Ministeriö: Puruvedelle ei tarvita uusia verkkokalastusrajoituksia norpan vuoksi

Saimaannorpan syntymän vuoksi järjestään juhannuksen jälkeen uusi, kuukauden kestävä kuuleminen Natura 2000 -alueiden suojeluperusteista.

Timo Seppäläinen

Kirkas ja puhdas Puruvesi on mieluisa elinympäristö saimaannorpallekin.
Kirkas ja puhdas Puruvesi on mieluisa elinympäristö saimaannorpallekin.

Juhannuksen jälkeen (26.6.–25.7.2018) alkaa kuukauden kestävä uusi kuuleminen Puruveden Natura 2000 -alueiden suojeluperusteista. Syy on keväällä Puruvedellä vuosikymmenten tauon jälkeen syntynyt saimaannorppa.

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat juhannuksen jälkeen alkavalla kuukauden ajanjaksolla jättää ympäristöministeriölle kannanottoja ehdotuksesta. Päätös tehdään kuulemisen jälkeen.

Ministeriö ei ehdota Puruvedelle uusia verkkokalastusrajoituksia norpan vuoksi, vaikka ehdottaakin saimaannorpan lisäämistä Puruveden Natura 2000 -alueella suojeltavaksi lajiksi.

Ehdotuksessa todetaan, että syntyneen kuutin vuoksi alueella sovittiin jo keväällä verkkokalastusrajoituksista, jotka ovat riittäviä. Saimaannorpan lisääminen Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin ei siten välittömästi edellytä uusia suojelutoimia alueelle.

Kevään pesinnän johdosta sovitut kalastusrajoitukset pesintäalueella ovat riittäviä, eikä rajoituksia ole perusteita laajentaa koko vesistöön. — Jari Leppä (kesk.)

Ministeriön näkemys on, että jos norpan pesintä laajenee, pesintärauhan turvaavista paikallisista verkkokalastusrajoituksista sovitaan vesialueen omistajien kanssa, kuten nytkin on toimittu.

— Arvostan tapaa, jolla paikalliset vesialueen omistajat ovat hyvässä hengessä sopineet verkkokalastusrajoituksista tänä keväänä syntyneen kuutin turvaksi. Tämän hetkisen arvion mukaan alueella elelee 5–8 norppaa, mikä on vielä pieni ja häiriöille altis populaatio, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoo.

Puruvesi sisältyy Natura-verkostoon jo entuudestaan luontotyyppiensä, erityisesti arvokkaan järviluontonsa vuoksi. Uudessa ehdotuksessa ei käsitellä Natura-alueen rajoja tai muita lajeja. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö pitävät tärkeänä, että suojelussa huomioidaan myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat.

— Norpan suojelutoimien on oltava tarveperusteisia ja oikein mitoitettuja. Kevään pesinnän johdosta sovitut kalastusrajoitukset pesintäalueella ovat riittäviä, eikä rajoituksia ole perusteita laajentaa koko vesistöön. Paikallinen hyväksyntä on perusta onnistuneelle suojelulle, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) painottaa.

Uusimmat uutiset