Juvan seurakunnan kirkkoneuvosto ei kannata seurakuntaliitosta Sulkavan ja Puumalan kanssa

Puumalassa kirkkoneuvosto päätyi äänestämään asiasta. Lopullisen päätöksen asiasta tekevät kirkkovaltuustot ensi viikolla.

Aki Kurki

Sulkavan kirkkoneuvosto kannattaa liitosneuvotteluja Juvan ja Puumalan kanssa, mutta Juva vastustaa liitosta. Arkistokuvassa Sulkavan kirkko.
Sulkavan kirkkoneuvosto kannattaa liitosneuvotteluja Juvan ja Puumalan kanssa, mutta Juva vastustaa liitosta. Arkistokuvassa Sulkavan kirkko.

Juvan seurakunnan kirkkoneuvosto ei kannata seurakuntaliitokseen lähtemistä.

Neuvosto päätti maanantaina kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta ei ala valmistella Puumalan ja Sulkavan seurakuntien kanssa aloitetta seurakuntajaon muutoksesta kirkkohallitukselle.

Esitystä perustellaan esimerkiksi sillä, että Juvan seurakunnan talous on kahta muuta vakaammalla pohjalla eikä seurakunnalla siten ole taloudellista pakkoa liitokseen. Lisäksi seurakuntien yhdistyminen jäisi toukokuussa valmistuneen selvityksen mukaan todennäköisesti vain välivaiheeksi ja olisi vaarassa purkautua esimerkiksi mahdollisten kuntaliitosten myötä.

Kolmen kunnan välillä matkustamista pidettiin myös liian raskaana seurakuntien työntekijöille.

"Emme ole niin rikas seurakunta"

Juvan seurakunta on yhteistyöselvittelyjen alusta lähtien ilmaissut olevansa kiinnostuneempi yhteistyön lisäämisestä kuin varsinaisesta yhdistymisestä.

Toisaalta Kirkkopalvelut ry:n kehittämiskonsultin Sami Lahtiluoman selvityksen mukaan Juvan seurakunnassa on myös arvostettu ajatusta, että seurakunta voisi auttaa naapureitaan ja kristillisten ihanteiden mukaisesti osallistua toisten kuormien kantamiseen.

Nytkö kirkkoneuvosto kuitenkin esittää, että toisten kuormia ei lähdetä kantamaan, Juvan seurakunnan kirkkoherra Sirkka Pylkkänen?

– Niin, koska emme ole niin rikas seurakunta, että siitä tulisi mitään. Tammikuun alusta maaliskuun loppuun Juvan seurakunnan väkimäärä on pudonnut 65 henkilöllä. Se on aika paljon. Kyse ei ole siitä, haluammeko vai emmekö halua, vaan ihan realiteeteista, valitettavasti, Pylkkänen toteaa.

Maaliskuun lopussa seurakunnassa oli 5 155 jäsentä.

Puumalan ja Sulkavan kirkkoneuvostot kannattavat liitosneuvotteluja

Myös Puumalan ja Sulkavan kirkkoneuvostot pitivät kokousta maanantaina. Molemmat päättivät esittää liitosneuvottelujen aloittamista.

Sulkavalla päätös oli yksimielinen, kun taas Puumalassa äänet jakautuivat 5–2.

Seuraavaksi esitykset menevät kirkkovaltuustojen päätettäviksi. Valtuustot kokoustavat tahoillaan keskiviikkona 3. kesäkuuta.

Selvitystyö kolmen seurakunnan yhteistyön lisäämisestä tai yhdistymisestä käynnistyi tammikuussa.

Toukokuun alussa valmistuneessa Lahtiluoman selvityksessä puollettiin seurakuntaliitoksen valmisteluun ryhtymistä. Selvityksessä todettiin varsinkin Puumalan ja Sulkavan seurakuntien taloustilanteen olevan niin heikko, että pelkkä yhteistyön lisääminen ei riittäisi auttamaan niitä.