Nätkille esitetään 1.—5. luokkien koulua 25 vuodeksi — Kaupunginvaltuusto saa asian päätettäväkseen

Kaupunginhallituksen esitys 25 vuodeksi hankittavasta leasing-koulusta syntyi äänestäen.

Tuija Pauhu

Nätkin koulun tilaratkaisu on lykkääntynyt sen verran, että nätkiläiset käynevät koulua väliaikaistiloissa myös ensi syksynä alkavan lukuvuoden ajan. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen, niin ensi lukuvuoden jälkeen Nätkillä käyvät koulua 1.—5. luokat.
Nätkin koulun tilaratkaisu on lykkääntynyt sen verran, että nätkiläiset käynevät koulua väliaikaistiloissa myös ensi syksynä alkavan lukuvuoden ajan. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen, niin ensi lukuvuoden jälkeen Nätkillä käyvät koulua 1.—5. luokat.

Savonlinnan kaupunginhallitus esittää, että Nätkille hankittaisiin pysyvä tilaelementtikoulu 1.—5. luokille ja pienryhmille 25 vuoden leasing-sopimuksella. Ratkaisu menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, koska valtuusto on aiemmin päättänyt vuokrakoulun hankkimisesta Nätkille.

Kaupunginhallituksen esitys syntyi äänin 7—3.

Äänestyksessä hävisi kaupunginjohtaja Janne Laineen ehdotus, jonka mukaan Nätkille rakennettaisiin 1.—4. luokkien ja pienryhmien koulu viiden vuoden vuokrasopimuksella. Ehdotus olisi tarkoittanut, että Nätkiltä olisi lähdetty viidennelle luokalle Mertalaan.

Laine perusteli, että hänen esityksensä oli lasketuista vaihtoehdoista kokonaistaloudellisesti edullisin. Viisivuotisen vuokrasopimuksen kokonaiskustannus olisi ollut 3,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen esittämässä, 25 vuoden leasingissa kiinteistömenot ylläpitokuluineen ovat yhteensä 7,6 miljoonaa euroa.

Tilakustannusten lisäksi laskelmaan on lisätty opetuksen lisäkustannus. Se on laskettu koko 25 vuoden ajalle siten, että 1.—5. luokkien lisäkustannus tuossa ajassa on yhteensä 5,64 miljoonaa euroa.

Lisäkustannus perustuu siihen, että Nätkin oppilaiden arvioidaan mahtuvan viiden vuoden kuluttua Mertalaan ilman että kustannukset kasvavat. Kuudennesta vuodesta alkaen lisäkustannuksia kertyisi kaikista Nätkillä työskentelevistä opettajista ja koulunkäynninohjaajasta.

Viidennestä luokasta lasketaan tulevan lisäkustannuksia alusta alkaen.

Nätkin vanha koulurakennus on sisäilmaongelman takia käyttökiellossa, ja koulu toimii väliaikaistiloissa entisessä KVL:n talossa. Koulussa on nykyisin 1.—5. luokat ja pienryhmät.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Eija Stenberg (sd.) huomauttaa, että Nätkille rakennettava talo voi toimia muissa käyttötarkoituksissa sen jälkeen, jos koulun oppilaat vähenevät.

1.—5. luokkien leasing-koulun puolesta äänestivät Eija Stenberg (sd.), Olli-Pekka Kristiansson (sd.), Ritva Suomalainen (sd.), Jouni Koskela (kd.) Juha Kukkonen (ps.), Eero Piironen (kesk.) ja Tuukka Suomalainen (kesk.).

1.—4. luokkien vuokrakoulun olisivat tahtoneet Kirsi Torikka (kesk.), Lauri Kosonen (vihr.) ja Seija Puputti (kok.)

Korjaus: Kaupunginhallitus teki valtuustolle esityksensä 1.—5. luokkien koulusta äänin 7—3 eikä äänin 7—4.