Rantasalmen kunta hakee tasapainoa talouteensa erityisellä ohjelmalla — Kunnanvaltuuston hyväksymässä ohjelmassa on monenkirjava keinovalikoima löytää säästöjä

Kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut ovat koko ajan menossa ja kestävät vielä kuukauden ajan.

Tuija Pauhu

Rantasalmen kunnassa käydään parhaillaan koko henkilöstöä koskevia yt-neuvotteluja, jotka päättyvät lokakuun lopussa.
Rantasalmen kunnassa käydään parhaillaan koko henkilöstöä koskevia yt-neuvotteluja, jotka päättyvät lokakuun lopussa.

Rantasalmella laitetaan toimeen kunnan talouden tasapainotusohjelma vuosiksi 2019–2022. Ohjelmasta päätti maanantaina kunnanvaltuusto.

Ohjelmaa tarvitaan, koska kunnan taloustilanne on heikentynyt voimakkaasti. Vuoden 2018 tilinpäätöksen taseessa on kattamatonta alijäämää noin yhden miljoonan euron edestä.

Henkilökuluissa säästöjä haetaan 400 000 euron edestä meneillään olevissa, koko henkilökuntaa koskevissa yt-neuvotteluissa. Neuvottelut päättyvät lokakuun lopussa. Tavoitteena on enintään kymmenen henkilötyövuoden vähennys.

Säästötavoitteissa huomioidaan kunnan tehtävien lakisääteisyys, mutta ohjelmassa todetaan, ettei tämä maininta estä automaattisesti kohdentamasta säästötoimia myös lakisääteisiin tehtäviin.

Säästöohjelma edellyttää, että myös kunnan luottamushenkilöorganisaation toimivuus arvioidaan.

Tarkasteluun joutuu kouluverkko, josta haetaan 100 000 euron säästöjä. Tämän päälle aiotaan koulutoimessa tarkastella koulukuljetuksia, lukion ja peruskoulun opettajien mahdollista yhteiskäyttöä eri kouluasteilla.

Säästöohjelmassa haetaan säästöjä kirjastotoimesta, mutta niiden vaikutus arvioidaan vähäiseksi.

Avustuksia on aikomus karsia 100 000 euron edestä. Avustusten kokonaissumma on Rantasalmen kuluvan vuoden talousarviossa 860 000 euroa.

Tasapainotuksen keinoihin kuuluu myös tarkastella tuloveroprosentin ja kiinteistöveron korottamista. Ohjelmassa on niiden tuotoiksi arvioitu 400 000 euroa.

Kunnan pitää varautua jätevedenpuhdistamon peruskorjaukseen. Säästöohjelmaan on kirjattu myös vesi- ja viemärilaitosten mahdolliset taksakorotukset.

Sote-palvelujen linjauksen aikataulu on pian käsillä

Sote-palvelujen kustannusten ennakoidaan nousevan. Talouden tasapainotusohjelmaan sisältyy maininta, että Rantasalmi tekee sote-palvelujen järjestämisen aikataulusta linjapäätöksen lokakuun aikana.

Kunnassa aletaan niin ikään selvittää voitaisiinko sosiaalitoimen viranomaistehtäviä järjestää uudelleen ja saada tällä tavalla säästöjä aikaan. Tasapainoa talouteen haetaan myös omaisuuden myynnillä.

Kunnalle tuottaa erilaisia palveluja Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Yhtiön tuottamista palveluista kunta lähtee hakemaan 200 000 euron säästöjä.

Niin ikään aletaan arvioida kuntayhteistyön eri malleja. Tavoitteena on löytää kuntayhteistyöhön kustannustehokkain tapa toimia.

Nuorisotyössä arvioidaan nuorisotilojen tarve ja matkailupalveluissa matkailuinfon tarpeellisuus.

Suurimmat syyt kunnan talousvaikeuksiin liittyvät valtionosuusjärjestelmässä tehtyihin muutoksiin ja leikkauksiin.

Syinä ovat myös olleet heikko verotulokertymä ja poikkeuksellisen suuret alaskirjaukset. Alaskirjaukset ovat johtuneet muun muassa kiinteistöjen arvojen laskusta.

Valtuusto päätti myydä virkistyspaikan Voinsalmelta

Rantasalmen kunta myy vanhan leirintäalueen rakennuksineen. Paikka on ollut aiemmin kunnan henkilökunnan virkistyskäytössä.

Myyntiä alettiin suunnitella kunnan ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

Paikkaa on vuokrattu, mutta vuokratulo ei ole kattanut enää kohteen ylläpitokustannusta, eikä alueen varustelutasokaan kiinnosta nykyisin vuokraajia.

Leirintäalueen tila on kooltaan 1,7 hehtaaria ja sijaitsee Voinsalmen kylässä. Kiinteistöllä on hirsinen, kaksikerroksinen loma-asunto, varasto- ja wc- rakennukset, saunamökki ja tulipaikkakatos.

Kohteesta annettiin myyntitoimeksianto kiinteistönvälitysliikkeelle ja pohjahinnaksi määritettiin 55 000 euroa. Kohteesta maksoi pyydetyn hinnan yksi henkilö. Muita tarjouksia ei ole tullut. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaupat.

Kunnanvaltuusto myönsi kunnanviraston pääsisäänkäynnin lukituksen uusimiseen lisämäärärahaa 30 000 euroa.

Pääovien automatiikka on ollut ongelmallinen jo monen vuoden ajan ja automatiikka on ollut aika lailla elinkaarensa lopussa.

Kunnanviraston aulan ja kirjaston välinen suurehko liukuovi on muutettu kiinteäksi lasiseinärakenteeksi.Kirjastoon on tarvittu omatoimikirjastoa varten uudenlaiset väliovirakenteet. Kirjaston muutostöihin kunnanvaltuusto myönsi 40 000 euron lisämäärärahan.

Rantasalmen kunta oli lähestynyt aiemmin kaikkia Suur-Savon Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä ja Suur-Savon Sähkö Oy:tä avoimella osakkeiden myyntitarjouksella.

Rantasalmen kunta ei ole ollut myymässä koko osakekantaansa, vaan tarjosi Savonlinnan kaupungille ja kunnille myyntiin 300 kappaletta osakkeistaan. Vähimmäishinta myyntitarjouksessa oli 5 000 euroa osakkeelta.

Kunnanvaltuusto vahvisti osakekaupan siten, että Savonlinnan kaupunki ostaa 150 osaketta sekä Juvan, Mäntyharjun ja Sulkavan kunnat ostavat kukin 50 osaketta.

Kunnanvaltuusto vahvisti vuosiksi 2019–2021 kunnan kulttuuristrategian ja vision vuoteen 2025.

Strategian valmisteluun otettiin mukaan myös kuntalaiset internet-kyselyn avulla helmi–maaliskuussa 2019. Tämän kyselyn keskeiset tulokset on esitelty valtuuston nyt hyväksymässä strategiassa.