Perheiden hyvää arkea halutaan vahvistaa – Savonlinnan lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyväksi tehty hyvinvointisuunnitelma tehtiin aidosti yhdessä

Savonlinnan tuore lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma korostaa varhaisen tuen ja puuttumisen tärkeyttä.

Perheiden hyvän arjen vahvistaminen on tärkeä osa hyvinvointisuunnitelmaa. Siksi varhaisen puuttumisen tärkeyttä halutaan korostaa entisestään. Kuvituskuva.
Perheiden hyvän arjen vahvistaminen on tärkeä osa hyvinvointisuunnitelmaa. Siksi varhaisen puuttumisen tärkeyttä halutaan korostaa entisestään. Kuvituskuva.

Savonlinnan lasten ja nuorten tuore hyvinvointisuunnitelma on julkistettu.

Suunnittelun lähtökohtana oli pyrkiä edistämään kaupungin lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia ja löytää työkaluja hyvinvoinnin edistämistyöhön.

– Emme voi mennä vain sen taakse, että seudulla on vanhuspainotteinen väestö, vaan täytyy muistaa huolehtia myös tulevaisuudesta, painottaa suunnitelman toteuttamisessa mukana ollut Sosterin lastentautien ylilääkäri Maija Tuominen.

Hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhdessä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja nuorisotyön edustajien kanssa. Mukana työssä ovat olleet edustajat myös Sosterista, seurakunnasta ja 4H-yhdistyksestä. Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 14.9.2020.

– Savonlinnassa on erittäin hyvä yhdessä tekemisen meininki lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa työtä tekevien kesken. Kaikilla toimijoilla on yhteinen käsitys nykytilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista. Saimme yhdessä luotua konkreettisia toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen kertoo.

Perheiden hyvän arjen vahvistaminen oli suunnitelman työstämisen tärkeä suuntaviiva.

Saimme yhdessä luotua konkreettisia toimintatapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. — Anna-Liisa Sairanen

– Emme halua parantaa ainoastaan lasten ja nuorten hyvinvointia vaan koko perheen, Sairanen painottaa.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa painottuvat lapsiperheiden ja nuorten kohtaamispaikkatoimintojen kehittäminen, perheiden hyvän arjen vahvistaminen, lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen kunnallisessa päätöksenteossa, lasten ja nuorten kiusaamisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy, nuorten ehkäisevä päihdetyö sekä nuorten osallisuuden lisääminen ja Ankkuritoiminta.

Suunnitelmasta löytyy selkeästi lapsiperheiden, lasten ja nuorten elämässä näkyviä toimenpiteitä. Esimerkiksi uutena vuoden 2020 alusta lähtien äitiysneuvolan terveydenhoitaja ja neuvolan perhetyöntekijä tekevät yhteisen kotikäynnin kaikkien ensisynnyttäjien luokse raskausviikolla 32. Käynnillä kartoitetaan perheen voimavaroja ja tarjotaan varhaista tukea.

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy on tärkeässä roolissa ja tämän avuksi on erilaisia toimia, kuten nuorisotilatyö kaupungin eri alueilla sekä ehkäisevä päihdetyö.

Hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään 0–29-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelmassa myös sovitetaan yhteen eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä lasten ja nuorten hyvinvointityössä.

Hyvinvointisuunnitelma on laadittu osana valtakunnallista, hallitusohjelman mukaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Suunnitelma on osa maakunnallista yhteistyötä ja sen ovat laatineet Etelä-Savon 12 kuntaa.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan netissä kaupungin nettisivuilla. Suunnitelmaan pääset suoraan tästä.