Kotirintaman naiset ja lapset esillä uudessa kesänäyttelyssä Parikkalassa — Näyttelyn katsominen tuo vahvasti esille ne tunnot, joita kansalaiset joutuivat kokemaan vihollisen uhatessa heidän kotiseutuaan ja isänmaataan

Auli Terävä

Näyttely on esillä Honkakylän kauppamuseossa koko kesän ajan.
Näyttely on esillä Honkakylän kauppamuseossa koko kesän ajan.

Parikkalan Saarella sijaitseva Honkakylän kauppamuseo saa kesän ajaksi uuden näyttelyn.

Museon näyttelyssä nostetaan esille naiset ja lapset sodassa sekä Lotta Svärdin ja muiden järjestöjen toimintaa kotirintamalla vuosina 1939—1945.

Suomen talvisodan syttymisen, 30.11.1939 ja loppumisen 13.3.1940 sekä jatkosodan muistopäivät saavat katsomaan taaksepäin. Miten kansakunta selviytyi? Mikä oli kotirintaman merkitys?

Kotirintaman työkykyiset naiset, ikämiehet, lapset ja nuoret uurastivat itseään säästämättä, jotta rintaman sotilaat saattoivat puolustaa yhteistä rakasta isänmaataan vihollista vastaan.

Näyttelyn katsominen tuo vahvasti esille ne tunnot, joita kansalaiset joutuivat kokemaan vihollisen uhatessa heidän kotiseutuaan ja isänmaataan. Suomalaisiahan oli noin 3,7 miljoonaa, neuvostoliittolaisia noin 120 miljoonaa.

Suomi oli vielä vahvasti maatalousmaa, sisällissodankaan aiheuttamista vammoista ei oltu vielä oikein toivuttu. Kansalaiset löysivät kuitenkin toisensa yhteisen vihollisen edessä.

Näyttely esittää poimintoja tärkeimmistä järjestöistä, joiden työn tavoitteena oli kotirintaman ylläpito ja suoda rintamalla oleville kaikki mahdollinen apu ja tuki. On arvioitu, että sotatoimialueella toimi noin 100 000 lottaa, kotipitäjän ulkopuolella ja komennuksella rintamalla oli koko ajan noin 20 000—25 000 lottaa vastaten kahden suomalaisen divisioonan määrää.

Toimijoita oli muitakin, joista näyttely esittelee muutamia. Suomen ulkopuolisista tukijoista Ruotsin osuus näkyy alussa siksi, että tämä kokonaisuus on koostettu nimenomaan Ruotsista tulleen aloitteen vuoksi. Näyttelyn ensiesitys oli Vallentunassa loka—marraskuussa 2009.

Näyttely koostuu tekstitaulujen lisäksi valokuvista, kartoista ja esineistä.

Näyttelyn ovat laatineet Sirkku Dölle (käsikirjoitus), Maikku Soveri (ulkoasu) sekä Eila Pöllänen (tuottaja).

Honkakylän kauppamuseo on avoinna kesä- heinä- ja elokuussa sunnuntaisin kello 12—18 (Sorokulmantie 759, 59520 Saari kk, Parikkala)