Etelä-Savon maakuntahallitus haluaa sote-maakunnan nykyisellä maakuntajaolla — Maakuntahallitus päätti sosiaali- ja terveysministeriölle annettavasta lausunnosta äänin 10-2

Savonlinnalainen Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) ja rantasalmelainen Tuula Kärkkäinen (sd.) ihmettelevät, miksi maakunta antaisi lausunnon, jota ei ole pyydetty ja jonka sisältö ei vastaa kaikkien omistajakuntien tahtoa.

Julia Paasonen

Etelä-Savon maakuntaliitto antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon, jonka mukaan sote-maakunnan pitää olla yhteneväinen maakuntajakoon perustuvan maakunnan kanssa. Ainoan poikkeuksen maakuntahallitus sallii valtioneuvostolle Uudellamaalla.
Etelä-Savon maakuntaliitto antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon, jonka mukaan sote-maakunnan pitää olla yhteneväinen maakuntajakoon perustuvan maakunnan kanssa. Ainoan poikkeuksen maakuntahallitus sallii valtioneuvostolle Uudellamaalla.

Etelä-Savon maakuntahallitus pitää tärkeänä, että sote-uudistusta jatketaan 18 maakunnan pohjalta ja että maantieteellisiä poikkeuksia maakuntajakoon ei tehdä muualla kuin Uudellamaalla.

Maakuntahallitus päätti, että maakunta antaa lausuntonsa asetukseen, joka säädetään valtionavustuksista maakunnallisen sote- ja terveyskeskuksen valmistelua varten. Maakuntahallitus hyväksyi äänin 10—2 maakuntajohtaja Pentti Mäkisen esityksen ja valtuutti maakuntaliiton virkamiehet valmistelemaan lausunnon. Lausunto annetaan ensi tiistaina.

Maakuntahallitus toteaa myös, että maakuntaliitto voi tarvittaessa toimia Etelä-Savon maakunnan sote-valmistelun hankehallinnoijana, jos maakunnan kunnat ja sote-yhtymät näin sopivat.

Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) Savonlinnasta ja Tuula Kärkkäinen (sd.) Rantasalmelta olivat sitä mieltä, että maakuntahallituksen ei olisi pitänyt ottaa asetukseen lainkaan kantaa, koska sosiaali- ja terveysministeriö ei ole edes pyytänyt maakunnalta lausuntoa. Toissijaisesti he esittivät, että jos maakuntaliitto ottaa kantaa, sen tulisi kannanotossaan ottaa huomioon omistajakuntiensa näkemykset.

— On aika erikoista, että maakuntahallitus ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle, miten hallituksen pitäisi tulkita omaa hallitusohjelmaansa, Mikkonen sanoo.

Mikkonen ja Kärkkäinen jäivät äänestyksessä vähemmistöön. Savonlinnan seudulta maakuntahallituksen maanantain kokouksessa olivat heidän lisäkseen  Jarkko Wuorinen (kesk.) Savonlinnasta ja Hannu Auvinen (kesk.) Sulkavalta.

— Oma äänestyskäyttäytymiseni perustuu linjaukseen, että niin kauan kuin ei Pohjois-Savon kanssa ole mitään sitovasti sovittua, voidaan valmistella myös muiden kanssa, Wuorinen sanoo.

Rantasalmen kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunta haluaa valmistella maakunta-sotea Pohjois-Savon kanssa. Savonlinnan valtuusto käsittelee samansisältöistä esitystä tänään maanantaina.

Sulkavan kunnanvaltuusto käsittelee torstaina esitystä, jonka mukaan Sulkava voi valmistella maakunta-sotea Pohjois-Savoon mutta pitää muutkin vaihtoehdot mukana valmistelussa.

Mäkinen perustelee lausunnon antamista halulla korostaa asian merkitystä koko maakunnalle.

Juttua korjattu kello 15.18. Maakuntahallitus ei antanut lausuntoa vaan valtuutti virkamiehet valmistelemaan sitä.