Parikkalan elinkeinojohtaja on tehnyt häirintäilmoituksen kunnanjohtajasta

Asiaa käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa ensi viikolla.

Marita Waenerberg

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.
Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.

Parikkalan elinkeinojohtaja Pekka Reiman on tehnyt kunnanjohtaja Vesa Huuskosesta ilmoituksen työssä koetusta häirinnästä ja toimittanut sen työsuojelupäällikölle.

Parikkalan kunnanhallituksen esityslistan mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshenkilöstö sekä kunnanjohtaja ja elinkeinojohtaja ovat ilmoituksen johdosta neuvotelleet touko-kesäkuun aikana ja yrittäneet saada aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun kuitenkaan siinä onnistumatta.

Kunnanhallitus on työnantajan roolissa ottanut ilmoituksen käsiteltäväkseen ja kuullut asianosaisia kunnan henkilöstöhallinnon toimintaohjeen mukaisesti.

Päätös asiasta tehdään kunnanhallituksen kokouksessa ensi tiistaina.