Valtiolta sittenkin tulossa merkittävää apua Savonlinnan vuokra-asuntojen purkamiseen — Eduskunnan ympäristövaliokunta esittää yksimielisesti lakiin 90 prosentin avustusta huomattavissa vaikeuksissa oleville yhtiöille

Eduskunta päättää laista ympäristövaliokunnan mietinnön perusteella. Savonlinnalaiset kansanedustajat ovat tyytyväisiä asian saamaan käänteeseen.

Timo Seppäläinen

Savonlinnan Vuokratalot Oy purki viime kesänä 107 asuntoa, ja ensi kesänä se purkaa 130 asuntoa.
Savonlinnan Vuokratalot Oy purki viime kesänä 107 asuntoa, ja ensi kesänä se purkaa 130 asuntoa.

Vuokratalojen taloudellisia tukitoimia koskevaan lakiin on sittenkin tulossa järeitä tukitoimia Savonlinnan kaltaisille paikkakunnille, joissa joudutaan purkamaan vuokrataloja.

Eduskunnan ympäristövaliokunta esittää mietinnössään yksimielisesti, että purettavien talojen lainoista jopa 90 prosenttia voitaisiin antaa anteeksi, jos lainansaaja on huomattavissa ja pitkäaikaisissa taloudellisissa vaikeuksissa, jotka johtuvat alueen asuntomarkkinatilanteessa, väestökehityksessä ja muissa lainansaajan toimintaan vaikuttavissa seikoissa tapahtuneista muutoksista.

Eduskunta päättää laista ympäristövaliokunnan mietinnön perusteella.

Valiokunnan mietinnön mukaan laissa toteutuisi selvitysmies Hannu Rossilahden idea, johon sisältyi mahdollisuus poikkeuksellisen suuresta avustuksesta erityisen suurissa vaikeuksissa olevilla alueilla. Rossilahden idea tunnetaan ”case Savonlinnana”.

Tällaisen tukimallin puolesta puhui myös Savonlinnan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kurki, joka oli ympäristövaliokunnan kuultavana asiasta.

Valiokunta esittää muutosta lakiesitykseen

Valtioneuvoston eduskunnalle antaman lakiesityksen mukaan anteeksi annettavien lainojen osuus eli purkuakordi nousisi nykyisestä 60 prosentista enintään 70 prosenttiin, mutta valiokunta siis esittää lakiin lisättäväksi mainintaa suuremmasta avustuksesta.

Enintään 90 prosentin akordi voi mietinnön mukaan tulla sovellettavaksi esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa lainansaaja toimii voimakkaan rakennemuutoksen kokeneella alueella, jossa väestö vähenee ja toimintaympäristössä on tapahtunut lainansaajan taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaneita muita muutoksia.

Muutoksen tulee mietinnön mukana myös olla arvioitavissa siten pysyväisluonteiseksi, että yhteisön talouden tervehtymistä ei muita keinoja käyttämällä arvioida mahdolliseksi.

Jos yhteisön arvioidaan joka tapauksessa ajautuvan konkurssiin, akordia ei mietinnön mukaan ole syytä myöntää. Purkuakordista päättämistä rajoittaa valtion talousarviossa vuosittain vahvistettava enimmäismäärä.

Savonlinnalaiset kansanedustajat tyytyväisiä

Savonlinnalaiset hallituspuolueitten kansanedustajat Hanna Kosonen (kesk.) ja Kaj Turunen (kok.) ovat tyytyväisiä valiokunnan mietintöön. Kosonen on myös ympäristövaliokunnan jäsen, ja hän oli mukana mietinnöstä päättämässä.

— Hallitus on ryhtynyt erilaisiin toimiin vaikeissa tilanteissa olevien kuntien asuntomarkkinoiden tervehdyttämiseksi, minkä takia myös Savonlinnan vuokrataloyhtiöt voidaan tervehdyttää. Ympäristövaliokunta on mietinnössään esittänyt purkuakordin nostamista 90 prosenttiin erityisen vaikeissa tilanteissa, joihin Savonlinna kuuluu. Purkuakordi tarkoittaa, että lainasta jää enintään 90 prosenttia valtiolle ja vain loppu jää maksettavaksi takaisin, Kosonen toteaa.

— Savonlinnan talouden kannalta katsoen on todella tärkeää, että ympäristövaliokunnassa saatiin purkuakordin prosenttia korotettua. Kokoomuksessa pidettiin 90 prosentin akordia erittäin tarpeellisena juuri sen tyyppisissä tilanteissa kuin Savonlinnassa on, Turunen kertoo.

Myös oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen on tyytyväinen mietintöön, jonka ympäristövaliokunta muotoili Satu Hassin (vihr.) johdolla.
— Hienoa, että mietintö oli yksimielinen, Järvinen sanoo. Hän huomauttaa, että valiokunnan esittämä menettely näin poikkeuksellisissa tilainteissa olisi edullista kaikille, Järvinen sanoo.

Lisätty Heli Järvisen kommentti.