Savonlinnan Yrittäjien puheenjohtaja Tiina Seppänen: ”Moni yrittäjä haluaisi palkata, mutta ei uskalla”

Itä-Savon kyselyyn vastanneista yrityksistä 65,6 prosenttia eli noin kaksi kolmesta valitsi vaihtoehdon, että menee hyvin ja toiminta kasvaa. Suurin osa työpaikoista syntyy pieniin yrityksiin, joten kaikki elinvoimaisuutta, kasvua ja työpaikkojen syntymistä tukevat toimet ovat Tiina Seppäsen mielestä tarpeen.

Tuija Pauhu

Savonlinnan Yrittäjien puheenjohtaja Tiina Seppänen sanoo, että uudet työpaikat syntyvät suurelta osin pieniin yrityksiin. Rohkeutta palkata uusia työntekijöitä kaivataan lisää. 
Savonlinnan Yrittäjien puheenjohtaja Tiina Seppänen sanoo, että uudet työpaikat syntyvät suurelta osin pieniin yrityksiin. Rohkeutta palkata uusia työntekijöitä kaivataan lisää. 

Savonlinnan Yrittäjien puheenjohtaja Tiina Seppänen pitää paikallisille yrittäjille irtisanomislaista tehdyn kyselyn tuloksia mielenkiintoisina ja hieman muusta maasta poikkeavina.

Tosin hän muistuttaa, että vastaajien lukumäärä (32) oli kuitenkin pieni, kun kaikki seutukunnan yritykset otetaan huomioon.

Itä-Savon kyselyyn vastanneista 71,9 prosenttia arvioi, että irtisanomislaki rohkaisisi palkkaamaan lisää väkeä yritykseen.

— Luvun suuruus jopa yllätti hieman. Luku on selvästi maan keskiarvoa suurempi (Suomen Yrittäjien tekemät tutkimukset). Mistään absoluuttisesta totuudesta ei tietenkään voi puhua vastaajamäärän ollessa kuitenkin melko pieni. Selkeästi yrittäjäkentässä lakimuutos saa kannatusta, ja tämä näkyy myös alueen yrittäjien kanssa käymissäni keskusteluissa, Seppänen sanoo.

Eivät yritykset voi perusteettomasti irtisanoa lakimuutoksen jälkeenkään. — Tiina Seppänen

Seppänen muistuttaa, että Suomen yrityksistä yli 93 prosenttia yrityksistä on alle 10 hengen yrityksiä.

— Tutkimusten mukaan suurin osa työpaikoista syntyy juuri mikro- ja pk-yrityksiin. Kaikki keinot näiden yritysten elinvoimaisuuden ja kasvun, sekä työllisyyden lisäämiseksi ovat tärkeitä.

Seppäsen mukaan pienissä yrityksissä rekrytoinneissa onnistuminen on todella tärkeässä roolissa.

— Rekrytointi on aina aikaavievää ja kallista, ottaen huomioon perehdyttämisen, joten mahdollisiin virherekrytointeihin ei juurikaan ole varaa. Mielestäni on tärkeä pitää mielessä, että yritykset eivät palkkaa työntekijöitä irtisanoakseen heitä.

— Moni yrittäjä haluaisi palkata, mutta ei uskalla. Moni pienyrittäjä kokee helpommaksi pidentää omaa työpäiväänsä ja yrittää pärjätä, kun lähteä rekrytointirumbaan.

Mielestäni on tärkeä pitää mielessä, että yritykset eivät palkkaa työntekijöitä irtisanoakseen heitä. — Tiina Seppänen

Seppänen muistuttaa, että yritykset palkkaavat työntekijöitä tarpeeseen ja työntekijän täytyy tuottaa yritykselle hyötyä.

— Kun tämä toteutuu, halutaan hyvistä työntekijöistä pitää kiinni. Parhaimmillaan tämä lisää yrityksen elinvoimaisuutta, kasvua ja kilpailukykyä, jolloin tarve myös uusille työntekijöille lisääntyy.

Huoli keskusteluissa esiin nousevasta tulevaisuuden "mielivaltaisista" irtisanomisista on Tiina Seppäsen mukaan aiheeton.

— Eivät yritykset voi perusteettomasti irtisanoa lakimuutoksen jälkeenkään. Yrittäjissä lakimuutoksen vastustus herättää kummastusta ja harmitustakin. Lakimuutoksen alkuperäinen idea on ollut hyvä, mutta valitettavasti hallituksen ja ay-liikkeen välisen kiistan ja erityisesti lakkoilun seurauksena tilanteesta kärsivät tällä hetkellä yritykset.

Kuvakaappaus Itä-Savon kyselystä

Varsin mukavana näkee yrityksensä lähitulevaisuuden kaksi kolmesta yrityskyselyyn vastanneista.
Varsin mukavana näkee yrityksensä lähitulevaisuuden kaksi kolmesta yrityskyselyyn vastanneista.

Savonlinnan seudun yrityksillä menee tällä hetkellä yllättävänkin hyvin. Yrittäjäkyselyn ohessa Itä-Savon pyysi yrittäjiä sijoittamaan oman yrityksensä johonkin kolmesta vaihtoehdosta.

65,6 prosenttia eli noin kaksi kolmesta yrittäjävastaajasta valitsi vaihtoehdon, että menee hyvin ja toiminta kasvaa.

Loput 34,4 prosenttia valitsivat vaihtoehdon, että tilanne näyttää heikolta ja yrityksessä eletään kädestä suuhun. Kolmas vaihtoehto, että yritys on lopettelemassa toimintaansa kannattamattomana ei saanut yhtään vastaajaa.

— Alueella on paljon kasvavia ja elinvoimaisia yrityksiä. Tämä tuntuu välillä unohtuvan kaupungissa ajoittain vallitsevan tappiomielialan jalkoihin. Monissa yrityksissä kärsitään tällä hetkellä myös työvoimapulasta, kun osaavia tekijöitä ei löydy tehtäviin. Joissain yrityksissä tämä on jopa kasvamisen esteenä, Seppänen sanoo.