Kulttuuripääkaupunkihankkeesta keskustellaan keskiviikkona Kulttuurikellarilla — ”Nyt haluamme kuulla ihmisten kommentteja siitä, olemmeko oikeilla jäljillä, vai tuleeko ihmisille mieleen vielä muitakin tärkeitä teemoja tai haasteita”

Saimaa-ilmiö järjestää avoimen keskustelutilaisuuden, jossa pääsee vaikuttamaan kulttuuripääkaupunkihankkeen teemoihin rennossa ilmapiirissä.

Antti Varonen

Saimaalta nousevia teemoja haetaan nyt kulttuuripääkaupunkihankkeen kehittelyprosessiin.
Saimaalta nousevia teemoja haetaan nyt kulttuuripääkaupunkihankkeen kehittelyprosessiin.

Saimaa-ilmiö järjestää avoimen keskustelutilaisuuden kulttuuripääkaupunkihankkeesta Kulttuurikellarilla keskiviikkona. Tilaisuus on suunnattu paikallisille kulttuuri-, sivistys- ja vapaa-aikatoimijoille sekä kaikille, joita kiinnostaa Savonlinnan alueen kehittäminen. Keskustelua ohjaa Saima-ilmiön hankekoordinaattori Reko Tammi sekä Savonlinnan kaupungin kulttuurijohtaja Outi Rantasuo.

— Olemme nyt tunnistaneet Itä-Suomen alueen yhteisiä haasteita ja painopistealueita, joita ovat esimerkiksi alhainen syntyvyys ja ihmisten poismuutto, alueellisen yhteistyön tiivistämisen tarve, tarve suojella meidän puhtaita vesistöjä ja Venäjä-yhteistyön merkitys. Nyt haluamme kuulla ihmisten kommentteja siitä, olemmeko oikeilla jäljillä, vai tuleeko ihmisille mieleen vielä muitakin tärkeitä teemoja tai haasteita, kertoo Tammi.

Vapaamuotoisessa keskustelutilaisuudessa on mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa hankkeen teemojen kehittelyyn sekä saada tietoa siitä, missä vaiheessa kulttuuripääkaupunkihakemus on menossa.

— Nyt ei vielä puhuta niinkään ohjelmasisällöstä, vaan painotus on päästä eteenpäin teematyöskentelyssä.

Tammi korostaa, ettei kulttuuripääkaupunkihanke ole pienten piirien juttu. Tilaisuuteen kannattaa tulla avoimin mielin.

— Kyseessä ei ole minkään tietyn taideväen juttu, vaan kulttuuripääkaupunkivuosi koskettaa ihan kaikkia.

Kun kulttuuripääkaupunkihankkeen teemat on myöhemmin syksyllä päätetty, siirrytään suunnittelemaan ohjelmasisältöjä, jotka jakautuvat valittujen teemojen mukaisesti. Ohjelmasisältöjä varten tullaan todennäköisesti järjestämään avoin haku.

— Mutta siitä tiedotamme sitten lähempänä, Tammi toteaa.

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Idealle ovat antaneet tukensa myös maakuntien keskuskaupungit Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta. Yhteistyöverkostoa ja ideaa on työstetty kesästä 2018 lähtien. Hankkeen valmistelutiimissä on edustajia kaikista Itä-Suomen maakunnista sekä keskuskaupungeista.

Kulttuuripääkaupunkihankkeen osana toteutetaan kokonaisuutta palveleva kulttuuristrategia. Tavoitteena on valmistaa yhteinen visio ja toimenpide-ehdotukset kulttuuritoiminnan kehittämisestä Savonlinnan kaupungissa sekä koostaa Itä-Suomen alueen yhteiseen kulttuuritoimintaan liittyvät tavoitteet ja tahtotila. Järvi-Suomen tarinaa ja ohjelmasisältöjä työstetään avoimien tilaisuuksien, teemoitettujen työpajojen, keskustelutilaisuuksien sekä avoimien verkkokyselyjen avulla.

Saimaa-ilmiön keskustelutilaisuus Savonlinnan Kulttuurikellarilla keskiviikkona 4.9. kello 16.30—18. Vapaa pääsy!