Ruokolahden kunnanjohtajavalinta kummallistuu: Anu Sepponen ei niele Timo Salmisaaren väitteitä luottamuspulan syistä ja kiistää käyneensä keskusteluja rantarakentamisesta luottamusmiesten kanssa

Anu Sepponen huomauttaa, etteivät kunnanjohtajan ja maakuntajajohtajan sopimukset ole millään lailla verrannollisia, koska lainsäädäntö takaa maakuntajohtajalle irtisanomissuojan.

Kai Skyttä

Anu Sepponen pitää Timo Salmisaaren väitteitä luottamuspulan syistä kummallisina. Arkistokuva.
Anu Sepponen pitää Timo Salmisaaren väitteitä luottamuspulan syistä kummallisina. Arkistokuva.

Anu Sepponen pitää Ruokolahden SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan Timo Salmisaaren esittämiä perusteluita väitetyn luottamuspulan syiksi kummallisina.

Salmisaaren mukaan luottamuspula johtui pääosin kahdesta asiasta kunnan kehittämiseen kuten rantarakentamiseen ja kunnan keskustaajaman sijaintiin liittyvistä erimielisyyksistä sekä liiallisesta julkisuudesta.

Sepposen julkaiseman tiedotteen mukaan kunnan kehittämistä koskeva väite on "täysin käsittämätön", sillä hän ei ole ehtinyt tehdä minkäänlaisia virkatoimia kunnan kehittämiseen liittyen, koska ei ole aloittanut virantoimitusta. Sepposen mukaan hän ei ole myöskään käynyt minkäänlaista keskustelua kunnan kehittämisestä tai rantarakentamisesta luottamusmiesten kanssa.

Myös julkisuutta koskevaa väitettä Sepponen pitää outona. Lisäksi Sepponen huomauttaa, etteivät kunnanjohtajan ja maakuntajajohtajan sopimukset ole millään lailla verrannollisia, koska lainsäädäntö takaa maakuntajohtajalle irtisanomissuojan.

Salmisaari sanoi Uutisvuoksen haastattelussa, että Sepposen työsuhde-etujen käsittelyssä ovat menneet sekaisin normaalit työsuhdeneuvottelut ja johtajasopimusneuvottelut.

– Esimerkiksi uuden maakuntajohtajan sopimukseen ei sisälly kultaista kädenpuristusta eli erokorvausta, Salmisaari totesi jutussa.

Sepponen korostaa edelleen, ettei voinut vastata Ruokolahden kunnan kysymykseen viran vastaanottamisesta 9. lokakuuta mennessä, koska "kunnan aiempaa päätöksentekoa rasittivat olennaiset menettelyvirheet".

– Olen edelleen halukas pääsemään asiakokonaisuudesta sovinnolliseen ratkaisuun, minkä koen olevan kaikkien edun mukaista, Sepponen toteaa tiedotteessa.

Salmisaaren mukaan uutta kunnanjohtajaa haettaisiin samoilla ehdoilla Sepposen kanssa

Ruokolahden kunnanhallitus pui maanantai-iltana kunnanjohtajajupakkaa ja totesi Anu Sepposen valinnan rauenneen.

– Tässä on kulunut tarpeettoman paljon aikaa, ja meillä on jo kiire. Sovimme, että keskustelemme seuraavaksi asiasta valtuustoryhmissä. Meillä on ensi viikolla valtuustoseminaari, ja käymme asiaa läpi siellä, sanoo Ruokolahden sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Salmisaari.

Seuraavaksi jäähdytellään.

– En halua tässä vaiheessa avata keskustelunaiheita sen enempää, sillä nyt on tärkeintä työskentelyrauha. Tässä on ollut tarpeettoman paljon tunteita mukana.

Sille, mitä jatkossa tehdään, ei ole myöskään aikatauluja. Mutta jos uusi kunnanjohtajahaku pistetään voimaan, niin sen ehdot ovat samat kuin Sepposen kanssa käydyissä neuvotteluissa.

– Kaikki muu olisi väärin myös Anua kohtaan.

Luottamuspulaan vaikutti kaksi asiaa

Salmisaaren mukaan Sepposen valinta kariutui luottamuspulaan. Luottamuspula puolestaan koostui pääasiassa kahdesta asiasta. Niistä toinen oli erimielisyydet kunnan kehittämisestä – esimerkiksi rantarakentamisesta ja siitä, minne kunnan keskusta sijoittuu.

– Kunnassa on kehitetty näitä asioita jo parinkymmenen vuoden ajan, eikä niitä voi muuttaa aivan yhtäkkiä. Lisäksi palkka-asiat ja työsuhde-edut nousivat neuvotteluissa niin keskeisiksi teemoiksi, että muusta puhuminen jäi taka-alalle. Palkka olisi määräytynyt Sepposen kokemuksen ja valmiuksien mukaan, eivätkä Sepposen valmiudet olleet samanlaiset, kuin Tuomo Sallisen.

Toinen epäluottamusta herättävä seikka oli liiallinen julkisuus. Vaikka Ruokolahdella on oltu eri mieltä asioista monesti aiemminkin, niin likapyykki on pesty kotona. Some ei ole oikea paikka erimielisyyksien ratkaisemiseen, Salmisaari sanoi.

– Siitä myös Sallinen kehui Ruokolahtea täältä lähtiessään: erimielisyydet osataan kuitenkin käsitellä oman porukan sisällä.

Negatiivisen julkisuuden lisäksi on tullut kiitosta

Vaikka suurin osa kunnanjohtajajupakan synnyttämästä julkisuudesta on ollut Ruokolahdelle negatiivista, niin kiitostakin on tullut, Salmisaari sanoo. Tarkemmin sanoen yhteydenottoja muilta kunnanjohtajilta eri puolilta Suomea.

– Kiitosta on tullut ryhdikkäästä luottamushenkilötoiminnasta. Kaikkein pahinta olisi se, että luottamushenkilöiden rivit alkaisivat repeillä yksittäisten kunnianhimojen takia.

Sepposen työsuhde-etujen käsittelyssä ovat menneet sekaisin myös normaalit työsuhdeneuvottelut ja johtajasopimusneuvottelut, Salmisaari sanoo.

– Esimerkiksi uuden maakuntajohtajan sopimukseen ei sisälly kultaista kädenpuristusta eli erokorvausta. Kun luin juttua Etelä-Karjalan muiden kuntajohtajien sopimuksista, näyttää siltä, että heistä kellään ei ole perinteistä johtajasopimusta vaan jonkinlainen hybridisopimus.

Uuden maakuntajohtajan sopimuksessa ei ole varsinaista irtisanomiskorvausta, mutta luottamuspulasta johtuvassa työsuhteen päättymisessä maakuntajohtajalle maksetaan KVTES:n mukainen irtisanomisajan palkka neljältä kuukaudelta. Irtisanomisaikana hänellä ei ole työntekovelvoitetta.