1.—4. luokkien koulu taas vaihtoehdoksi Nätkille — Kaupunginhallitus pyysi laskelmat 25 vuodeksi leasing-sopimuksella hankittavasta koulusta, jossa ei olisi viidesluokkalaisia

Savonlinnan kaupunginhallitus ei vielä päättänyt Nätkin koulun tulevasta rakennuksesta mitään.

Tuija Pauhu

Nätkin koulu on väliaikaistiloissa Heikinpohjassa, entisessä KVL:n rakennuksessa, koska oma koulurakennus on sisäilmaongleman takia käyttökiellossa. Näillä näkymin koulunpito KVL:ssä jatkuu koko seuraavan lukuvuoden.
Nätkin koulu on väliaikaistiloissa Heikinpohjassa, entisessä KVL:n rakennuksessa, koska oma koulurakennus on sisäilmaongleman takia käyttökiellossa. Näillä näkymin koulunpito KVL:ssä jatkuu koko seuraavan lukuvuoden.

Savonlinnan kaupunginhallitus ei vielä päättänyt Nätkin koulun tulevasta rakennuksesta mitään.

Asia palautettiin maanantaina uuteen valmisteluun tällä kertaa siten, että tilaelementtikoulu toteutettaisiin 25 vuoden kiinteistö-leasingilla 1.—4. luokkien ja pienryhmien kouluna.

Kaupunginhallitus sai pyytämänsä laskelmat pysyvästä 1.—5. luokkien ja pienryhmien tilaelementtikoulusta 25 vuoden leasingsopimuksella tai omana investointina. Kaupunginhallitus pyysi näitä laskelmia viime viikolla.

Omahankintainvestointi olisi 5,5 miljoonaa euroa, joka ylläpitoinvestointeineen, rahoituskuluineen ja poistoineen maksaisi 25 vuodessa yhteensä 7,6 miljoonaa euroa.

Leasing-vuokra ylläpitokuluineen olisi samaa suuruusluokkaa. Opetuksen lisäkustannus 25 vuodessa olisi molemmissa vaihtoehdoissa 5,6 miljoonaa euroa.