Keskustan valtuustoryhmä haluaisi määrävähemmistösäädöksen pois Savonlinnan hallintosäännöstä — Vielä ei tiedetä, saako keskusta valtuuston koolle juhannuksen jälkeen

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) ja kaupunginlakimies Aki Rasimus eivät vielä maanantaina kokouksen jälkeen ottaneet kantaa siihen, milloin seuraava valtuuston kokous on.

Tuija Pauhu

Keskusta haluaisi Savonlinnan valtuuston käsittelevän kouluverkkoratkaisun kokouksessaan mahdollisimman pian.
Keskusta haluaisi Savonlinnan valtuuston käsittelevän kouluverkkoratkaisun kokouksessaan mahdollisimman pian.

Savonlinnan valtuuston keskustan valtuustoryhmä esitti maanantaina, että kaupungin hallintosäännöstä poistettaisiin määrävähemmistösäännös, jonka mukaan ensimmäistä kertaa valtuuston käsittelyssä oleva asia voidaan jättää pöydälle, jos neljännes valtuutetuista sitä vaatii.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjotajan Reima Härkösen mielestä määrävähemmistösäännös ei kuulu demokratiaan.

Maanantaina 22 valtuutettua äänesti pöydälle kysymyksen kouluverkosta. Enemmistö valtuutetuista olisi halunnut käsitellä asian jo maanantaina. Kaupunginhallituksen esitys oli, että kaikki koulut säilyvät.

Keskustan ryhmä myös pyysi kutsumaan kaupunginvaltuuston kokouksen koolle pikaisesti käsittelemään kouluverkkokysymystä.

Keskustan 17-henkinen ryhmä vetosi kuntalain määrävähemmistösäädökseen, jonka mukaan valtuusto on kutsuttava koolle, jos vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on lain mukaan valmisteltava kiireellisesti.

Härkönen korosti kokouksen jälkeen, että valtuuston puheenjohtaja päättää kokouksen koolle kutsumisesta. Hänen näkemyksensä mukaan kaksi viikkoa voidaan katsoa kiireellisen kokouksen aikatauluksi, jolloin uusi valtuuston kokous olisi juhannuksen jälkeen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) ja kaupunginlakimies Aki Rasimus eivät vielä maanantaina kokouksen jälkeen ottaneet kantaa siihen, milloin seuraava valtuuston kokous on.

He aikovat ensin selvittää, onko kyseessä kuntalain tarkoittama, kiireellisesti käsiteltävä asia.