Markus J. Rantala

— Kaikilta lajeilta, jotka lisääntyvät seksuaalisesti, tavataan homoseksuaalista käyttäytymistä. Ihminen on ainoa laji, joka on homofobinen, Rantala sanoo.

Ihmiselläkin homouden pelko liittyy Rantalan mukaan enemmän kulttuuriin kuin ihmislajin synnynnäisiin ominaisuuksiin.

Lähes joka kymmenes pässi kokee vetoa toisiin pässeihin

Miksi eläin on valmis uhraamaan energiaansa toimintaan, joka ei tuota jälkeläisiä eikä siirrä sen geenejä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle?

Toinen kysymys on se, tarkoittaako ihmisen homoseksuaaliseksi mieltämä käyttäytyminen sitä, että eläin todella suosii samaa sukupuolta edustavia kumppaneita.

Tiukasti homoseksuaaleja yksilöitä on ihmisten lisäksi löydetty muun muassa pässeistä. Niistä noin kahdeksan prosenttia valitsee parittelukumppanikseen toistuvasti toisen pässin, vaikka naaraspuolisia uuhejakin olisi saatavilla.

Pässien homoseksuaalisuutta ja sen syitä on selvitetty useissa tutkimuksissa. Oregonin Health and Science Universityn tutkijaryhmä olettaa New Scientist -lehdessä, että homoseksuaalien pässien suuri määrä saattaa olla lampaiden rodunjalostuksen sivutuote. Kun ihminen on pyrkinyt vahvistamaan lampaissa tiettyjä ominaisuuksia, myös homoseksuaalisten pässien määrä on vahingossa kasvanut.

Harri Teitto

Homoseksuaalisten pässien suuri osuus voi olla lampaiden rodunjalostuksen ansiota.
Homoseksuaalisten pässien suuri osuus voi olla lampaiden rodunjalostuksen ansiota.

Seinäluteen tavoitteena maksimoida omien jälkeläisten määrä

Homoseksuaalit yksilöt eivät välttämättä itse lisäänny, mutta vaikuttaa siltä, että heidän sisaruksensa ovat keskimääräistä hedelmällisempiä. Joillakin lajeilla homoseksuaalisesti käyttäytyvät yksilöt myös parantavat sisarustensa jälkeläisten selviytymismahdollisuuksia.

Evoluutiobiologian ja antropologian professori Volker Sommer ja psykologian professori Paul L. Vasey käyttävät jänistä esimerkkinä kirjassaan Homosexual Behaviour in Animals — An Evolutionary Perspective. Ainakin osa omasta sukupuolestaan kiinnostuneista jäniksistä pidättäytyy lisääntymisestä. Nämä sukulaiset keskittyvät muun muassa pitämään perhekunnan pesän lämpimänä ja varoittavat tarvittaessa petoeläimistä.

Vesa Sorvari

Osa jäniksistä pidättäytyy lisääntymästä ja keskittyy hoivaamaan perheenjäseniensä, kuten sisarustensa, jälkeläisiä.
Osa jäniksistä pidättäytyy lisääntymästä ja keskittyy hoivaamaan perheenjäseniensä, kuten sisarustensa, jälkeläisiä.

Joskus homoseksuaalisesta käyttäytymisestä on suoraa hyötyä myös omien jälkeläisten hankkimisessa.

Esimerkiksi seinäluteen koiras suihkuttaa toisen koiraan sukupuoliaukkoon omia siittiöitään, jotka toinen koiras siirtää naaraaseen parittelun aikana. Näin yksilö saa varmistettua itselleen mahdollisimman monta jälkeläistä.

Homoseksuaalinen käyttäytyminen ei välttämättä tarkoita homoutta

Homoseksuaalisuutta paljon yleisempää on se, että yksilöt ovat kiinnostuneita sekä vastakkaisesta sukupuolesta että oman sukupuolensa edustajista. Käyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi eläinten välisen laumajärjestyksen selvittämiseen, liittolaisten hankkimiseen tai kiintymyksen vahvistamiseen.

Yksi esimerkki on pullokuonodelfiini. Lajin nuoret urokset lyöttäytyvät tiiviisti yhteen, ja homoseksuaalinen käyttäytyminen vahvistaa urosten välistä sidettä. Tiivis liittoutuminen antaa uroksille edun kilpailevia ryhmiä vastaan, kun he yrittävät saada naaraita parittelukumppanikseen.

Homoseksuaalinen käyttäytyminen ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että eläin olisi homoseksuaali.

AOP

Pullokuonodelfiinit menestyvät liittoutumalla toistensa kanssa.
Pullokuonodelfiinit menestyvät liittoutumalla toistensa kanssa.

Miehillä homous pysyy kuin silmien väri

Tutkimustulosten valossa homoseksuaalisuus on synnynnäinen ominaisuus. Ainakin raskaudenaikaisten tapahtumien on todettu vaikuttavan syntyvän lapsen seksuaaliseen suuntautumiseen.

