Oikeusministeri Antti Häkkänen jutteli Taidelukion opiskelijoiden kanssa Savonlinnassa esimerkiksi työelämän muutoksista ja avohakkuista — Taidelukio on ministerin mielestä mainio oppilaitos, koska luovuus on siellä tekemisen ja opiskelun lähtökohta

Tulevaisuuden työelämässä työntekijöiden on osattava yhdistää luovasti eri ihmisten ajatuksia ja näkökulmia.

Tuija Pauhu

Taidelukiolla opiskelijat halusivat kuulla oikeusministeri Antti Häkkäsen mielipiteen muun muassa opintotukiuudistukseen. Häkkäsen mielestä sellainen uudistus on hyvä, joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä riittävästi sivutöitä opiskelujen ohessa.
Taidelukiolla opiskelijat halusivat kuulla oikeusministeri Antti Häkkäsen mielipiteen muun muassa opintotukiuudistukseen. Häkkäsen mielestä sellainen uudistus on hyvä, joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä riittävästi sivutöitä opiskelujen ohessa.

Kansanedustaja, oikeusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen maanantaiseen Savonlinnan matkaohjelmaan kuului käynti Savonlinnan Taidelukiolla.

Taidelukiolla pidettiin muun muassa kolmen vartin mittainen tilaisuus, jossa lukion opiskelijat ja opettajat saivat esittää Häkkäselle kysymyksiään.

Pitää olla rohkeutta kokeilla hyvin erilaisiakin ja vanhoista käytännöistä poikkeavia ideoita. — Antti Häkkänen

Tilaisuudessa oli paikalla kuvataidelinjan ensimmäinen vuoden opiskelijoita. Keskustelutuokiossa puhuttiin muun muassa avohakkuista, opintotukiuudistuksesta ja työelämästä.

Opiskelijoista Viljami Paananen kysyi Häkkäsen puheenvuoroon liittyen tulevaisuuden työelämän vaatimuksista.

Häkkänen sanoi Paanasen olevan oikeilla jäljillä, että keinoäly ja robotiikka hoitavat tulevaisuudessa paljon enemmän työpaikoilla ikään kuin nykyisiä rutiinitehtäviä. Ihmiset tarvitsevat taitoja taas enemmän ongelmien ratkaisemiseksi.

— Ongelman ratkaisun tueksi ja sen oheen on tulevaisuuden työelämässä työntekijöiden osattava yhdistää luovalla tavalla eri ihmisten erilaisia ajatuksia ja ideoita, Häkkänen sanoi.

Häkkänen kannusti nuoria yhteiskunnalliseen toimintaan ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

— Teistä voi tulla Taidelukion oppilaina esimerkiksi vaikuttajia, jotka työkseen puhuvat erityisesti kulttuurin merkityksen puolesta. Teidän ikäluokalla on käytössänne varmasti myös niin kovan luokan sosiaalisen median taidot, että vanhemmat ihmiset voivat niistä vain haaveissaan uneksia.

Oppilaat halusivat tietää, mitä mieltä Antti Häkkänen on metsiemme avohakkuista.

Häkkänen vastasi, että avohakkuitakin Suomen metsissä voidaan tehdä. Sen rinnalla ministerin mielestä pitää varmistua, että metsiä hoidettaessa niiden monimuotoisuudesta myös huolehditaan.

Häkkänen sanoi nuorille, että suomalaisia metsiä hoidetaan erittäin hyvin, vaikka avohakkuun jälki ei kauniilta silmään näytäkään.

— Metsien ja metsätalouden merkitys on Suomelle valtavan iso. Metsät ja metsätalouden työpaikat tuovat Suomelle huomattavan paljon verotuloja, joilla taas voidaan rahoittaa esimerkiksi koulutusta ja terveydenhuoltoa.

Opintotuen uudistaminen nousi niin ikään keskusteluun. Häkkänen totesi kannattavansa sellaista uudistusta, jonka turvin opiskelijat voisivat tehdä nykyistä enemmän sivutöitä opiskelun ohessa.

Häkkänen sai kuulla, että aika monet Taidelukion opiskelijat ovat jo kyselleet kesätyöpaikkoja ensi kesäksi. Muutamat heistä ovat jo kesätyöpaikan saaneetkin, keskustelun aikana kerrottiin.

Nuorten näppäryyttä ja osaamista sosiaalisessa mediassa nuorten pitää oppia käyttämään monipuolisesti.  Se on tärkeää Häkkäsen mukaan esimerkiksi juuri työnhaussa ja omien taitojensa markkinoinnissa.

Ministerin mielestä Taidelukio on oiva oppilaitos muun muassa siksi, että nuorten luovuus pääsee Taidelukiossa esiin eri tavoin.

— Pitää olla rohkeutta kokeilla hyvin erilaisiakin ja vanhoista käytännöistä poikkeavia ideoita. Uusia mielipiteitä on hyvä tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun myös taiteen kautta, ministeri Häkkänen rohkaisi Taidelukion oppilaita.

Häkkänen uskoo ja toivoo, että Etelä-Savo löytää kustannustehokkaan, laadukkaan ja järkevän tavan järjestää sosiaali- ja terveyspavelut

Häkkänen vastaili yleisön kysymyksiin maanantaina myös kahvila Herkku Pekassa.

Häkkänen uskoo ja toivoo, että hänen kotimaakunnassaan Etelä-Savossa löydetään kustannustehokas, laadukas ja järkevä tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut.

Häkkänen totesi, että maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusmalli on päätetty niin tiukaksi, että siinä riittää töitä.

— Meidän pitää kyetä tuottamaan palvelut samalla kustannustehokkuudella kuin muut maakunnat, Häkkänen sanoi.

Häkkänen muistutti, että kahden sairaalan mallille on Etelä-Savon maakunnassa vahva tuki. Hän uskoo sen myös säilyvän.

— Erikoissairaanhoito on tärkeää, mutta suurin haaste on se, miten väestön ikääntyessä turvataan vanhustenhuolto ja muut hoivapalvelut. Jos erikoissairaanhoidossa ei päästä kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen ratkaisuun, se alkaa syödä hoivapalvelujen resursseja, Häkkänen sanoi.

Häkkänen muistutti, että maakunnan sote-ratkaisuissa päätösvalta on nyt maakunnan kuntapäättäjillä ja että se siirtyy maakunnille aikaisintaan vuoden päästä.

— Toivoisin, että ratkaisuja etsittäisiin nyt eikä jäätäisi odottelemaan, muuttuvatko lait seuraavalla vaalikaudella, Häkkänen sanoi.
Nykyisen eduskunnan on määrä päättää sote- ja maakuntauudistuksesta maaliskuussa.

Hakkuukielto kurittaisi Etelä-Savoa

Häkkänen vastasi myös ilmastonmuutosta koskeviin kysymyksiin. Hänen mielestään Suomen on torjuttava ilmastonmuutosta vaikuttamalla linjauksiin kansainvälisellä tasolla.

— Suomen ei pidä lähteä tekemään itselleen ylikireää ympäristönormistoa. Esimerkiksi metsänhakkuiden kieltäminen aiheuttaisi Etelä-Savon kaltaiselle maakunnalle vaikeuksia eli kantorahatulojen alenemista ja työttömyyttä.

— Metsähallituksen päästönormejakaan ei pidä kiristää liikaa. Se nostaisi vientiteollisuuden kustannuksia, ja suomalainen teollisuus on jo maailman puhtaina.

Kommentoidut