Koko Kysin erityisvastuualue haluaa Jyväskylän jatkavan vaativia leikkauksia

Ervan sairaanhoitopiirien yhteisessä lausunnossa ei puututtu tekonivelleikkauksia tekeville sairaaloille esitettyyn tiukennukseen

Risto Aalto

Kaikki erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit haluavat, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri voi jatkaa vaativia leikkauksia. Keski-Suomen uudessa sairaalassa on 24 leikkaussalia.
Kaikki erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit haluavat, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri voi jatkaa vaativia leikkauksia. Keski-Suomen uudessa sairaalassa on 24 leikkaussalia.

Kuopion yliopistosairaalan eritysvastuualueen kaikkien sairaanhoitopiirien johtajat vaativat yhteisessä lausunnossaan, että eräitä vaativia leikkauksia voitaisiin jatkossakin tehdä yliopistosairaalan lisäksi muussa vastaavan tasoisessa sairaalassa erityisvastuualueella.

Lausunto puuttuu keskittämisasetuksen kohtaan, jonka mukaan eräät nykyisin Jyväskylässä ja Kuopiossa tehtävät leikkaukset pitäisi jatkossa keskittää Kuopioon.

Jos sairaanhoitopiirien yhteinen toive toteutuu ja Jyväskylässä voidaan jatkaa leikkauksia, erityisvastuualue lupaa saada kevään aikana valmiiksi erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen.

Sairaanhoitopiirien yhteisessä lausunnossa ei oteta kantaa tekonivelleikkauksia koskevaan pykälään, johon Sosteri on puuttunut omassa lausunnossaan. Siihen ei oteta kantaa myöskään Essoten eikä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omissa lausunnoissa.

Asetusluonnoksessa annetaan mahdollisuus tinkiä tekonivelleikkauksien sairaalakohtaisesta minimimäärästä, jos erityisvastuualue katsoo sen tarpeelliseksi. Asetus kuitenkin vaatii tekonivelleikkauksia tekevään sairaalaan enemmän kirurgian eri erikoisalojen ympärivuorokautisia päivystäjiä kuin Savonlinnassa nyt on. Sosteri on vastustanut uutta vaatimusta, koska se estäisi tekonivelleikkauksien jatkamisen Savonlinnassa.

Uusimmat uutiset