Aivoissa sijaitsee hypotalamus, jonka alaosassa on alue nimeltä INAH3. Se, minkä kokoiseksi alue muodostuu, säätelee yksilön seksuaalista suuntautumista eli sitä, tunteeko tämä vetoa naisiin vai miehiin.

INAH3:n kokoon vaikuttaa erityisesti se, mitä sikiön aivoille tapahtuu kuudennen ja kahdeksannen raskausviikon välisenä aikana. Alueen kokoa säätelee sukupuolihormoni testosteroni, joskin se muuttuu sikiön aivoissa INAH3:n kasvua sääteleväksi estrogeeniksi.

Sikiön testosteronitasoa nostaa esimerkiksi äidin raskauden aikana kokema stressi.

Isoveli lisää homoseksuaalisuuden todennäköisyyttä kolmanneksella. — Markus J. Rantala

Rantalan mukaan ihmisen perimästä on tähän mennessä tunnistettu kaksi aluetta, joilla on vaikutusta ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseen. Monella homoseksuaalilla on myös heteroseksuaaleja enemmän isoveljiä. Tämä ilmeni Rantalan tutkimusryhmineen julkaisemasta tutkimuksesta, jossa oli mukana lähes tuhat osallistujaa. Heiltä kysyttiin seksuaalisen suuntautumisen lisäksi isoveljien ja isosiskojen määrää.

— Yksi isoveli lisää homoseksuaalisuuden todennäköisyyttä kolmanneksella, Rantala kertoo.

Erityisesti miehillä homoseksuaalisuus on mitä suurimmassa määrin synnynnäinen ominaisuus samalla tavalla kuin silmien värikin, eikä ihmisen seksuaalista suuntautumista voida nykytutkimuksen valossa muuttaa enää syntymän jälkeen. Toki ihminen voi kieltää oman seksuaalisen suuntautumisensa.

Joissakin harvinaisissa tapauksissa seksuaalinen suuntautuminen saattaa muuttua vielä syntymisen jälkeen.

— Jos hypotalamuksen alaosassa oleva INAH3 vaurioituu esimerkiksi aivokasvaimen seurauksena, seksuaalinen suuntautuminen voi muuttua, Rantala sanoo.

Naisilla suuntaus vaihtelee

Naisilla homoseksuaalisuus on monimutkaisempi asia kuin miehillä.

— Aikuisena homoseksuaalisiksi itsensä luokittelevat naiset usein aloittavat seksuaalielämänsä heteroseksillä ja muuttuvat vanhetessaan homoseksuaalisemmiksi. Täysin homoseksuaalisina ikänsä eläneet naiset ovat selkeä vähemmistö homoseksuaalisiksi itsensä luokittelevien naisten joukossa.

Juha Rika

Naisten homoseksuaalisuus eroaa miesten homoseksuaalisuudesta. Tutkimusten mukaan naisten seksuaalinen suuntautuminen saattaa vaihdella elämän varrella, miehillä suuntaus sen sijaan on todettu pysyväksi.
Naisten homoseksuaalisuus eroaa miesten homoseksuaalisuudesta. Tutkimusten mukaan naisten seksuaalinen suuntautuminen saattaa vaihdella elämän varrella, miehillä suuntaus sen sijaan on todettu pysyväksi.

Homoseksuaalisuuden taustalla olevat evolutiiviset syyt näyttäisivät olevan naisilla hieman erilaisia kuin miehillä. — Markus J. Rantala

Naisilla myös seksuaalinen suuntaus on Rantalan mukaan vaihtelevampi kuin miehillä, ja useampi nainen kuin mies ei koe olevansa täysin heteroseksuaali.

— Homoseksuaalisuuden taustalla olevat evolutiiviset syyt näyttäisivät olevan naisilla hieman erilaisia kuin miehillä, Rantala kertoo.

Arka aihe on hiljentänyt tutkijoita

Tähänastisten tutkimusten perusteella homoseksuaalisuus on kaikkea muuta kuin luonnotonta, sillä sitä esiintyy kaikkialla luonnossa. Monet tutkijat ovat kuitenkin välttäneet tarttumista tähän arkaan aiheeseen.

Teoksessaan Homosexual Behaviour in Animals — An Evolutionary Perspective Volker Sommer ja Paul L. Vasey kertovat, että useat tutkijat ovat olleet haluttomia julkaisemaan luonnossa tekemiään havaintoja. He ovat pelänneet homovastaisia reaktioita ja sitä, että aihe leimaa tutkijan sekä vaarantaa tämän uran.

Myös Markus J. Rantala on saanut työstään lokapostia ja jopa tappouhkauksia. Vihaista palautetta on tullut niin arvomaailmaltaan konservatiivisilta kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta. Rantalan mukaan vähemmistöryhmien edustajat kokevat tutkimustyön lokeroivan heitä.

Rantala korostaa, että vaikka ihminen olisi erilainen, se ei tarkoita sitä, että tämä olisi eriarvoinen.

Hänen tavoitteensa on tehdä puhdasta tiedettä, johon ei kuulu arvolatauksia.