Tilaajalle

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander Kyrönniemen kylpyläharkinnasta: Kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheessa ei saa olla epävarmuustekijöitä

Flanderin mukaan kaupungin on harkittava, kannattaako kaupunkipuistoa ylipäätään hakea, jos suunnitelmat ovat ristiriidassa kaupunkipuist5on tavoitteiden kanssa.

Markku Brummer

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander muistuttaa, että kansalliseen kaupunkipuistoon ei voi ehdottaa alueita, joiden suhteen suunnitelmat ovat ristiriidassa säilyttämistavoitteiden kanssa.
Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander muistuttaa, että kansalliseen kaupunkipuistoon ei voi ehdottaa alueita, joiden suhteen suunnitelmat ovat ristiriidassa säilyttämistavoitteiden kanssa.

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä muistuttaa, että kansallisen kaupunkipuiston rajaus perustuu aina hakijakaupungin esitykseen. Kaupunkipuisto perustetaan erityisten arvojen säilyttämiseksi.