Vekaransalmen sillan urakointikilpailutus ja maastotyöt käynnistyvät tällä viikolla

Vekaransalmen siltatyömaalla alkaa tapahtua. Hanke käynnistyy puiden kaatamisella.

Liikennevirasto

Vekaransalmen sillan korkeus on tiesuunnitelmassa 24,5 metriä, leveys 
8,5 metriä ja pituus 622 metriä. Havainnekuva Pohjois-Savon 
ely-keskuksen tiesuunnitelmasta.
Vekaransalmen sillan korkeus on tiesuunnitelmassa 24,5 metriä, leveys 8,5 metriä ja pituus 622 metriä. Havainnekuva Pohjois-Savon ely-keskuksen tiesuunnitelmasta.

Vekaransalmen siltahankkeen urakoinnin kilpailutus käynnistyy tällä viikolla, kertoo Liikennevirasto tiedotteessaan.

Maantie 438 Virmutjoki—Sulkava Vekaransalmen siltahankkeessa Vekaransalmen lossiyhteys korvataan kiinteällä sillalla. Tavoitteena on, että siltahankkeen urakoitsija on valittu vuoden 2017 loppuun mennessä ja rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2018.

Liikennevirasto

17780175.jpg

Hankkeen työt maastossa ovat alkamassa lokakuun lopulla, kun hankealueella tehdään puuston poistoja. Poistoja tehdään koko tiesuunnitelman mukaisella hankealueella.

Valmistuttuaan Vekaransalmen silta on Suomen viidenneksi pisin silta (639 metriä). Lisäksi hankkeessa rakennetaan noin 1,5 kilometriä uutta tielinjaa. Hankkeen tavoitteina on vähentää lossin liikennöinnistä aiheutuvia kustannuksia pitkällä aikavälillä sekä sujuvoittaa tie- ja vesiliikennettä. Ympäröivä luonto huomioidaan läpi siltahankkeen elinkaaren. Hanke ei aiheuta haitallisia vaikutuksia Pihlajaveden Natura-alueeseen tai saimaannorppiin.

Timo Seppäläinen

Vekaransalmen lossin korvaavan sillan tarkoitus on edistää vesiliikenteen ja maantieliikenteen sujuvuutta.
Vekaransalmen lossin korvaavan sillan tarkoitus on edistää vesiliikenteen ja maantieliikenteen sujuvuutta.

Vekaransalmen siltahankkeelle on vuonna 2016 myönnetty 19,4 miljoonan euron rahoitus valtion perusväylänpidon lisärahoituksesta. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.