Essote varautuu koronatarpeen kasvuun – Vaativaan hoitoon lisäkoulutetaan kuukaudessa 50 hoitajaa

Xamkissa on valmius laajentaa koulutusta myös Kymsoteen ja Sosteriin.

Essote

Koulutussuunnittelija Niina Hyöppinen on toinen kurssin suunnittelijoista ja tutoreista.
Koulutussuunnittelija Niina Hyöppinen on toinen kurssin suunnittelijoista ja tutoreista.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kouluttavat yhdessä hoitohenkilökuntaa sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden hoitoon. Näin varaudutaan tehohoitotarpeen mahdolliseen kasvuun.

– Tavoitteena on kouluttaa 50 hoitajaa kahdessa ryppäässä, 25 + 25. Ensimmäinen kurssi alkoi tänään keskiviikkona, kertoo Essoten kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja.

Kyse on Essoten hoitajista ja koulutuspaikka on Mikkeli. Syväojan mukaan samaan aikaan suunnitellaan jo lisäkoulutusta myös Essoten alueella toimiville mutta muun kuin sairaanhoitopiirin palveluksessa oleville terveydenhoidon ammattilaisille.

Nyt alkanutta koulutusta varten on luotu verkkokurssi opeteltavine teemoineen. Kursiin kuuluu myös kokeneiden osaajien tutorointia kuusi tuntia viikossa, simulointia ennen oikeita potilastilanteita sekä lopputentti. Koulutuksen on tarkoitus kestää aina yhden ryhmän osalta kaksi viikkoa.

– Tämä ensimmäinen on nyt pilotti, että nähdään miten riittävä osaaminen ja varmuus saavutetaan. Kaikki tosin ovat kokeneita hoitajia eli ammattitaito on jo hyvä ja he pystyvät nopeasti uutta tietoa omaksumaan.

Koulutettavat työskentelevät normaalisti muilla Essoten osastoilla, mutta siirtyvät tarvittaessa teho-osastolle tai kohorttiosastoille. Kohorttiosastolla tarkoitetaan sitä, että samaa infektiota sairastavat tai saman mikrobin kantajat hoidetaan samalla osastolla.

Ensiaallon koulutus kestää huhtikuun, mutta tarpeen mukaan se jatkuu toukokuussa. Tavoitteena on varmistaa, että erityisesti hengitysvajauspotilaiden hoitoon riittää osaajia, mikäli vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa.

Koulutus suunniteltiin nopeasti ja tiiviissä yhteistyössä ja samalla linjalla jatketaan toteutuksessa.

Koulutussuunnittelija Niina Hyöppinen Essotelta ja lehtori Miia Myllymäki Xamkilta räätälöivät kurssin sisällön Essoten tarpeita vastaavaksi yhden viikonlopun aikana, kiittelevät Syväoja ja Xamkin sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikön koulutusjohtaja Sari Teittinen.

Hyöppinen ja Myllymäki toimivat myös hoitajien tutoreina kurssin aikana.

Koulutus on osa Xamkin ja Essoten koulutusyhteistyötä, jota on entisestään tiivistetty viime syksyn ja kuluvan kevään aikana.

Kymsotesta tai Sosterista ei ole toistaiseksi oltu yhteydessä ammattikorkeakouluun vastaavan koulutuksen järjestämiseksi. Koulutusjohtaja Teittisen mukaan Xamkin puolella on kiinnostus ja valmius laajentaa koulutusta alueen muihinkin sairaanhoitopiireihin.

Uusimmat uutiset