Savonlinnassa alkaa ensi syksynä kauan kaivattu sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus

Ammattikorkeakoulu XAMK käynnistää koulutuksen yritysten toivomuksesta. Yritykset ja kaupunki tukevat koulutuksen käynnistymistä. Kaupunki lahjoittaa ammattikorkeakoululle 146 000 euroa elinkeinopoliittisin perustein.

Soila Puurtinen

Muun muassa Norelco on kaivannut Savonlinnaan sähköinsinöörikoulutusta, jotta kaupungista löytyisi myös suunnittelutyövoimaa. (Arkistokuva).
Muun muassa Norelco on kaivannut Savonlinnaan sähköinsinöörikoulutusta, jotta kaupungista löytyisi myös suunnittelutyövoimaa. (Arkistokuva).

Savonlinnassa alkaa syksyllä 2019 sähkö- ja automaatioalan insinöörikoulutus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ottaa koulutukseen toisen asteen tutkinnon suorittaneita, joilla on muutaman vuoden työkokemus alalta.

Ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusalajohtaja Mika Ruponen kertoo, että virallisia aloituspaikkoja sähkö- ja automaatioinsinöörin koulutuksessa on kymmenen.

— Mutta toivoisimme, että ryhmän koko olisi isompi, maksimissaan noin 30, Ruponen sanoo.

Insinöörikoulutukseen on haku ensi kevään yhteisvalinnan yhteydessä.

— Koulutuksen alkamisen edellytys luonnollisesti on, että siihen on tarpeeksi hakijoita, Ruponen sanoo.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, eli osa siitä tapahtuu työpaikalla. Ammattiopisto Samiedun tilat ja laitteet ovat tarvittaessa insinöörikoulutuksen käytettävissä.

Ruponen kertoo, että aloite sähkö- ja automaatioinsinöörikoulutuksen aloittamisesta tuli yritysmaailmasta.

Yritysmaailma myös tukee koulutuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia yhteensä 70 000 eurolla vuosina 2019 — 2022.

Xamk on arvoinut uudesta koulutuksesta aiheutuviksi lisäkustannuksiksi
kolmen ja puolen vuoden aikana koulutuksesta aiheutuvan noin 240 000 euroa.

Savonlinnassa aloittaa syksyllä 2019 myös uusi ryhmä ammattikorkeakoulun biotuotetekniikan insinööriopiskelijoita. Ruponen huomauttaa, että hakijoita pitää olla riittävästi sekä uuteen koulutukseen että biotuotetekniikan koulutukseen.

Kaupunki lahjoittaa 146 000 euroa elinkeinopoliittisin perustein — Osaava työvoima varmistaa yritysten säilymisen paikkakunnalla

Savonlinnan kaupunki aikoo lahjoittaa ammattikorkeakoululle 146 000 euroa kohdennettuna tekniikan koulutusalalle vuosina 2019 — 2022. Elinkeinojaosto päätti lahjoituksen myöntämisestä keskiviikkona. Jaostolla on tarvittava rahasumma budjetissaan, mutta lahjoitus tarvitsee vielä kaupunginvaltuuston siunauksen.

Lahjoitus myönnetään elinkeinopoliittisin perustein.

Elinkeinojaoston puheenjohtajan Olli Österlundin (kesk.) mielestä sähkö- ja automaatioinsinöörikoulutuksen alkaminen on erinomainen asia.

— Koulutus on yrityslähtöistä, joten koulutettaville on työpaikat luvassa. Osaava työvoima myös varmistaa yritysten säilymisen paikkakunnalla.