Kelan vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määräytyvät ensi vuodesta lähtien 12 kuukauden tulojen perusteella

Toistaiseksi etuudet määräytyvät puolen vuoden tulojen perusteella.

Arkisto

Kela saa tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksesta. Arkistokuva.
Kela saa tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksesta. Arkistokuva.

Kela muuttaa ensi vuoden alusta tapaa määritellä vanhempainpäivärahan, sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan suuruutta. Etuuksien taso säilyy ennallaan, Kela tiedotti torstaina.

Ensi vuoden alusta alkaen vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta nykyisen kuuden kuukauden sijaan. 

Vuositulon perusteella lasketaan äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, erityishoitoraha, luovutuspäiväraha ja kuntoutusraha. Muutokset koskevat etuuksia, joihin oikeus alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen ja sairauspäivärahaa, jossa työkyvyttömyys alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Jos uusi lapsi syntyy ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kolme vuotta, voi vanhempainpäiväraha määräytyä jatkossakin edellisen vanhempainpäivärahan perusteella olleen tulon pohjalta. 

Muutoksen myötä päivärahat ja kuntoutusraha vastaavat paremmin hakijan todellista tulotasoa. Kelan mukaan etuuksien tasot eri tuloluokissa säilyvät ennallaan.

Kela saa tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksesta, eikä tuloja tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Tällä on haluttu helpotta etuuksien hakemista.

Etuuden suuruudeen laskemiselle on joitain poikkeuksia, joista saa lisätietoa Kelasta.