Seurala ja Nousula jäävät vaille suojelumerkintää — Rantasalmen osayleiskaavaehdotus muuttaa hieman Jumikkalan ja keskustan ranta-alueen suunnitelmia

Äänelän talon kohtalosta keskusteltiin kaavoitusprosessin aikana eniten kunnan ja ely-keskuksen kesken. Kunnanvaltuusto päättää yleiskaavasta maanantaina.

Soila Puurtinen

Kaavaehdotuksessa ei määrätä työväentalon ja Seuralan arvoja erityisesti tutkittavaksi, jos niiden paikalle joskus ruvetaan asemakaavoittamaan jotain muuta. Kaavaehdotuksessa kuitenkin todetaan, että ne yhdessä muodostavat "portin" sisääntulotien varteen.
Kaavaehdotuksessa ei määrätä työväentalon ja Seuralan arvoja erityisesti tutkittavaksi, jos niiden paikalle joskus ruvetaan asemakaavoittamaan jotain muuta. Kaavaehdotuksessa kuitenkin todetaan, että ne yhdessä muodostavat "portin" sisääntulotien varteen.

Rantasalmen kunnanvaltuusto saa maanantaina hyväksyttäväkseen keskustaajaman yleiskaavan.

Kaavaehdotuksessa on jonkin verran tiivistetty matkailulle ja asumiselle varattuja alueita, mutta suuria muutoksia voimassaoleviin kaavoihin ei ole. Yleiskaava ohjaa aikanaan asemakaavoitusta, ja vasta asemakaavan perusteella voidaan taloja purkaa tai rakentaa.

Kaavassa on otettu kantaa keskustaajaman vanhojen rakennusten suojeluun.

Kaavoitusinsinööri Miia Blom Järvi-Saimaan palveluista muistuttaa, että yleiskaava ei varsinaisesti suojele rakennuksia. Se kuitenkin määrittelee, mitkä rakennukset on asemakaavoituksella suojeltava ja minkä rakennusten arvot on asemakaavoituksessa puntaroitava.

Entinen yleiskaava rajautui ohitustien varrelle. Kylätien varrella ei ennestään ole yleiskaavaa.

Äänelän kohtaloon ei oteta lopullista kantaa

Yleiskaavaehdotus ei ota kantaa siihen, pitääkö kirkonkylän vanhin talo, Kylätie 52:ssa sijaitseva Äänelä säilyttää. Yleiskaavaehdotus velvoittaisi puntaroimaan Äänelän arvot, kunnon ja suojelun edellytykset, jos sen paikalle aletaan asemakaavoittaa jotain muuta.

Talo on yksityisomistuksessa, ja käyttämättömänä se on jo rapistunut.

Äänelän kohtalosta keskusteltiin kaavoitusprosessin aikana eniten kunnan ja ely-keskuksen kesken.

Soila Puurtinen

Yleiskaavaehdotus ei ota kantaa Äänelän talon kohtaloon. Asemakaavoitusvaiheessa katsotaan, onko talo suojelemisen arvoinen vai onko se liian huonossa kunnossa.

Seurala ja Nousula vailla erityismerkintää

Seurala ja työväentalo Nousula jäävät kaavaehdotuksessa kokonaan vaille säilyttämiseen tai selvittämiseen ohjaavaa merkintää. Näiden kahden puutalon kuitenkin todetaan yhdessä muodostavan porttikohdan tultaessa satamasta keskustaan.

Samoin vaille erityismerkintää jäivät entinen paperikauppa Kylätie 45:ssä, Männikkö Kylätie 21:ssä sekä Kukkamaa Kylätie 45:ssä. Kaikille näille harkittiin jossain vaiheessa samaa merkintää kuin Äänelälle.

Jumikkalan kartano on jo asemakaavalla suojeltu. Kirkko, ruumishuone, Kylätie 56, Pappila, Kylätie 24, Salmela, Kopsanhovi, Leppälahti ja Pyyvilän kartano ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita, joten ne on suojeltava asemakaavassa, jos niiden alueelle aletaan asemakaavaa tehdä.

Asuntoja lähelle keskustan rantaa

Keskustan kohdalla ranta-alueella on kaavaehdotuksessa pienennetty matkailupalveluille varattua aluetta niin, että se kattaa vain Rinssi Everstin ja Oskarin alueet.

Siitä eteenpäin koulun kohdalle saakka ohitustien ja rannan väli on kaavaehdotuksessa varattu keskustatoiminnoille eli esimerkiksi asumiselle ja työpaikoille. Rantavyöhyke on kuitenkin merkitty rakentamisesta vapaaksi virkistysalueeksi.

Rantavyöhyke on merkitty ulottumaan Pappilanjoen itäpuolelle kaavoitetun asuinaluevarauksen kohdalle. Entisessä yleiskaavassa Pappilanjoen itäpuolinen asumisen alue oli piirretty rantaan asti.

Jumikkalaan voisi kaavoittaa myös pientä yritystoimintaa

Jumikkalaan esitetään yleiskaavaan merkintää, joka antaisi mahdollisuuden asemakaavoittaa sinne asumisen lisäksi asumisalueelle soveltuvaa pienyritystoimintaa, esimerkiksi verstaita.

Jumikkalassa on nyt 40 tonttia rakentamatta ja alle 10 tonttia rakennettu.

— Jotain on tehtävä, kun tontit eivät kiinnosta mutta kunnallistekniikka on valmiina, Blom sanoo.

Asikkalan suunnassa, Pyyviläntien varressa osa laajoista asumiselle varatuista alueista muutettiin maa- ja metsätalousalueeksi.

Soila Puurtinen

Jos joku tahtoo perustaa Rantasalmelle huonekalukaupan tai ison kodinkonekaupan, sille voi kaavoittaa paikan Tornadon tuntumaan.

Tilaa vievälle kaupalle paikka Tornadon tuntumaan

Tilaa vievälle kaupalle on osoitettu paikka Susimäessä, Tornadon tuntumassa. Alue on entisessä kaavassa teollisuusaluetta.

Tilaa vievä kauppa tarkoittaa esimerkiksi huonekalu- tai kodinkonekauppaa.

Rantasalmen hallintopäällikkö Harri Korhonen kertoo, ettei tilaa vievän kaupan tonttia ole kukaan vielä kysellyt, mutta kunnan pitää kysyntään varautua. Ennen kaupan rakentamista tontti pitää vielä asemakaavoittaa.

Tilaa vievän kaupan tontille voi rakentaa myös muunlaista kauppaa.

Blom huomauttaa, että tilaa vievän kaupan ei tarvitse tulla nimenomaan Tornadon rakennuksen paikalle, sillä varattu alue on laaja.

Rantasalmen kunnanvaltuuston kokous alkaa maanantaina 24.9. kello 19.