Törninpyörälle täystyrmäys Savonlinnan kaupungin elinkeinojaostolta — Veneilykeskuksen perustaminen vaatisi Pikku Kakkosen puiston ja uimarannan purkamisen

Elinkeinojaosto ei halua sotkea Savon Mafian Savonniemi-suunnitelmia, joihin ainakin alustavasti sisältyy myös veneilyä palvelevia rakenteita.

Törninpyörään suunniteltiin veneilykeskusta yli 30 vuotta sitten. Kaupungin elinkeinojaosto ei innostu lämmittelemään suunnitelmia uudelleen nyt kun Savonniemeen on vastikään saatu uusi, yrittäjävetoinen matkailusuunnitelma.
Törninpyörään suunniteltiin veneilykeskusta yli 30 vuotta sitten. Kaupungin elinkeinojaosto ei innostu lämmittelemään suunnitelmia uudelleen nyt kun Savonniemeen on vastikään saatu uusi, yrittäjävetoinen matkailusuunnitelma.

Kuluneella viikolla kokoontunut kaupungin elinkeinojaosto ei aio viedä eteenpäin maakuntaneuvos, kaupunginvaltuutettu Jarkko Wuorisen (kesk.) tekemää valtuustoaloitetta Törninpyörän veneilykeskuksesta. Elinkeinojaosto näkee hankkeen ympärillä lukuisia esteitä.

Kaupunki ei myöskään halua sotkea suunnitelmia, joita Savon Mafia tekee toimitusjohtajansa Janne Kupiaisen johdolla Savonniemeen panimoravintola Huvilan ympärille.

Aloitteessa toivotaan täyden palvelun keskusta

Valtuustoaloitteen mukaan kaupungin tulisi tehdä esitys Törninpyörän veneilykeskuksesta vanhojen, 1980-luvun lopulla tehtyjen suunnitelmien pohjalta.

Veneilykeskus pitäisi sisällään muun muassa kymmeniä uusia venepaikkoja, saunan ja peseytymismahdollisuudet, ruuanlaittomahdollisuudet sekä ravintola- ja kauppapalvelut. Myös vedenjakelu, jätehuolto, septitankkien ja pilssivesien tyhjennykset sekä polttoaineen jakelun voitaisiin hoitaa Törninpyörässä.

Aloitteessa toivotaan, että lähtökohtana olisi yrittäjävetoinen toiminta.

Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat puuttuvat

Elinkeinojohtaja Janne Weanderin laatimassa selostuksessa todetaan, että Törninpyörän alue kuuluu Olavinlinnan maisema-alueeseen ja tämä vaikuttaa sitä millaisia kiinteitä rakennelmia alueelle saa rakentaa. Veneilykeskus vaatisi uuden kaavan, ympäristöluvan sekä kunnallistekniikan rakentamisen alueelle.

Käytännössä tämä tarkoittaisi Pikku Kakkosen puiston sekä uimarannan purkamista.

Selostuksessa todetaan, että suunnitelmia Törninpyörän veneilykeskuksesta kustannusarvioineen ei ole saatavilla. Myöskään liiketoimintasuunnitelmaa alueen kaupallisen toimijan toimintaedellytyksistä ei ole olemassa. Niin ikään liikennointitiedot yksityisestä veneliikenteestä puuttuvat.

Savonlinna on Kuopion jälkeen kakkonen

Huviveneliikenteen todetaan laskeneen jonkin verran 90-luvun huippuvuosista. Yleisellä tasolla lähtökohdat veneilykeskukselle ovat elinkeinojaoston mielestä otolliset, sillä Savonlinnassa on Etelä-Savon suurin venekeskittymä.

Koko Saimaa huomioiden venekeskittymä on Kuopion jälkeen toiseksi suurin.

Tasokkaasti toteutettu veneilykeskus Saimaan solmukohdassa kiinnostaisi veneilijöitä sesonkiaikana, ja lisäisi jossain määrin palvelujen kysyntää.

Törninpyörä ei kuitenkaan ole Savonlinnan alueella välttämättä paras vaihtoehto veneilykeskuksen sijainniksi, elinkeinojaosto toteaa. Kokonaisharkinnassa tulisi ottaa huomioon koko keskusta-alueen kokonaiskehitys.

Polttoainejakelun ongelmien toivotaan ratkeavan

Alustavien suunnitelmien mukaan Savonniemeen suunniteltu matkailuinvestointi kattaisi hyvinvointipalvelujen lisäksi myös veneilyyn liittyviä palveluita. Yrittäjävetoista hanketta ei ole syytä sotkea, toteaa jaosto.

Erityisesti elinkeinojaosto toivoo, että Savonniemen hanke ratkaisisi veneiden polttoaineen jakeluongelmat.

Veneiden polttoainejakelu tapahtuu nykyisin Haislahdessa. Ongelmana siellä ovat liian syvälle maan alle upotetut polttoainesäiliöt, joita kaupungin ympäristötoimi vaatii nostettaviksi maan pinnalle.

Kokouksessa annettiin annettiin elinkeinojohtajalle toimeksianto neuvotella ja luoda edellytyksiä polttoaineen jakelun turvaamiseksi veneilijöille.

Uusimmat uutiset