Maakunnan matkailu tarvitsee yhteistyötä —  Matkailuun tulisi koplata mukaan myös luomu, lähiruoka ja kauppa

Etelä-Savon maaseutualueet kaipaisivat monin tavoin verkostoitumista. Toimijakenttä on ohut, ja puutteita on myös imagonluomisessa.

Maaseutuarviointi kehuu Puumalan elinkeinotoiminnan hyvää yhteistyötä ja matkailualan yrittäjien verkostoitumista.
Maaseutuarviointi kehuu Puumalan elinkeinotoiminnan hyvää yhteistyötä ja matkailualan yrittäjien verkostoitumista.

Etelä-Savo kaipaa matkailuklusterin monipuolistamista, toimijaverkon vahvistamista ja lisäresursseja rakennehaasteisiin.

Asia on noussut esille Itä-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien arvioinnissa. Matkailu on Etelä-Savossa perinteinen vahvuus, sillä lähes puolet maakuntaan vuosina 2015—2017 myönnetystä maaseutuohjelman yritystuesta on kohdistunut matkailualalle.

Jatkossa tulisi olla mahdollista rakentaa maakuntaan vahvempaa klusteria, johon yhdistyisivät myös luomutuotanto, lähiruoka, luonnon monimuotoisuus ja kauppa.

Arviointi suosittaa Etelä-Savolle edelleen panostamista matkailuverkostojen rakentamiseen. Monilla osa-alueilla on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta tarvetta olisi rakentaa nykyistä vahvempaa osa-alueita tukevaa kokonaisuutta.

Ohjelma-arviointi katsoo, että Etelä-Savolla on erityisiä aluerakenteen ja -talouden haasteita muihin Itä-Suomen maakuntiin verrattuna.

Vuosina 2007—2015 maakunnasta katosi lähes 5 000 työpaikkaa suhdannekehityksen ja toimialarakenteen vaikutusten lisäksi. Maaseutuohjelman keinoin ongelmaa ei yksin voida ratkaista, vaan tarvitaan rakennerahastojen ja mahdollisten valtion erityistoimien tukea.

Matkailuverkostojen toimintaa tulisi laajentaa ja syventää. Kunnat tulisi saada laajemmin yritysten kehittämistyöhön mukaan ja myös nuorille osallistumismahdollisuuksia.

Etelä-Savossa olisi tilausta synnyttää biotalouden uusien elinkeinojen, matkailun ja luomutuotannon Green Valley.

Etelä-Savossa olisi tilausta synnyttää biotalouden uusien elinkeinojen, matkailun ja luomutuotannon Green Valley.

Myös maaseudun tie-, tietoliikenne- ja jätehuoltoverkot kaipaavat kehittämistä.
Puutteita on myös viestinnässä. Ohjelmakokonaisuuden arviointi katsoo, että maaseudun myönteisten asioiden viestintää tulee lisätä ja imagotyötä tehostaa.

Hyvä esimerkki on Puumala-ilmiö, joka kokoaa muun muassa matkailualan eri yrittäjät yhteistyöhön.

Ongelmia kehityksen esteenä kuitenkin on. Maakunnan toimijakenttä on paikoin ohut, eikä olemassa ole vahvaa kehitysyhtiöverkkoa.

Etelä-Savolle ja koko Itä-Suomelle väliarviointi suosittelee erillisen ympäristöohjelman laatimista.

Etelä-Savon ely-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Maija Puurusen mukaan keskustelussa on näkynyt kyllä Itämeren ympäristöohjelma, mutta kukaan ei ole puhunut esimerkiksi Saimaasta.

Puurusen mukaan itäsuomalaiset maaseutupäälliköt kokoontuvat joulukuussa pohtimaan asiaa. Tavoitteena on selvittää, onko Itä-Suomeen mahdollista koota oma ympäristöohjelma.