Sosterin Pekka Nousiainen vaatii katkaistavaksi kierrettä, joka johtuu Savonlinnan kaupungin epärealistisista sote-budjeteista

Sosteri tarvitsee tänä vuonna palvelujen järjestämiseen viisi miljoonaa euroa enemmän kuin se oli budjetoinut. Samalla Sosteri saa lisätuloja asiakkailta ja kunnilta.

Soila Puurtinen

Pekka Nousiainen kertoo, mistä johtuu, että Sosteri päättää viiden miljoonan euron talousarviomuutoksesta ja kaupunki päätti paljon isommasta menoylityksestä.
Pekka Nousiainen kertoo, mistä johtuu, että Sosteri päättää viiden miljoonan euron talousarviomuutoksesta ja kaupunki päätti paljon isommasta menoylityksestä.

Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) pitää välttämättömänä, että Sosterin ja Savonlinnan kaupungin talousluvut saatetaan viimeinkin samalle tasolle,

Nousiainen korostaa, että Sosteri ei voi olla vastuussa siitä, mitä summia kaupunki omaan talousarvioonsa varaa.

— Edellisvuosina kaupungin näiden palvelujen käyttöön varaama määräraha on ollut pienempi kuin mikä realistinen tarve olisi ollut. Tämä on aiheuttanut kierteen, joka pitää nyt viimein katkaista ja saattaa luvut samalle tasolle, Nousiainen sanoi Sosterin tiedotteen mukaan Sosterin valtuuston kokouksessa.

Miten sote-menojen ylitys voi olla yhtä aikaa viisi miljoonaa ja seitsemän miljoonaa euroa?

Sosterin valtuusto hyväksyi keskiviikkona omaan budjettiinsa viiden miljoonan euron talousarviomuutoksen. Sosterin palveluja on siis tarvittu noin viiden miljoonan euron arvosta enemmän kuin Sosteri oli budjetoinut. Vastaavasti Sosteri saa enemmän tuloja asiakasmaksuina ja kuntaosuuksina.

Savonlinnan kaupunki hyväksyi kesäkuussa oman budjettinsa sosiaali- ja terveysmenoihin seitsemän miljoonan euron lisämäärärahan. Lisämäärärahojen erilaisuus johtuu Nousiaisen mainitsemasta budjettien erisuuruisuudesta.

Välillä kaupunki luuli tarvitsevansa sosiaali- ja terveysmenoihin vielä neljä miljoonaa euroa lisääkin, mutta tuoreimpien tietojen mukaan niin ei ole.

"Kuntalaisille on palvelut annettava ja se on Sosterin tehtävä"

Sosterin valtuusto hyväksyi omaan budjettiinsa lisätulot ja lisämenot keskiviikkona, koska rahojen liikkeistä pitää olla viralliset päätökset.

Vammaispalveluihin lisärahaa tarvittiin 2,8 miljoonaa, kotihoitoon 1,6 miljoonaa ja lastensuojeluun 0,6 miljoonaa. Suurin osa lisämäärärahasta käytetään palveluihin, joihin asiakkaalla on lain mukaan subjektiivinen oikeus.

— Kuntalaisille on palvelut annettava ja se on Sosterin tehtävä, Sosterin valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (kok.) sanoo Sosterin tiedotteessa.

Sosterin hallintojohtaja Saara Pesonen kertoo Sosterin tiedotteessa, että rahaa on käytetty muun muassa hoivassa työskentelevän henkilöstön palkkaamisen sekä palvelujen ostamiseen palvelutaloista ja muista sairaaloista.

Palvelutarve kasvaa jatkossakin

Pesonen toi talouskatsauksessaan esille tietoa koko Etelä-Savon tilanteesta, joka selittää osaltaan kasvavaa palveluiden tarvetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreen asiantuntija-arvion mukaan koko Etelä-Savon alueen väestöstä 29 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä, mikä on eniten koko maassa.

— Ikärakenteeseen liittyvät sairaudet näkyvät meillä valtakunnallisestikin suurina potilasmäärinä. Säännöllisessä kotihoidossa olevien, 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä on maan suurimpia, Pesonen kertoi raporttiin viitaten.

— Palvelutarve kasvaa ja kustannukset nousevat tulevina vuosina. Nämä faktat on huomioitava. Sosterissa sopeutetaan taloutta niin kiinteitä kustannuksia karsien kuin toimintatapoja arvioiden ja muuttaen, Pesonen toteaa.