Työttömille tuli lisää keppiä - mitä mieltä olet työttömyysturvan heikennyksistä?

Suoja-ajan jälkeen on haettava ja otettava vastaan huonopalkkaistakin työtä.

Vesa Vuorela

Miehille on lähimmän vuoden sisällä löytynyt paremmin töitä kuin naisille.
Miehille on lähimmän vuoden sisällä löytynyt paremmin töitä kuin naisille.

Työttömän velvollisuudet laajenivat vuodenvaihteessa hallituksen esittämällä tavalla, kun eduskunnan hyväksymät lakimuutokset työttömyysturvaan tulivat voimaan.

Jatkossa työttömän pitää kolmen kuukauden ammattitaitosuojan jälkeen hakea ja ottaa vastaan sellainenkin kokoaikainen työ, josta maksettava palkka jää pienemmäksi kuin hänelle maksettu työttömyyskorvaus. Lakimuutos laajensi myös velvoitetta käyttää omaa autoa pitkiin työmatkoihin ja osallistua tarjottuihin työvoimapalveluihin.

Aiemmin työstä on voinut kieltäytyä ilman sanktioita, jos palkka olisi jäänyt työttömyysetuutta pienemmäksi.
— Meillä ammattitaitosuojaan liittyviä tapauksia on ollut vuosittain hyvin vähän. Moni ei ole tarjotusta työstä huonon palkan takia kieltäytynyt. Ehkä eteläisemmässä Suomessa tapauksia on enemmän, sanoo työttömyysturvan asiantuntija Kirsi Iivarinen Etelä-Savon te-toimistosta.

Lakimuutoksen tarkoitus on nopeuttaa työn vastaanottamista ja lyhentää työttömyysjaksoja. Työministeriön oman arvion mukaan muutos vähentää työttömyysturvamenoja ja parantaa työvoiman saatavuutta, mutta vaikutus ei kumpaankaan ole merkittävä.

Työstä kieltäytymisiä on Iivarisen arvion mukaan useita kymmeniä joka kuukausi.
— Kaikki eivät lähde muutosta hakemaan. Ehkä 10 prosenttia on saanut karenssipäätöksen.

Iivarinen muistuttaa, että viime kädessä työnantaja joka tapauksessa ratkaisee, riittääkö hakijan ammattitaito ja motivaatio tarjottuun työhön.
— Työtarjousten tekemistä on kyllä tehostettu. Työtarjouksia tehdään paljon enemmän kuin vielä muutama vuosi sitten.

Työttömyysturvan tiukennukset ovatOikeinVäärin

Katso tulokset

Oikein

0%

Väärin

0%

Lasse Laitinen