”Kantakaupungillakin joudutaan sulkemaan yksi koulu” — Päätöksiä kouluista tehdään ensi kesänä

Laine arvelee, että kouluverkkosuunnitelman perusteella ei ehkä ehditä tehdä ratkaisuja vielä syksyä 2018 koskien. Mahdolliset lakkauttamiset tapahtuisivat todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2019.

Tuija Pauhu

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen mielestä kyläkoulujen oppilasrajasta pitäisi luopua. Nykyisen linjauksen mukaan koulujen lakkauttamisesta voidaan päättää, jos oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien laskee alle 25:n. Silloinkaan lakkauttaminen ei tapahdu automaattisesti, jos oppilasmäärän aleneminen on tilapäistä.
Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen mielestä kyläkoulujen oppilasrajasta pitäisi luopua. Nykyisen linjauksen mukaan koulujen lakkauttamisesta voidaan päättää, jos oppilasmäärä esikoululaiset mukaan lukien laskee alle 25:n. Silloinkaan lakkauttaminen ei tapahdu automaattisesti, jos oppilasmäärän aleneminen on tilapäistä.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine on tyytyväinen, että kaupunginvaltuusto päätti käynnistää koulu- ja varhaiskasvatusverkon suunnittelun.

Kaupunginhallitus perustanee työryhmän maanantaina.

Laine ehdottaa, että työryhmä tekisi esityksensä maaliskuun loppuun mennessä. Valtuustoseminaari kouluverkosta olisi huhtikuussa,  ja valtuusto päättäisi kouluverkosta kesäkuussa 2018.

Laine arvelee, että kouluverkkosuunnitelman perusteella ei ehkä ehditä tehdä ratkaisuja vielä syksyä 2018 koskien. — Realistisempaa lienee, että mahdollisia lakkauttamisia tapahtuisi aikaisintaan vuonna 2019. Siinä menetetään yksi vuosi, ja talous alkaa taas heikentyä.

Laine korostaa, että kouluverkon sopeuttaminen oppilasmäärään ei koske pelkästään kyläkouluja. Koko koulu- ja päiväkotiverkko on käytävä läpi.

— Kun neljässä vuodessa kouluista vähenee 300 oppilasta, se tarkoittaa, että yksi koulu joudutaan sulkemaan myös kantakaupungilta, Laine sanoo.

Päivi Virta-Salo / Lähde: Savonlinnan kaupunki

Valtuustokauden lopulla, neljän vuoden kuluttua, Savonlinnan kouluissa on 300 oppilasta vähemmän kuin nyt.
Valtuustokauden lopulla, neljän vuoden kuluttua, Savonlinnan kouluissa on 300 oppilasta vähemmän kuin nyt.
Tämä kuvio osoittaa, kuinka oppilasmäärän ja väkimäärän vähentyessä pienentyvä valtionosuustulo nakertaa veronkevennysvaraa.
Tämä kuvio osoittaa, kuinka oppilasmäärän ja väkimäärän vähentyessä pienentyvä valtionosuustulo nakertaa veronkevennysvaraa.

Viime maanantain kaupunginvaltuustossa Matti-Pekka Parkkinen (kesk.) havainnollisti  että Nätkin koulun tulevaisuus tulee harkittavaksi, kunhan aletaan laskea sen remonttitarpeita.

Laine ei ota kantaa yksittäisiin kouluihin ennen kuin kouluverkkotyöryhmä on tehnyt työnsä.

Laineen mukaan kouluverkkosuunnitelman yhteydessä tulee harkittavaksi myös se, säilyykö kyläkoulujen oppilasraja, 25 oppilasta.

— Jos oppilasrajasta pidetään kiinni, ei pystytä lakkauttamaan yhtään koulua.

Mielestäni keinotekoista oppilasrajaa ei kannattaisi säilyttää. On käytävä läpi kokonaisuus ja otettava huomioon koko kouluverkon laajuus, investointitarpeet, opettajien rekrytointitarpeet ja koulukuljetukset.

Laine sanoo, että jos kaikki koulut säilytetään, se vaatii noin 20 miljoonan investoinnit valtuustokauden aikana.

— Pakollisten vesilaitoksen ja katuverkon investointien jälkeen ei koulujen lisäksi pystyttäisi enää investoimaan mihinkään muuhun, Laine sanoo.

 Jos oppilasrajasta pidetään kiinni, ei pystytä lakkauttamaan yhtään koulua. - Janne Laine

Koulunpito kalliimpaa kuin muualla

Savonlinnan peruskoulujen menot oppilasta kohti ovat keskimäärin 9 400 euroa.

Se on tuhat euroa enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin.

Kaupunginjohtaja Janne Laine huomauttaa, että kustannusero maksaa kaupungille vuodessa noin kolme miljoonaa euroa eli yli puoli veroprosenttia.

Oppilasmäärän vähentyessä hinta oppilasta kohti nousee, jos menot pysyvät ennallaan. Valtuustokauden lopussa oppilaskohtainen hinta olisi jo 10 000 euroa.

Oppilaskohtaisissa kustannuksissa on suuret erot myös kaupungin koulujen välillä. Erot johtuvat muun muassa siitä, että pienissä kouluissa opetusryhmät ovat pienempiä. Myös oppilasta kohti lasketut keittiö-, kiinteistö- ja kiinteistönhuoltokulut kasvavat silloin, kun oppilaita on koulussa vähän.

26.10. vaihdettu grafiikka, joka osoittaa valtionosuustulon ja veronkevennysvaran muutosta.