Jos haluat elää omannäköistäsi elämää loppuun saakka, sinun on viisainta laatia kirjallinen hoitotahto, neuvoo Muistiliiton juridinen asiantuntija Anna Valkeajoki — ”Pienillä asioilla voi tehdä omasta loppuelämästä mukavamman”

Edunvalvontavaltuutuksella puolestaan voi valtuuttaa haluamansa henkilön hoitamaan omia asioita silloin, kun siihen ei enää itse kykene. Ilman valtuutusta jopa laskujen maksu toisen puolesta voi käydä mahdottomaksi.

Antti Varonen

Oman ikääntymistään voi turvata etukäteen monella tavalla, esimerkiksi tekemällä kirjallisen hoitotahdon sekä edunvalvontavaltuutuksen.
Oman ikääntymistään voi turvata etukäteen monella tavalla, esimerkiksi tekemällä kirjallisen hoitotahdon sekä edunvalvontavaltuutuksen.

Jos haluat elää omannäköistäsi elämää loppuun saakka, tee kirjallinen hoitotahto.

Ja jos haluat, että asiasi hoidetaan sinun etusi edellä senkin jälkeen kun oma järkesi ei enää toimi, tee myös edunvalvontavaltuutus.

— Jos mietit, että pitäisikö nämä tehdä, niin se kertoo, että nyt on oikea hetki. Saamme Muistiliittoon niin paljon yhteydenottoja, joissa harmitellaan, kun kumpaakaan näistä ei ole ymmärretty tehdä aikanaan ja nyt on jo myöhäistä, kannustaa Muistiliiton juridinen asiantuntija Anna Valkeajoki.

Luennon suosio yllätti täysin

Asia on ajankohtainen myös Savonlinnassa, jossa Valkeajoen pitämän luennon suosio pääsi yllättämään Muistiliiton täydellisesti.

Luentoa mahtui tiistaina kuuntelemaan vain puolet paikalle tulleista ihmisistä. Yli sata ihmistä jouduttiin käännyttämään pois ahtaiksi käyneestä Linnalan kokoussalista.

Samasta aiheesta päätettiinkin pitää toinen luento syyskuun alussa.

Myös yrittäjille suosittelen lämpimästi edunvalvontasopimuksen tekemistä. — Anna Valkeajoki

Omat elämänarvot esille

Vanhustyön keskusliiton tekemän selvityksen mukaan vain 18 prosenttia yli 50-vuotiaista suomalaisista on tehnyt kirjallisen hoitotahdon ja vain 12 prosenttia  edunvalvontavaltuutuksen. Ammattilaisten mielestä sellainen olisi tarpeen olla jokaisella täysi-ikäisellä.

Hoitotahdon avulla jokainen voi varmistaa sen, että hoidossa noudatetaan omia elämänarvoja silloinkin, kun asioista ei enää itse kykene neuvottelemaan. Hoitotahdossa otetaan myös kantaa myös esimerkiksi elvyttämiseen tai elämän pitkittämiseen keinotekoisesti.

— Hoitotahtoon voi kirjata pienetkin itselle merkitykselliset asiat. Voi kirjata vaikka, että punainen väri piristää minua ja haluan pitää punaista paitaa päälläni. Pienillä asioilla voi tehdä omasta loppuelämästä mukavamman, ottaa Valkeajoki esimerkin.

Hoitotahto kannattaa tallentaa sähköisesti Omakanta -palveluun. Silloin hoitohenkilökunta pystyy huomioimaan sen.

Puhelinliittymän sulkeminen voi olla mahdotonta

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan itse. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa.

Tavalliset asiat kuten laskujen maksu, lainojen hoito, puhelinliittymän sulkeminen, sähkösopimuksen irtisanominen tai yhteisen kodin myyminen voivat käydä vaikeiksi, jos asianosainen ei kykene antamaan suostumustaan niiden hoitoon.

Halutessaan tehtäviä voi jakaa niin, että toinen henkilö hoitaa talousasiat kuten esimerkiksi laskujen maksun ja sopimukset, ja toinen henkilöön liittyvät asiat kuten sairaanhoidon.

Valtuutetulle voi antaa yksityiskohtaisiakin toimintaohjeita koskien esimerkiksi oman kodin myyntiä, kulttuuririentoihin osallistumista tai kampaajalla käyntiä.

Lääkärintodistus estää riidat myöhemmin

Pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla sen merkityksen ja sisällön. Tämä voi olla mahdollista vielä muistisairauden varhaisessa vaiheessa.

Tämän takia valtuuttajalla on hyvä olla terveydentilastaan lääkärintodistus, joka estää jälkikäteen syntyvät erimielisyydet valtuutetun ymmärryksen tasosta sopimuksen tekohetkellä.

Tehty edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa antaa valtuutetun säilytettäväksi. Sopimus otetaan käyttöön vasta, kun valtuuttajan kunto on heikentynyt siinä määrin, että omien asioiden hoito ei enää onnistu.

Tässä vaiheessa valtuutus toimitetaan maistraatin vahvistettavaksi. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus heikentyneestä terveydentilasta.

— On hyvä huomata, että edunvalvontavaltuutus on määrämuotoinen. Valtuuttajan lisäksi siihen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset. Näiden on oltava allekirjoitushetkellä paikalla yhtä aikaa valtuuttajan kanssa, luettelee Valkeajoki, ja kehottaa käyttämään asiantuntijaa apuna juuri muotovaatimusten takia.

Yrittäjänkin kannattaa tehdä valtuutus

 Valtuutus kannattaa tehdä siinäkin tapauksessa, että jälkeläisiä on vain yksi ja on itsestään selvää, että hän tulee hoitamaan asioitasi siinä vaiheessa kun et enää itse kykene, Valkeajoki huomauttaa.

—  Asioiden hoitaminen valtuutuksen nojalla on paljon kätevämpää kuin silloin, kun tästä samasta henkilöstä tulee käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksellä virallisesti henkilön edunvalvoja. Edunvalvojalle aiheutuu ylimääräistä vaivaa esimerkiksi vuositilistä, jonka hän on velvollinen tekemään vuosittain maistraatille.

— Myös yrittäjille suosittelen lämpimästi edunvalvontavaltuutuksen tekemistä. Sen voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt suomalainen.

Omatoimisesti aiheeseen voi perehtyä Muistiliiton verkkosivuilla sekä tutustumalla Suomen Muistiasiantuntijoiden oppaaseen.