Invalidiliiton entisen lomakylän alueelle kymmenen rantarakennuspaikkaa Rantasalmen Hietalahdessa — Kaavaluonnos tulee piakkoin kuntalaisten nähtäville

Rantasalmen kunnanvaltuusto hyväksyi vastaavan kaavan jo vuonna 2015, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi sen.

Invalidiliiton omistama Hietalahden entisen lomakylän alue Rantasalmella on muuttumassa erillisiksi rantarakennuspaikoiksi. Lomakylä lopetti toimintansa kauan sitten.

Rantasalmen kunta laittaa kaavaluonnoksen lähiaikoina kuntalaisten kommentoitavaksi.

Luonnoksessa entisen lomakylän alueelle on sijoitettu 11 rantarakennuspaikkaa, joista kymmenen on omarantaisia. Lisäksi on yksi vakituisen asuinrakennuksen paikka.

Useimmilla rakennuspaikoilla on entisiä lomakylärakennuksia. Rakentamattomia rakennuspaikkoja on kuusi.

Haukiveden-Haapaselän rantaosayleiskaavamuutoksen tuore luonnos on pitkälti samanlainen kuin Rantasalmen kunnanvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä kaava, jonka korkein hallinto-oikeus myöhemmin kumosi todeten mitoituksia koskevat selvitykset puutteellisiksi.

Invalidiliitto on teettänyt lisäselvityksiä ja pyytänyt kuntaa käynnistämän alueen kaavamuutoksen uudelleen.

Invalidiliitto on teettänyt kaavaluonnoksen omalla kustannuksellaan konsulttityönä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä. Kunnanvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä normaaliin tapaan.