Kaupunginjohtaja Laineen talousarvioesitys: Veroprosentti laskee, Olavinkadun remonttia jatketaan

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine esitteli talousarvioesityksensä perjantaiaamuna.

Tuija Pauhu

Kaupunginjohtaja Janne Laine esitteli talousarvioesityksensä perjantaiaamuna.
Kaupunginjohtaja Janne Laine esitteli talousarvioesityksensä perjantaiaamuna.

Viimeisen neljän vuoden aikana toteutetun kaupungin talouden sopeuttamisohjelman ansiosta Savonlinnassa voidaan alentaa kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 22 prosenttiin Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen talousarvioesityksessä, joka on veronalennukessta huolimatta ylijäämäinen.
— Savonlinnassa on vähennetty kuntaliitoksen jälkeisenä neljänä vuotena henkilöstöä noin 194, joka on noin 14 prosenttia henkilöstön määrästä. Samoin toimitilojen määrää on vähennetty noin 40 000 kerrosneliömetriä, joka on lähes viidennes tilojen määrästä.
Toimenpiteiden avulla on saatu yhteensä noin 10 miljoonan euron tehostamisvaikutus.
— Mikäli OKL:aa ei siirrettäisi Joensuuhun, pystyttäisiin veroja alentamaan yhdellä prosenttiyksiköllä, Laine jatkaa.

Apua sopeuttamisohjelmasta

Savonlinnan kaupungin talous on saatu käännettyä sopeuttamisohjelman avulla ylijäämäiseksi vuodesta 2014, minkä avulla on katettu taseeseen vuosina 2012—2013 tulleet alijäämät.
— Ensi vuoden budjetti mahdollistaa tuntikehyksen kasvun oppilasta kohden sekä opetusryhmien keskikoon edelleen pienenemisen sekä saksan ja venäjän kielen valinnaisainevalikoiman ja säännölliset kouluterveydenhuollon tarkastukset. Jatkossa olennaista on sopeuttaa kouluverkkoa väheneviin oppilasmääriin, jotta näihin hyviin asioihin voidaan panostaa. Ensi vuonna perustetaan myös senioripalvelupiste kirjastoon, Laine kertoo.

Opettajakoulutuksen lakkaaminen Savonlinnassa tulee vähentämään kaupungin asukasmäärää 1000—1500 asukkaalla sekä ostovoimaa yli 10 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä syö kaupungin vero- ja valtionosuustulopohjaa sekä kriisiyttää vuokrataloyhtiöiden taloutta.

Lisäksi Kiky-sopimus leikkaa Savonlinnan kaupungin verotuloja myös ensi vuonna, minkä seurauksena verotulokehitys on -1,1 prosenttia, johon vaikuttaa myös väestön väheneminen.

Bruttoinvestoinnit vuonna 2018 ovat 13 645 000 euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat kouluihin, vesi- ja jätelaitokseen sekä kunnallistekniikkaan.

Keskustan kehitys jatkuu

Keskeisenä kehittämishankkeena on Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisen Olavinkadun jatkoinvestointi ja kaupunkivalaistushankkeen aloittaminen sekä Savonlinnan teknologiapuiston investointi ja kehittämishankkeet yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa ja uuden tilaavievän kaupan alueen rakentamisen infrastruktuuri jatkoinvestoinnit.

Kaupunki lisää panostuksiaan myös matkailumarkkinointiin, jossa on hyvin suotuisa kasvun vaihe.
— Suotuisan elinkeinoelämän kehityssuunnan vahvistamiseksi kaupunki panostamassa yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa ensi vuonna noin 10 miljoonaa euroa muun muassa kehittämis- ja investointihankkeisiin elinkeinoelämän edellytysten vahvistamiseksi. Parhaillaan käydään neuvotteluita muun muassa 52 miljoonan euron tehdasinvestoinnin toteutumiseksi Savonlinnaan kuten myös 30 miljoonan euron tornihotellihankkeesta, Laine kertoo.

Uusimmat uutiset