Välttämättömiin työtehtäviin saa tulla maahan ulkomailta – Katso tästä lista huoltovarmuuden kannalta akuuteista työtehtävistä!

Maahan saapuvat työntekijät joutuvat kahden viikon karanteenia vastaaviin oloihin.

Mika Strandén

Kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa lasketaan huoltovarmuuden kannalta akuutteihin työtehtäviin.
Kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa lasketaan huoltovarmuuden kannalta akuutteihin työtehtäviin.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi linjauksen siitä, kuinka välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantuloa poikkeusoloissa hoidetaan.

Linjauksen mukaan kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin oloihin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan. Maahan saapuville työntekijöille toimitetaan koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen.

Kausityöntekijöitä tarvitaan paljon etenkin alkutuotannossa, ja huoltovarmuuden kannalta kriittisen ulkomaisen työvoiman maahantulo pitää varmistaa myös poikkeusoloissa, työryhmä linjaa.

Työryhmän mukaan ulkomaista kausityövoimaa on välttämätöntä hyödyntää tehtävissä, joissa vaaditaan sellaista asiantuntemusta, jota on kertynyt aiempien vuosien työskentelystä kyseisessä paikassa.

Ulkomaisen kausityövoiman rinnalla valmistellaan myös kotimaassa olevan työvoiman saatavuuteen tähtääviä toimia, työryhmä toteaa.

Ulkomaista työvoimaa tarvitaan muun muassa maa-, puutarha- ja kalataloudessa, elintarvikealalla, energiahuollossa, rakentamisessa, metsäsektorilla sekä lääketeollisuudessa.

Timo Seppäläinen

Myös metsänistutus kuuluu kriittisiin työtehtäviin.
Myös metsänistutus kuuluu kriittisiin työtehtäviin.

Huoltovarmuuden kannalta akuutit tai toimialan toiminnan kannalta kriittiset työtehtävät aloittain:

Maa-, puutarha- ja kalatalous:

• kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt

• kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa, ml. rehuntuotanto

• ammattikalastuksen työt

• välttämättömät työt maatalous- ja puutarhatuotannolle suoria palveluja tuottavissa yrityksissä ja yhteisöissä (esim. elintarvikkeiden jatkojalostus, koneiden korjaus jne.)

Elintarvikeala

• erityisasiantuntemusta vaativat koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät

• alan eri sektoreiden teollisuuslaitosten erityisasiantuntemusta vaativat auditoijat ja sertifioijat

Energiahuolto (ml. ydin- ja säteilyturvallisuus)

Energia-alan (kuten kaukolämmön, sähkön, kaasun (sis. nesteytetty maakaasu, LNG), öljytuotteiden sekä kotimaisten polttoaineiden jakelu, siirto ja tuotanto) seuraavat tehtävät:

•erityisasiantuntemusta vaativat huolto- ja korjaustyöt (ml. vuosihuollot ja laitehuollot)

• erityisasiantuntemusta vaativat koestus- ja koekäyttötyöt

• yllä mainittuihin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat valvonta- ja tarkastustehtävät

Erityisesti ydinvoima-alalla seuraavat tehtävät:

• tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset

• ydinvoimalaitosten polttoaineenvaihtotyöt (vuosiseisokit) ja näihin liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet

• ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät, kuten järjestelmien asennukset, testien viimeistely, polttoaineenlataus ja laitoksen käynnistäminen

• ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tarkastustehtävät.

Meri- ja valmistava teollisuus

• hankintaketjussa laajasti vaikuttavat järjestelmien, laitteiden ja tuotantolinjojen asennukseen ja auditointiin liittyvät tehtävät

Rakentaminen (ml. vesihuoltolaitokset)

• sairaalalaitteiden erikoisasentajat ja –asiantuntijat

• sairaaloiden sähköjärjestelmien erikoisasentajat, koneiden ja laitteiden kiireelliseen huoltoon ja kunnossapitoon sekä automaatiojärjestelmien ylläpitoon liittyvät erityisasiantuntijatehtävät

• muun kriittisen infran kiireellinen erityisasiantuntemusta vaativa hoito ja ylläpito: väylät, sähkö, erityisasiantuntemusta vaativa lämpö, tietoliikenne, jätehuolto

• energiantuotantolaitosten erikoisosaamista edellyttävät kiireelliset ylläpito-, korjaus- ja huoltotehtävät

Liikenne- ja viestintäala (pl. tavara- ja rahtiliikenne, joka jatkuu kaikilla rajoille)

• sähköisten viestintäpalvelujen ja viestintäverkkojen käytettävyyteen ja saatavuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät

• huoltovarmuuteen ja ulkomaankauppaan liittyvien kuljetusten jatkuvuuteen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat työtehtävät (meri-, ilma-, raide- ja tieliikenne ja logistiikka)

• elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät erityisasiantuntemusta vaativa henkilöstö

Kemianteollisuus (ml. muovi ja kumi)

• IT-järjestelmiin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät (ml. tuotannonohjaus- ja automaatiojärjestelmiin liittyvät työtehtävät)

Lääketeollisuus ja terveysteknologia-ala

• lääketeollisuuden, laboratorioiden ja terveydenhuollon laitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät

• uusien laitteiden asennukseen ja käytön koulutukseen liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat tehtävät

• sairaalalaitteiden (mm. MRI/CT/Gammakamerat, potilasvalvontalaitteet, keskusvalvomot, hengityskoneet, anestesian antolaitteet, tietojärjestelmät, kardiologian tuotteet, keskoskaapit ja ultraäänellä toimivat kuvantamislaitteet) erityisasiantuntemusta vaativat huolto- ja korjaustehtävät

Metsäsektori

• metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