Maakuntahallitus: Heinäveden kaivoshanke on riski matkailulle ja luonnon arvoille

Tiina Kukkonen

Heinäveden luonnonystävien puheenjohtaja Risto Sulkava isännöi 
kaivosiltaa, joka pidettiin heinäkuussa. Paikalla oli kaivoshankkeen vaikutuksista huolestunutta väkeä.
Heinäveden luonnonystävien puheenjohtaja Risto Sulkava isännöi kaivosiltaa, joka pidettiin heinäkuussa. Paikalla oli kaivoshankkeen vaikutuksista huolestunutta väkeä.

Etelä-Savon maakuntahallitus pitää Heinäveden kaivoshanketta riskinä matkailun ja luonnon arvojen kannalta. Maakuntahallitus on antanut lausuntonsa hankkeesta, joka on herättänyt voimakasta keskustelua.

Lausunnon mukaan maakuntahallitus on huolestunut Heinäveden Aitolampeen kohdistuvasta kaivoshankkeesta. Etelä-Savon maakuntastrategia nostaa vesistöjen puhtauden ja matkailun vetovoimaisuuden maakunnan kärkitavoitteiksi.

— Keskeisten vesireittien ja arvokkaiden luontoympäristöjen lähistölle kaavailtu avolouhos on ilmeinen riski Saimaan matkailuelinkeinojen etujen ja luonnon arvojen kannalta, ja siten ristiriidassa maakuntastrategian tavoitteiden kanssa, lausunnossa sanotaan.
 
Etelä-Savo kutsuu Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntia yhteistyöhön kaivoshankkeen vaikutusten arvioimiseksi. 

Maakuntahallitus toivoo hallitukselta ja eduskunnalta aloitteellisuutta vanhanaikaisen kaivoslain uudistamiseksi.