Ortodoksinen kirkko huolissaan Heinäveden kaivoshankkeesta

Toteutuessaan kaivos aiheuttaisi ylitsepääsemätöntä haittaa molemmille luostareille, sanotaan arkkipiispa Leon allekirjoittamassa kannanotossa.

Ortodoksinen kirkko on ottanut kantaa Heinäveden kaivoshankkeeseen. Arkkipiispa Leon allekirjoittamassa kannanotossa todetaan, että ympäristöetiikka ei ole yksilökeskeistä eikä kaupallista vaan yhteisöllistä. 
Ortodoksinen kirkko on ottanut kantaa Heinäveden kaivoshankkeeseen. Arkkipiispa Leon allekirjoittamassa kannanotossa todetaan, että ympäristöetiikka ei ole yksilökeskeistä eikä kaupallista vaan yhteisöllistä. 

Suomen ortodoksinen kirkko esittää huolensa Heinäveden kunnan alueelle suunnitellusta grafiittikaivoshankkeesta.

Arkkipiispa Leon allekirjoittamassa kannanotossa todetaan, että toteutuessaan kaivostoiminta vaarantaisi ympäristön ja arvokkaan vesistöalueen, sekä muodostaisi ylipääsemättömän haitan niin Lintulan kuin Valamonkin luostarien elinkeinoille ja niiden toiminnan perusteille.

— Kirkkomme luostarit elävät merkittävissä määrin omavaraistaloudessa rauhaa ja luontoa kunnioittaen, ja ne ovat riippuvaisia puhtaasta luonnosta. Niiden elinkeino on täten vaarassa, jos ilma ja vesi saastuvat, arkkipiispa Leo toteaa. 

Tarvitaan maailmanlaajuista mielenmuutosta

Kielteiset seuraukset erityisesti Lintulan luostarille, jonka yksi pääelinkeinoista on yrttien kerääminen, viljely ja myyminen, voivat olla jopa pysyvät.

Lisäksi Heinäveden paikallinen yhteisö voi tulevaisuudessa joutua kärsimään kaivoshankkeesta.

Ortodoksinen kirkko haluaa muistuttaa, että maapallon luonnonvarojen hupenemisen pitää johtaa paljon nykyistä konkreettisempaan ekologiseen toimintaan. Ympäristöetiikka ei ole yksilökeskeistä tai kaupallista. Pohjimmiltaan se on yhteisöllistä.

— Tarvitsemme siis maailmanlaajuista mielenmuutosta. Paikallisesti se voi alkaa siitä, että huolehdimme paikallisella tasolla sovussa toistemme kanssa lähiympäristömme hyvinvoinnista tulevia sukupolvia ajatellen.