Koneyrittäjät Savonlinnassa: ”Runkoverkkojen rinnalla muistettava myös alemman tieverkon korjaus”

"Raskaiden ajoneuvojen korotetut massat rasittavat jo ennestään huonossa kunnossa olevaa tiestöä ja painorajoitetut sillat estävät työkoneiden siirtoja työmaille ja leimikoille"

Timo Seppäläinen

Asvaltin reiät ovat tuttu näky alemmalla tieverkolla.

Savonlinnassa lauantaina kokoontuneet koneyrittäjät ovat jo pidempään seuranneet huolestuneina alemman tieverkon jatkuvaa rapautumista.

— Raskaiden ajoneuvojen korotetut massat rasittavat jo ennestään huonossa kunnossa olevaa tiestöä ja painorajoitetut sillat estävät työkoneiden siirtoja työmaille ja leimikoille, totesi puheenjohtaja Seppo Pulkkinen Itä-Savon Koneyrittäjien syyskokouksessa Savonlinnassa.

Pulkkinen sanoo, että huonokuntoiset tiet ja tieverkon nykykaluston kokoon nähden osittain vanhentuneet mitoitukset merkitsevät maaseudun kuljetuksille painorajoituksia ja kiertoreittejä.

— Lähempänä kaupunkeja ne aiheuttavat ruuhkia ja turhaa jarruttelua, mikä merkitsee myös ylimääräisiä päästöjä. Puutavaran ja muun raskaan liikenteen kuljetukset olivat ongelmissa viime talvena ja kevään kelirikkokaudella. Nämä ongelmat voi osittain välttää teiden oikea-aikaisella syyskunnostuksella, mutta se ei riitä ratkaisemaan alempiasteisen tieverkon kunto-ongelmaa, Pulkkinen sanoi.

— Tulevana talvena tienpitäjä panostaa viime talvea enemmän teiden talvikunnossapitoon. Nämä sinänsä tarpeelliset toimet eivät kuitenkaan vähennä koko väylästöön piiloutunutta korjausvelkaa.

Antti Varonen

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy:n yrittäjät Sami Pulkkinen ja Seppo Pulkkinen kuvassa yrityksen vanhimman monitoimikoneen ääressä. Seppo Pulkkinen piti puhetta Itä-Savon Koneyrittäjien syyskokouksessa Savonlinnassa.

Koneyrittäjät muistuttavat, että korjausvelka ei poistu ilman toimenpiteitä. Pulkkinen toteaa, että parlamentaarinen selvitysryhmä esitti 300 miljoonan euron vuosittaista lisärahaa korjausvelan taittamiseen, mutta sitä ei tällä hallituskaudella saatu toteutettua.

— On selvää, että seuraavalla hallituskaudella on pohdittava uudelleen parlamentaarisen selvitysryhmän ehdotuksia ja erityisesti lisärahoituksen tarvetta.

— Korjausvelan kasvu väyläverkostossa on katkaistava, ja pitkäjänteinen kahdentoista vuoden liikennesuunnittelu mahdollistaisi sen. Pitää kuitenkin olla tarkkana, ettei runkoverkkoajattelun ohessa unohdeta alempiasteista tieverkkoa ja elinkeinoelämälle elintärkeää alueellista väyläverkostoa, Pulkkinen totesi.

Itä-Savon Koneyrittäjät on Koneyrittäjien liiton jäsenyhdistys. Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.