Opetusministeriöltä 865 000 euroa korona-avustusta Savonlinnan kulttuurille

Esimerkiksi Oopperajuhlat saa 480 000, Lusto 190 000 ja teatteri 75 000 euroa korona-menestyksiä korvaamaan.

Tuija Pauhu

Taidelaitosavustuksista suurimman tuen sai Savonlinnan teatteri.
Taidelaitosavustuksista suurimman tuen sai Savonlinnan teatteri.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuurille ja taiteelle korona-avustuksia. Savonlinnalaiset lakisääteistä valtionapua saavat taidelaitokset saivat tukea yhteensä 135 000 euron verran.

Lisäksi keskiviikkona julkistettiin taiteen, kulttuurin ja luovien alojen ammatillisten yhteisöjen korona-avustukset. Myös näistä avustuksista tuli paljon Savonlinnaan.

Yhteensä Savonlinnan seutu sai tässä taiteen ja kulttuurin korona-jaossa yhteensä 865 000 euroa. Näiden avustusten hakuaika oli toukokuussa.

Taidelaitosavustuksista suurimman tuen sai Savonlinnan teatteri, jonka toimintaa järjestävälle Savonlinnan seudun teatteriyhdistykselle myönnettiin 75 000 euron avustus.

Muut tuensaajat olivat Savonlinnassa toimiva Etelä-Savon maakuntamuseo ja Savonlinnan orkesteri. Maakuntamuseon saama tuki on 55 000 euroa ja orkesterin 5 000 euroa.

Koko maassa museo-, orkesteri- ja teatteritoiminnalle myönnettiin tukea yhteensä 14,8 miljoonan euron edestä. Avustusten perusteina olivat laitosten kevään aikaiset tulonmenetykset ja säästöt, toteutunut toiminta sekä suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta.

– Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on suuri merkitys kaikkialla Suomessa. Ne tarjoavat elämyksiä ja isoja kokemuksia. Niillä on myös rooli alueellisen ja valtakunnallisen identiteetin rakentumisessa, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) ministeriön tiedotteessa.

Taiteen- ja kulttuurialan yhteisöille tarkoitettuja korona-avustuksista sai Savonlinnan seudulla eniten Savonlinnan Oopperajuhlat, joka sai tästä hausta 480 000 euroa. Juhlien, kuten muidenkin kulttuuritapahtumien, on mahdollista hakea vielä kesän haussa, joka on suunnattu nimenomaan tapahtumille.

Toiseksi suurimman avustuksen sai Suomen metsämuseo Lusto Punkaharjulla, summa on 190 000 euroa.

Savonlinnan Kolomonen 55 000 euroa ja Savonlinnan Musiikki-Akatemia 6 000 euroa. Musiikki-Akatemia on joutunut perumaan suuren määrän konserttejaan ja osan kesän mestarikursseista.

Savonlinnan Kulttuurikellari saa 15 000 euroa kattaakseen tappioita, jotka syntyivät kevään konserttien ja muiden tapahtumien perumisesta.

Luetuimmat