Tilaajalle

Tuotannossa ja palveluissa tulisi edetä kohti vähäpäästöisyyttä — Xamk tarjoaa yrityksille koulutusta yritystoiminnan elinkaariajattelusta

Xamk:n Kuitulaboratorio Savonlinnassa syventää kiertotalouden ja elinkaariajattelun ymmärrystä Savonlinnan talousalueen yrityksissä.

Timo Seppäläinen

Biokasvu-projektin projektitutkija Maija Massinen (vas.), RAKES-projektin projektipäällikkö Anti Rohumaa ja projektiasiantuntija Kiti Venäläinen ja Biokasvu-projektin projektipäällikkö Kari Kärkkäinen Xamk:sta sanovat, että ympäristöystävällisyys, kiertotalous ja elinkaariajattelu kietoutuvat kaikki toisiinsa ja muodostavat hyvän pohjan yrittämiselle.
Biokasvu-projektin projektitutkija Maija Massinen (vas.), RAKES-projektin projektipäällikkö Anti Rohumaa ja projektiasiantuntija Kiti Venäläinen ja Biokasvu-projektin projektipäällikkö Kari Kärkkäinen Xamk:sta sanovat, että ympäristöystävällisyys, kiertotalous ja elinkaariajattelu kietoutuvat kaikki toisiinsa ja muodostavat hyvän pohjan yrittämiselle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamk:n Kuitulaboratorio Savonlinnassa syventää kiertotalouden ja elinkaariajattelun ymmärrystä Savonlinnan talousalueen yrityksissä.

Kommentoidut