Opetus- ja kulttuuriministeriöltä korona-avustuksia taiteelle – Savonlinnaan tukea 135 000 euroa

Eniten tukea alueella sai Savonlinnan teatteri, joka sai kaupunkiin myönnetystä tukirahasta yli puolet.

Tuija Pauhu

Savonlinnasalissa pääsääntöisesti esityksensä järjestävä Savonlinnan teatteri sai itäisen Savon suurimman tukisumman.
Savonlinnasalissa pääsääntöisesti esityksensä järjestävä Savonlinnan teatteri sai itäisen Savon suurimman tukisumman.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiistaina myöntänyt kulttuurille ja taiteelle korona-avustuksia 20,7 miljoonaa euroa. Savonlinnalaiset taidelaitokset saivat tukea 135 000 euron verran.

Suurimman tuen sai Savonlinnan teatteri, jonka toimintaa järjestävälle Savonlinnan seudun teatteriyhdistykselle myönnettiin 75 000 euron avustus.

Muut tuensaajat itäisessä Savossa olivat Savonlinnan maakuntamuseo ja Savonlinnan orkesteri. Maakuntamuseon saama tuki on 55 000 euroa ja orkesterin viisi tuhatta euroa.

Tukea jaettiin muualla maassa myös joillekin taiteen perusopetusta järjestäville laitoksille.

Koko maassa museo-, orkesteri- ja teatteritoiminnalle myönnettiin tukea yhteensä 14,8 miljoonan euron edestä. Avustusten perusteina olivat laitosten kevään aikaiset tulonmenetykset ja säästöt, toteutunut toiminta sekä suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta.

– Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on suuri merkitys kaikkialla Suomessa. Ne tarjoavat elämyksiä ja isoja kokemuksia. Niillä on myös rooli alueellisen ja valtakunnallisen identiteetin rakentumisessa, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) ministeriön tiedotteessa.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut