Arkiston aarteita: Miten Nälkälinnanmäen kaavoitus on edennyt vuodesta 2009 tähän päivään — Lue juttuja matkan varrelta

Juttu ilmestyi Itä-Savossa 5.4. 2017: Savonlinnan Nälkälinnanmäelle saa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä rakentaa kolmekerroksia lomaosaketaloja. Vanhan pääkirjaston saa purkaa tai säilyttää. Lue tästä, mitä aikaisemmin on tapahtunut:

Antti Varonen

Nälkälinnanmäen omaosakekaava on hylätty kaupunginvaltuustossa kerran ja hyväksytty kerran. Hallinto-oikeus kumosi hyväksytyn kaavan, mutta korkein hallinto-oikeus saattoi kaavan lainvoimaiseksi.
Nälkälinnanmäen omaosakekaava on hylätty kaupunginvaltuustossa kerran ja hyväksytty kerran. Hallinto-oikeus kumosi hyväksytyn kaavan, mutta korkein hallinto-oikeus saattoi kaavan lainvoimaiseksi.

(HUOM: Tämä juttu on ilmestynyt 5.4. 2017)
Savonlinnan Nälkälinnanmäelle saa korkeimman hallinto-oikeuden tällä viikolla antamalla päätöksellä rakentaa kolmekerroksia lomaosaketaloja. Vanhan pääkirjaston saa purkaa tai säilyttää. Lue tästä, mitä kaikkea on tapahtunut:

Huhtikuussa 2009 YIT ja Savonlinnan kaupunki julkistivat sopimuksen noin 60 korkeatasoisen vapaa-ajan asunnon kaavoittamisesta ja rakentamisesta keskustan Nälkälinnanmäelle. Jos kaava vahvistuisi, YIT saisi ostaa tontit.
Lue tästä 23.4. 2009 ilmestynyt juttu.

YIT-sopimukseen vaadittiin oikaisua ensin kaupunginhallitukselta. Lue tästä 22.6. 2009 ilmestynyt juttu
Kun kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimukset, kaksi savonlinnalaista yksityishenkilöä valitti asiasta hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset todeten, että sopimus ei ratkaissut lopullisesti sitä, mihin aluetta saadaan käyttää. Asia jäi ratkaistavaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa järjestyksessä.
Keväällä 2012 myös korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen todeten, että YIT:n ja kaupungin välinen sopimus ei koskaan ollutkaan osapuolia sitova muutoin kuin kaavoituksen käynnistämisen osalta. Ennen sitä sopimus tosin oli jo rauennut muutenkin.

Marraskuussa 2010 kaupunginhallitus poisti Nälkälinnanmäen myyntilistalta. Siihen mennessä oli huomattu, että YIT-sopimus sitoo kaavoituksen sisältöä muun muassa rakennusoikeuksien suhteen.
Tammikuussa 2011 kaupunginhallitus keskeytti kaavoituksen. Katso tästä 18.1. 2011 julkaistu juttu.
YIT-kaavoitus kuitenkin käynnistyi uudelleen jo helmikuussa 2011 — Katso tästä 22.2.2011 ilmestynyt juttu

Museovirasto vaati tutkimaan lisää vaihtoehtoja kaavoitukselle.
Valtuusto hylkäsi Nälkälinnanmäen YIT-kaavan vuonna 2012 äänin 27— 14. Lue tästä 20.3.2012 ilmestynyt juttu
Kaupunginjohtaja Janne Laine ilmoitti, että Nälkälinnanmäen kaavoitus alkaa saman tien alusta vuonna 2012 — Katso tästä 21.3.2012 ilmestynyt juttu


Kesäkuussa 2013 pääkirjasto muutti pois Nälkälinnanmäeltä.

Nälkälinnanmäki-seura haki rakennukselle rakennusperintölain mukaista suojelua, mutta ely-keskuksen mielestä siihen ei ollut edellytyksiä.


Valtuusto hyväksyi Nälkälinnanmäen kaavan täpärästi äänin 25—24 syksyllä 2014 — Katso tästä 23.9.2014 ilmestynyt juttu, jossa kerrotaan myös, kuka äänesti mitenkin.

Valtuuston hyväksymästä kaavasta valitettiin hallinto-oikeuteen, joka kumosi kaavan vuonna 2015. Katso tästä 10.12.2015 ilmestynyt juttu.

Kaupunki valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi hallinto-oikeuden päätökesn. Vanhan kirjastotalon saa siis purkaa ja Nälkälinnanmäelle rakentaa kolmikerroksisia taloja. Katso tästä 4.4.2017 ilmestynyt juttu.