Lakkautettavalla Tuusmäen koululla tiedotustilaisuus kuntalaisille 23. maaliskuuta, henkilöstön kuulemistilaisuus jo aiemmin

Koulun lakkauttamisesta voi jättää kunnan koulutoimistoon kirjallisia kannanottoja.

Soila Puurtinen

Rantasalmen kunta kutsuu oppilaiden vanhempia, kyläläisiä, henkilökuntaa ja kaikkia kuntalaisia kuulemaan ja keskustelemaan Tuusmäen koululle lakkauttamiseen liittyvistä asioista.
Rantasalmen kunta kutsuu oppilaiden vanhempia, kyläläisiä, henkilökuntaa ja kaikkia kuntalaisia kuulemaan ja keskustelemaan Tuusmäen koululle lakkauttamiseen liittyvistä asioista.

Rantasalmella aloitetaan Tuusmäen koulun lakkauttamisen valmistelu. Kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa koulun 1. elokuuta 2021 lukien.

Tuusmäen koululla pidetään tiedotustilaisuus kuntalaisille 23. maaliskuuta kello 18. Tilaisuudessa varataan koulun oppilaiden huoltajille, kyläläisille, koulun henkilökunnalle ja kaikille kuntalaisille mahdollisuus saada tietoja ja keskustella asian lähtökohdista ja tavoitteista.

Lisäksi varataan mahdollisuus jättää kirjallisia kannanottoja koulun lakkautusasiasta.

Kirjalliset kannanotot Tuusmäen koulun lakkauttamisesta tulee jättää koulutoimistoon 30.3.2020 kello 16.00 mennessä Rantasalmen kunnan koulutoimistoon. Kannanoton voi lähettää myös postitse.

Asiasta pyydetään lisäksi lausunnot vanhempaintoimikunnalta, koululta ja ammattijärjestöiltä.

Tuusmäen koulun henkilöstölle järjestetään kuulemistilaisuus lukiolla tiistaina 17. maaliskuuta kello 15.45.

Palvelulautakunta teki päätöksen lakkauttamiseen liittyvistä käytännön toimista torstaina.