Kari Kuuramaa valitti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Heinäveden kunnanjohtajan huhtikuisesta valinnasta

Kokee, ettei valintaa tehty lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Osoittaa valituksessaan olevansa koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta pätevämpi virkaan.

Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa ei ole tyytyväinen tapaan, jolla kunnajohtajaa on valittu Heinävedellä nyt jo kaksi vuotta.
Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa ei ole tyytyväinen tapaan, jolla kunnajohtajaa on valittu Heinävedellä nyt jo kaksi vuotta.

Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa on tehnyt valituksen Heinäveden huhtikuisesta kunnanjohtajavalinnasta.

Toukokuun alussa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tekemässään valituksessa Kuuramaa katsoo, että on tullut sivuutetuksi valintaprosessissa vaikka on tehtävään valittua hakijaa pätempi niin kokemuksensa kuin koulutuksensa perusteella.

Lisäksi Kuuramaa kokee, että kunnanjohtajavalinta on tehty Heinävedellä tavalla, joka vaarantaa puolueettomuuden ja hyvän hallintotavan.

Ensimmäinen valintapäätös kumottiin

Heinäveden kunnanjohtaja Maarika Kasonen valittiin tehtäväänsä ensimmäisen kerran jo vuonna 2016. Valinta syntyi tuolloin äänestyksen jälkeen. Vastaehdokkaana oli Kuuramaa, jonka Kasonen voitti äänin 15-6.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätökseen tämän vuoden maaliskuussa kuntalain vastaisena yrittäjä Osmo Mikkosen tekemän kunnallisvalituksen perusteella, kun esteellinen, tuolloin sivistysjohtajana työskennellyt Kasonen ei ollut ilmoittanut jääviydestään valintatilanteessa. Hänen olisi pitänyt poistua asian käsittelyn ajaksi paikaltaan yleisölle varattuun tilaan, eikä jäädä istumaan valtuustosaliin kunnan virkamiehille varatulle paikalle.

Uusi kunnanvaltuusto valitsi Kasosen virkaan uudelleen tämän vuoden huhtikuussa. Päätös tehtiin yksimielisesti. Valtuutettu Veli-Pekka Hartikaisen (kesk.) esitys laittaa paikka uudelleen hakuun ei saanut Heinäveden kunnanvaltuustossa kannatusta. Kunnanjohtajan virkaa aiemmin hakeneista viisi oli ilmoittanut, etteivät ole enää käytettävissä tehtävään, ja kymmenen olevansa edelleen käytettävissä virkaa täytettäessä.

Kuuramaan lisäksi myös Osmo Mikkonen on edelleen valittanut uudesta päätöksestä.

Toinenkaan päätös ei lainmukainen

—Mielestäni tämäkään päätös ei ollut lain ja hyvän hallinnon mukainen. Vielä tökerömmin lähdettiin jatkamaan tietä, jonka hallinto-oikeus jo kertaalleen totesi lainvastaiseksi, Kuuramaa perustelee valituksen tekemistä.

Hän korostaa, että hänellä ei ole mitään henkilökohtaista valinnan tehneitä valtuutettuja saati kunnanjohtajaksi valittua Maarika Kasosta vastaan.

—Koen kuitenkin tulleeni perusteettomasti syrjäytetyksi. Hakuilmoituksessa olleita valintakriteereitä ei sitten valintatilanteessa noudatettukaan. Tämä näyttää ikävä kyllä olevan lisääntyvä trendi muuallakin.

Kuuramaan mukaan Kasosen valintaa ei ensimmäisellä kierroksellä ratkaissut se, että hän olisi ollut hakijoista pätevin vaan se, että hän asuu paikkakunnalla, hänet tunnetaan ennestään ja että hän on nainen. Tämänsisältöisin puheenvuoroin vaaka kääntyi Kasosen eduksi.

Heinäveden virka kiinnostaa edelleen

Kuuramaan mukaan on selvää, että kunta saa valita johtajakseen kenet se haluaa.

—Mutta koska kyse on julkisesta virasta, prosessin ja päätöksenteon pitää olla oikeudellisesti kestäviä ja yleisen oikeustajun mukaisia. Esimerkiksi tässä toisessa valinnassa asian esitteli va. kunnanjohtajana toimineen Kasosen alainen.

Lisäksi Kasosen ansioluettelo on toista hakua varten päivitetty, muiden hakijoiden ei.

Kuuramaa sanoo käyneensä melkoisen jaakobinpainin itsensä kanssa, kun mietti lähteäkö valittamaan vai ei. Hän sanoo kuitenkin olevansa edelleen kiinnostunut kunnanjohtajan tehtävästä Heinävedellä.

—En lähtenyt valittamaan valittamisen vuoksi vaan tehtävä kiinnostaa minua edelleen aidosti. Tietenkin sitä nyt miettii, että jos päätös menee tämän takia uusiksi, niin miten päättäjät siellä minuun suhtautuvat, tulisinko enää huomioon otetuksi.

Kommentoidut