Valko-Venäjä pyrkii avoimeen kaupantekoon — Savonlinnassa Suomen ja Valko-Venäjän 6. talousfoorumista haettiin eväitä kaupanteon edistämiseen

Valko-Venäjän ministeriön edustajat kehottivat suomalaisyrityksiä huomioimaan Euraasian talousalueen mahdollisuudet ja Valko-Venäjän aseman porttina näille markkinoille.

Antti Varonen

Suomen ulkoministeriön alivaltiosihteeri Markku Keinänen ja 
Valko-Venäjän Suomen suurlähettiläs Christer Michelsson lupaavat apua 
ongelmien ratkaisuun niille yrityksille, joilla on haluja lisätä 
vientiään Valko-Venäjälle.
Suomen ulkoministeriön alivaltiosihteeri Markku Keinänen ja Valko-Venäjän Suomen suurlähettiläs Christer Michelsson lupaavat apua ongelmien ratkaisuun niille yrityksille, joilla on haluja lisätä vientiään Valko-Venäjälle.

Savonlinnassa torstaina pidetyssä Suomen ja Valko-Venäjän 6. talousfoorumissa molempien maiden ministeriöiden edustajat korostivat maidensa talouselämän avoimmuutta.

Savonlinnan talousfoorumin toivottiin edistävän erityisesti käytännössä suomalaisten ja valkovenäläisten yritysten välisiä bisneskontakteja.

Suomi noudattaa oikeusvaltion periaatteita ja sääntöpohjaista, avointa kauppaa. - Markku Keinänen

Tärkeäksi nähtiin, että yritysten avainhenkilöt saattoivat keskustella foorumissa kasvokkain heitä kiinnostavista talouskysymyksistä ja suoraan kaupastakin.

Eikä yritysten välinen yhteydenpito ole muulloinkaan vaivalloista, muistutti Suomen ulkoministeriön alivaltiosihteeri Markku Keinänen.

— Minskin ja Helsingin välinen suora lento ottaa aikaa vain hieman yli tunnin. Siis pikkuisen enemmän kuin lento Helsingistä Savonlinnaan.

Markku Keinänen sanoi ulkomaankaupan olevan Suomelle taloutensa selkeä selkäranka.

Samalla hän kertasi Suomen keskeisiä periaatteita maan talouselämän lainalaisuuksista.

— Suomi noudattaa oikeusvaltion periaatteita ja sääntöpohjaista, avointa kauppaa, hän listasi.

Valko-Venäjän ulkoministeriön talous- ja ulkomaankauppaosaston päällikkö Roman Sobolev painotti Valko-Venäjän haluja niin ikää toimia ulkomaankaupassaan avoimesti.

Hän myös arvioi, että Valko-Venäjän talouselämä, ja sikäläiset yritykset, voivat kyllä löytää Suomesta tuoreita ideoita yhteisiin hankkeisiinsa.

Sobolevin mukaan Valko-Venäjällä on pyrkimyksiä tällä hetkellä Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenyyteen, mutta ei kuitenkaan millä ehdoilla hyvänsä.
— Myös meidän toiveemme pitää ottaa huomioon.

Valko-Venäjä on Euraasian talousliiton jäsen. Sobolevin mielestä Suomessa ja suomalaisissa yrityksissä kannattaisi pohtia sitäkin, kuinka Valko-Venäjä voi toimia suomalaisyrityksille yhtenä porttina Euraasian laajoille talousmarkkinoille.

Vientiteollisuuteen laitetaan paukkuja

Tällä hetkellä Valko-Venäjä kehittää maassaan voimakkaasti etenkin vientiteollisuutensa toimintaedellytyksiä.

Valko-Venäjän varatalousministeri Yury Chebotar kertoi, että maansa bruttokansantuote kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,4 prosenttia.

Sen lisäksi, että maa haluaa lisätä ponnistuksia viennissä, niin Chebotarin mukaan erityisesti palveluelinkeinot ovat olleet Valko-Venäjällä vireässä kasvussa.

— Lisää tehokuutta maan hallitus hakee nyt lisäksi kolmella eri toimialalla, jotka ovat avaruusteollisuus, biotalous ja itc-ala.

— Biotalouteen liittyen on hyvä mainita, että Valko-Venäjällä on tällä hetkellä voimassa viisitoista, ympäristönsuojeluun liittyvää eri sopimusta, Chebotar kertoi.

Suomen vienti Valko-Venäjälle on nyt hyvin vähäistä

Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Markku Keinänen kertoo, ettei Suomen viennin arvo viime vuonna Valko-Venäjälle ollut merkittävissä mitoissa. Vientiä oli noin 60 miljoonan euron arvosta, mikä ei ole paljon.

Valko-Venäjän Suomen suurlähettiläs Christer Michelsson sanoo, että viennin putoaminen on johtunut viime vuosina Valko-Venäjän yleisistä talousvaikeuksista.

— Suomella ja suomalaisilla tuotteilla on kuitenkin Valko-Venäjällä oikein hyvä maine, Michelsson kertoo.

Keinänen ja Michelsson olivat tyytyväisiä siihen, että Savonlinnan talousfoorumissa oli mukana niin runsas joukko paikallisia ja seudullisia yrityksiä.

Ulkoministeriö ja suurlähetystön asiantuntijat pyrkivät auttamaan, ja ratkomaan erityisesti yrityksille eteen tulleita ongelmia kaupan edistysaskeleita Valko-Venäjällä otettaessa.

— Savonlinnan talousfoorumin kaltaiset tilaisuudet taas auttavat luomaan uusia siltoja, ja lisäämään etenkin yrittäjien ymmärrystä, kuinka talous Suomessa tai Valko-Venäjällä toimii, miehet sanovat.