Vaalikone: Hanhivirran nykyinen lossi ei kestä isoja puutavarakuljetuksia — Enemmistö vaalikoneeseen vastanneista Enonkosken kuntavaaliehdokkaista vaatisi valtiolta isompaa lossia eikä siltaa

Enonkosken uusi valtuusto joutuu aika pian päättämään, alkaako kunta vaatia valtiolta Hanhivirtaan siltaa.

Soila Puurtinen

 Enonkosken uusi valtuusto joutuu aika pian päättämään, alkaako kunta vaatia valtiolta Hanhivirtaan siltaa.
Enonkosken uusi valtuusto joutuu aika pian päättämään, alkaako kunta vaatia valtiolta Hanhivirtaan siltaa.

Enonkoskella on Itä-Savon vaalikoneen mukaan odotettavissa vilkasta mutta ei eripuraista keskustelua siitä, pitäisikö kunnan ruveta vaatimaan valtiolta siltaa Hanhivirran lossin tilalle.
Lossin kantavuus on puunkuljetuksen tarpeita ajatellen liian vähäinen, mikä nousee tuon tuostakin keskusteluun.
Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa sanoi hiljattain, että uuden valtuuston on pikaisesti linjattava, ottaako kunta edunvalvontatavoitteekseen sillan rakentamisen Hanhivirtaan vai ei.

Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista kahdeksan eli 42 prosenttia on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että lossi pitäisi korvata sillalla Yksitoista ehdokasta eli 58 prosenttia on täysin tai jokseenkin lossin säilyttämisen kannalla.
Oheisesta kuviosta näkee, miten vastaukset jakaantuvat puolueittain. Puoluerajoja ne eivät noudata.

Ehdokkaiden vaalikoneeseen kirjoittamat kommentit osoittavat, että näkemykset eivät ole kovin kaukana toisistaan.
Sillan puolustajat perustelevat näkemystään nimenomaan puutavarakuljetuksilla. Siksi heille kelpaisi sillan sijaan nykyistä kantavampi lossikin.
—Ensisijaisesti tulisi pyrkiä samaan suurempi lossi, mikä ratkaisuna tässä vaiheessa olisi täysin riittävä, kirjoittaa Juha Nousiainen (kesk.).
— Jos uutta siltaa ei saada, niin vähintään uusi kantavuudeltaan suurempi lossi on saatava käyttöön, muotoilee Timo Loikkanen (kesk.)
Nousiainen ja Loikkanen ovat molemmat ”osittain samaa mieltä” siitä, että silta pitää saada.
Marja Laitinen (sd.) on väitteestä täysin eri mieltä ja kirjoittaa:
— Hanhivirtaan on saatava isompi, kantavampi lossi. Lossi on yksi matkailunähtävyys ja -kokemus.

Jos Hanhivirtaan rakennettaisiin silta, Enonkoski nykyisen lainsäädännön ja nykyisen käytännön perusteella menettäisi saaristokunnan aseman. Kunta saa nykyisin saaristokuntalisää noin 600 000 euroa vuodessa. Tähän seikkaan viittasi kommentissaan Kari Turunen (kesk.), joka ei erityisemmin kannata lossin korvaamista sillalla:
— Realiteetit asiasta on tunnustettava. Olemme saaristokunta. Lossista on myös työllisyyshyötyä enonkoskelaisille. Suurempi lossi on ratkaisu asiaan, Turunen kirjoittaa.

Enonkoskella on ehdokkaita yhteensä 36, joista 19 on vastannut vaalikoneeseen.

Vaalikone löytyy täältä. Enonkosken kysymyksiin pääset suoraan tästä.

Osallistu keskusteluun

Itä-Savo